Przetwarzanie informacji przez mózgi.


Nie masz pojęcia jak działa telefon komórkowy, a chcesz zrozumieć, jak działa Twój mózg i skąd się bierze świadomość?
Chyba żartujesz ...

W semestrze letnim 2013 prowadzę wykład "Przetwarzanie informacji przez mózgi".
Wykład odbywa się w środy, g. 14:00-15:30, sala 25, budynek Instytutu Fizyki, ul. Grudziądzka 5.

Jest to ogólny wstęp dotyczący zagadnień mózg-umysł-zachowanie z biocybernetycznego punktu widzenia.
Wykłady te przeznaczone są dla kierunku "Informatyka Stosowana" na drugim stopniu, oraz kierunku "Kognitywistyka".
W tym roku udało się tylko dorobić część notatek, ale na końcu każdego tematu jest kilka prezentacji studentów. Polecam też swoje referaty na pokrewne tematy dostępne tutaj.

Zaliczenie tego wykładu (5 punktów ECTS) wymaga wiele pracy własnej! 1 punkt ECTS ocenia się na 25-30 godzin pracy, wiec 5 punktów to jakieś 125-150 godzin. Sam wykład to 30 godzin, więc nawet jak odliczymy trochę czasu na uczenie się do egzaminu muszę każdego z Was dociążyć na około 100 godzin pracy! Trzeba będzie przedstawiać wyniki zebrane z literatury, robić podsumowania i prezentacje (50% końcowej oceny), oraz zdać egzamin (50% końcowej oceny). Niestety w tym semestrze prezentacje były krótkie i tylko w kilku przypadkach wpłyną na podwyższenie ocen.
Lista tematów jest tutaj..
Informacje z USOS są tutaj.

Egzamin: w czerwcu, pisemny, nie ma więc możliwości zdawania w innym terminie ani przekładania.
Przykładowe pytania do egzaminu są tutaj.
Pierwszy termin egzaminu: piątek, 24.05, g. 14:00, sala 20, a drugi termin (poprawkowy) piątek, 11.06, g. 17:00, sala 20 (razem z WDK).

Punkty 10  9   8  7  6  5  4.5 i mniej
Oceny   5  4+ 4  4- 3+ 3    2

Serdecznie zapraszam.
Włodzisław Duch

Ogólny wstęp filozoficzny, zatytułowany "Natura umysłów", opisałem w ramach pierwszego semestru "Wstępu do kognitywistyki", a szkic procesów zachodzących w mózgu w ramach drugiego semstru. Tu staramy się spojrzeć na procesy przetwarzania informacji przez mózgi z cybernetycznego punktu widzenia, patrząc na przepływ informacji w mózgu i jego zaburzenia. Wymaga to nieco wiedzy na temat neuroanatomii i neuropsychologii.

Na razie są to niezbyt porządne notatki, ale jest tu wiele ciekawych uwag i dodane referaty słuchaczy. Wykład prowadzony był po raz pierwszy w letnim semestrze 2012 roku, jeśli będzie okazja to go poprawię.

Słowniczek neuroanatomiczny | Mózg z góry na dół | Mapa mózgu |

Organizacja wykładu - uwagi ogólne.

01. Mózg i umysł: perspektywa cybernetyczna.

 1. Mózg i umysł: perspektywa cybernetyczna.
 2. Wymogi ewolucyjne.
 3. Mózgi w liczbach i przetwarzanie informacji.

02. Kompromisy ewolucyjne.

 1. Kompromisy ewolucyjne
 2. Na czym polega ewolucja?
 3. Jakie umysły mają zwierzęta?
 4. Możliwości umysłowe naczelnych
 5. Praczłowiek
 6. Ewolucja i rozwój mózgu człowieka
 7. Ewolucja kultury

03. Działanie mózgu: najprostsze schematy.

 1. Budowa ogólna.
 2. Dwa mózgi w jednym.
 3. Biochemia: hamowanie i pobudzanie.
 4. Kora nowa i lokalizacja niektórych funkcji psychicznych.

04. Konektom i ogólny schemat działania mózgu.

 1. Pola Brodmanna.
 2. Konektom.
 3. Podsieci rozległe.
 4. Ogólny schemat działania mózgu.

05. Zmysły.

 1. Czucie i propriocepcja: mapy topograficzne. Jaką informację można wydobyć z nacisku, wibracji, temperatury?
 2. Wzrok i kora wzrokowa. Jaką informację można wydobyć z odbitego światła? Całego widma fal e-m?
 3. Słuch i kora słuchowa. Jaką informację można wydobyć z akustycznych wibracji?
 4. Smak. Jaką informację można wydobyć z analizy chemicznego składu pożywienia?
 5. Węch. Jaką informację można wydobyć z analizy chemicznego składu wdychanego powietrza?
 6. Zmysł równowagi. Jaką informację o położeniu ciała można z niego wydobyć?
 7. Zmysły wewnętrzne: głód, pragnienie, oddychanie, termoregulacja, upływ czasu.
 8. Integracja wielomodalna zmysłów.
 9. Synestezje.

06. Emocje.

 1. Emocje, uczucia i afekt.
 2. Emocje w mózgu.
 3. Teorie emocji.
 4. Choroby afektywne.

07. Schematy dla pamięci

 1. Rodzaje pamięci.
 2. Anatomia pamięci.
 3. Pamięć epizodyczna.
 4. Pamięć semantyczna.
 5. Pamięć robocza.
 6. Zaburzenia pamięci.
 7. 7 grzechów pamięci i jaki jest ich sens.
24-31/05/2012

08. Wyobraźnia

 1. Wyobraźnia.
 2. Inteligencja i Talent.
 3. Kreatywność.
W13, 31/05-7/06/2012

09. Schematy dla języka

Złożone czynności psychiczne - wstęp.

 1. Mowa.
 2. Czytanie.
 3. Muzyka.
 4. Matematyka.
 5. Humor.

10. Decyzje, wola, moralność, miłość

 1. Wola.
 2. Decyzje.
 3. Ja w mózgu.
 4. Moralność.
 5. Miłość.


11. Mózg i świadomość.

12. Zaburzenia neuropsychologiczne.

Referaty na temat świadomości i różne zewnętrzne linki.Jest to część cyklu 6 wykładów związanych z kognitywistyką.

Inne wykłady.