Wstęp do kognitywistyki.

Nie masz pojęcia jak działa telefon komórkowy, a chcesz zrozumieć, jak działa Twój mózg i skąd się bierze świadomość? I masz już na ten temat wiele opinii?
Chyba żartujesz ... albo wystarczy Ci wiara w duchy.

W roku akademickim 2019/2020 prowadzę roczny wykład "Wstęp do kognitywistyki".
Wykład obejmuje zarówno rozważania historyczne i filozoficzne dotyczące natury umysłów, jak i zagadnienia mózg-umysł-zachowanie, czyli ogólny szkic modeli działania mózgu. Kognitywistyka jest bardzo szeroką dyscypliną, obejmuje zagadnienia nakrywające się z tak odmiennymi dyscyplinami jak antropologia, filozofia, lingwistyka, psychologia, neurobiologia i sztuczna inteligencja. Ten wykład ma za zadanie nakreślić różne zagadnienia, którymi interesują się kognitywiści, dając podstawy do rozwoju własnych zainteresowań w wybranym kierunku.
Wykłady przeznaczone są dla kierunku "Kognitywistyka" ale traktuję je jako wykłady otwarte, dostępne są dla studentów wszystkich kierunków.
Co roku stare notatki są stopniowo uzupełniane i zastępowane przez nowe, dodatkowo kilka referatów na tematy związane z tym wykładem jest tutaj.

Wykłady będą odbywać się w środy o godz. 15:00, sala I, budynek Collegium Minus. W planie mam tylko 15 godzin wykładu na semestr, więc godzinę w tygodniu, ale ponieważ zwykle rozciąga się to do 80-90 minut więc w semestrze zimowym mamy tylko 10 tematów i potem pierwszą część egzaminu. W semestrze letnim będzie 12 tematów, mamy zajęcia przez Moodle. Jest za to sporo pracy własnej, kilka razy więcej powinno Wam zająć studiowanie i pisanie komentarzy do poszczególnych wykładów w oparciu o udostępnione notatki.
Komentarze trzeba umieszczać do południa w dzień przed kolejnym wykładem (czyli do południa we wtorek, a w semestrze letnim w sobotę) na stronach Wiki w Moodle, gdzie zamieściłem szczegółowe instrukcje. Wykład ma kod WDK2019, można go też wyszukać w Moodle kognitywistyki.

W zasadzie wykład będzie głównie podsumowaniem najważniejszych punktów związanych z omawianym tematem, może się też odnosić do wątpliwości i pytań zawartych w komentarzach, które powinniście pisać by uzyskać zaliczenie i dopuszczenie do egzaminu. Notatki są szczegółowe, jest w nich wiele odnośników do literatury i hiperlinków, powinno to pozwolić osobom zainteresowanym na pogłębienie tematu. Najważniejsze jest sprawdzenie, czy potraficie sensownie odpowiedzieć na pytania na końcu wykładów. Co roku wiele osób wyobraża sobie, że coś wie, a potem na egzaminie okazuje się, że to było złudzenie ...

Zaliczenie i egzamin (zwiń/rozwiń)

Studenci, którzy powtarzają rok lub mają warunek (zwiń/rozwiń)

Część osób uważa, że wszystko wie i nie musi uczestniczyć w zajęciach i czytać notatek. Przykładowe pytania do egzaminu są na końcu każdego wykładu, więcej pytań z Waszych komentarzy dodaję tam co roku. Spróbujcie odpowiedzieć na niektóre pytania i potem sprawdzić w notatkach czy są to odpowiedzi prawidłowe. Niestety, zwykle okazuje się, że tylko się Wam wydawało ... Niektóre zabawne odpowiedzi na pytania egzaminacyjne całkowicie mijające się z faktami są w na tej stronie.
Tu są uwagi na temat sensowności wykładów i ogólnie studiowania.

Serdecznie zapraszam na wykłady. Godziny konsultacji są na mojej stronie. Ale pamiętajcie ... Włodzisław Duch

Mapa wykładów | Stara mapa wykładów. Przejdź do części II: Mózg, umysł i zachowanie.


Część I: Natura umysłów.


Zwiń/Rozwiń pierwszą część.

W tej części dowiemy się czym zajmuje się kognitywistyka, jakie są historyczne źródła pojęć opisujących stany mentalne, jakie są tu popularne błędy i teorie, które niewiele wyjaśniają lub stwarzają tylko pozory wyjaśnień. Najpierw mamy ogólne uwagi na temat oczekiwań wobec kognitywistyki i historii jej powstania, potem mitów i historii pojęć, a następnie różnych paranauki i nieporozumień wynikających z braku krytycznego podejścia i niezrozumienia problemu.
Uwaga: notatki w PDF nie są tak często modyfikowane jak strony WWW.

A00. Organizacja wykładu: (ogólne informacje)

W0: 9/10/2019

Historia i folklor.

W tej części popatrzymy na wysiłki filozofów stworzenia zrozumiałej teorii działania umysłu. Logika, rozumowanie i tworzenie pojęć opisujących działanie umysłu dały nam język, aparat pojęciowy znacznie lepszy niż różne mity, doprowadzając do narodzin kognitywizmu. Warto ocenić te próby z punktu widzenia współczesnej nauki.

A01. Wstęp: umysł, mózg i modele. | Wstęp-w PDF oraz O czym-w PDF

1.1 Umysł, mózg i modele, czyli jak zrozumieć umysł? | 1.2 Kognitywistyka: skąd się wzięła? | 1.3 Kognitywistyka: podstawowe problemy

Czym jest kognitywistyka?, Kognitywistyka i Media w Edukacji 1 (1998) pp. 9-50 | 7 pytań na temat kognitywistyki, wywiad zrobiony przez Marka Kasperskiego z W. Duchem (2001) |

W1: 9/10/2019

A02. Historia pojęć dotyczących umysłu. | Historia pojęć w PDF

2.1 Znaczenie mitów dla zrozumienia umysłu | 2.2 Najstarsze mity: Mezopotamia i Egipt | 2.3 Mity hebrajskie | 2.4 Psyche i policentryzm: mity greckie | 2.5 Ying i Yang - tradycje Chin | 2.6 Abidharma - Psychologia buddyjska i introspekcja | 2.7 Inne mity |

2.8 Historia pojęć "duch" i "dusza" | 2.9 Umysł, świadomość i nieświadomość |

W2, 23/10/2019

A03. Folklor umysłu. | Folklor umysłu w PDF

3.1. Przednaukowe pojęcia kształtujące myślenie o umyśle. | 3.2. Zjawiska paranormalne. | 3.3 Nieśmiertelna dusza? | 3.4 Naiwność ludzka nie zna granic. |

3.5 Irracjonalność potocznego myślenia. | 3.6 Wnioski: fantazja i rzeczywistość.

W3, 30/10/2019

Rozumienie koncepcyjne: Filozofia i psychologia.

A04a. Od starożytności do Renesansu. | Od starożytności ... w PDF

4.1 Starożytność: Filozofia presokratejska | 4.2 Atomizm i fizyka współczesna | 4.3 Arystoteles i problem tożsamości | 4.4 Platon i abstrakcyjne idee |

W4, 6/11/2019

A04b. Od Renesansu do XX wieku.

4.5 Renesans filozofii: Kartezjusz | Spinoza | Mechanicyzm | Locke - empiryzm | Berkeley - idealizm | Hume - sceptycyzm | Hartley - asocjacjonizm | Reid - rozsądek | Kant |

4.6 Pragmatyzm: Huxley | Peirce | James | Dawey |

4.7 Wiek XX: atomizm i pozytywizm logiczny, filozofia analityczna: Russell i Whitehead | Tarski | Wittgenstein | Koło Wiedeńskie | Popper | Quine | Rorty

4.8 Podsumowanie i krytyka tradycyjnej filozofii umysłu

W5, 20/11/2019

A05. Filozofia kognitywna i sztuczna inteligencja | Filozofia kognitywna w PDF

5.1 Narodziny kognitywizmu | 5.2 Argumenty Turinga | 5.3 Funkcjonalizm | 5.4. Sztuczna inteligencja | 5.5. Chiński pokój | 5.6. Nieobliczalność | 5.7. Podsumowanie

W6, 27/11/2019

Neurofilozofia i ewolucja.

A06 a/b. Neurofilozofia | Neurofilozofia w PDF | Neurofilozofia świadomości w PDF

Jakie jest znaczenie mózgu dla pojęciowego ujęcia umysłu? Jakie możliwości poznawcze mają powstałe w wyniku ewolucji umysły zwierząt, i jak wyglądała ewolucja ludzkiego umysłu.

0. Empiryczne obserwacje w starożytności. 1. Potrzeba neurofilozofii | 2. Fenomenologia | 3. Umysł ucieleśniony | 4. Neurofilozofia | 5. Enaktywizm i znaczenia ciała

6. Współczesne dyskusje dotyczące świadomości | 7. Świadomość potraktowana neurofilozoficzne

W7, 4/12/2019; W8, 11/12/2019

A07 a/b. Umysł i ewolucja | Umysł i ewolucja w PDF

1. Kosmiczny kalendarz | 2. Umysł zwierząt | 3. Możliwości umysłowe naczelnych

4. Paleoantropologia ludzkiego umysłu | 5. Ewolucja kultury | 6. Memetyka |

W9, 9/01/2020; W10, 15/01/2020

Dodatek dla dociekliwych: Manowce umysłu | Manowce umysłu w PDF

Interesujące teorie, które zawiodły pokładane w nich nadzieje. 1. Psychologia i modele psychoanalityczne, Freud, Jung i inni psychoanalitycy | 2. Psychologia humanistyczna i transpersonalna | 3. Fenomenologia i egzystencjalizm | 4. Metafory wynikające z teorii chaosu | 5. Teoria katastrof | 6. Holograficzna teoria umysłu | 7. Mechanika kwantowa i świadomość | 8. Manowce filozofii | 9. Manowce różnorakie | Polski wkład do manowców nauki | 10. Podsumowanie |

Dodatek - dla własnej przyjemności

Egzamin I

Pierwsza część egzaminu.

22/01/2020 ???, lub 5/02, lub 12.02? g. 15:00, Sala I
Część II: Mózg, umysł i zachowanie.

W tej części staram się zrobić przegląd zagadnień, które nie są poruszane w innych wykładach, dlatego neuroanatomię i neuropsychologię potraktujemy pobieżnie. Przede wszystkim musimy zrozumieć jak to wszystko funkcjonuje i dlaczego jest takie, jakie jest ...

Słowniczek neuroanatomiczny | Mózg z góry na dół | Mapa mózgu | Mapa wykładów | Stara mapa wykładów.

Zwiń/Rozwiń

B01. Mózg i umysł: rozwój | Mózg i umysł w PDF

1. Mózgi z grubsza i perspektywa ewolucyjna | 2. Geny i mózgi - złożoność informacji genetycznej | 3. Mózgi w liczbach i przetwarzanie informacji | 4. Ewolucja mózgów, porównanie | 5. Rozwój mózgu i umysłu | 6. Przyszła ewolucja mózgu
7. Wykład dodatkowy: "Co i skąd o sobie wiemy".
B01, 4/03/2020
Dowiązania zewnętrzne: Mózg i sieci neuronowe, liczne odnośniki.

B02. Działanie mózgu: najprostsze teorie I | Najprostsze teorie I w PDF

1. Budowa ogólna | 2. Dwa mózgi w jednym | 3. Trzy mózgi w jednym (teoria MacLeana)
B02, 11/03/2020

B03 Działanie mózgu: najprostsze teorie II | Najprostsze teorie II w PDF

1. Płeć, mózg i hormony | 2. Biochemia: równowaga hamowania i pobudzania | 3. Socjobiologia | 4. Inne proste teorie | 5. Geny i inteligencja | 6. Podejście systemowe - RDoC.
B03, 18/03/2020

B04. Homeostaza, pień i wzgórze | Homeostaza, w PDF

1. Funkcjonalna budowa mózgu | 2. Metody badania aktywności mózgu | 3. Ogólne funkcje i urojeniowe zespoły błędnej identyfikacji | 4. Pień mózgu i homeostaza | 5. Wzgórze.
B04, 1/04/2020

B05. Emocje | Emocje, w PDF

1. Układ limbiczny | 2. Emocje, uczucia i afekt | 3. Choroby afektywne
Linki zewnętrzne: Atlasy mózgu | Brain briefings (SfN) | Neuroscience for Kids | Synestezje | Oczy, iluzje |
B05, 8/04/2020

B06. Kora nowa, czucie i ruch | Kora nowa, czucie i ruch w PDF

1. Kora nowa i lokalizacja funkcji psychicznych | 2. Czucie i propriocepcja: mapy topograficzne | 3. Kontrola ruchu
B06, 15/04/2020

B07. Kora nowa: wzrok i inne zmysły. | Kora nowa:, wzrok i inne zmysły w PDF

1. Wzrok i kora wzrokowa | 2. Słuch: drogi słuchowe, zaburzenia słuchu | 3. Smak | 4. Węch | 5. Zmysł równowagi | 6. Synestezje | 7. Inne zmysły: pragnienie, głód, upływ czasu | 8. Substytucja zmysłów |
B07, 22/04/2020

B08. Pamięć i uwaga | Pamięć i uwaga w PDF

1. Rodzaje pamięci | 2. Anatomia pamięci | 3. Pamięć epizodyczna | 4. Pamięć semantyczna | 5. Pamięć robocza | 6. Zaburzenia pamięci | 7. Niedoskonałości pamięci | 8. Uwaga
B08, 29/ 04/2020

B09. Złożone czynności psychiczne | Złożone czynności w PDF

1. Złożone czynności psychiczne | 2. Mowa | 3. Muzyka | 4. Humor | 5. Matematyka | 6. Talent | 7. Inteligencja i geniusz | 8. Kreatywność.
B09, 6/05/2020

B10. Wola, tożsamość, moralność, miłość | Problem psychofizyczny w PDF | Wola, tożsamość, moralność, miłość w PDF

Powtórka: Problem psychofizyczny przed nauką | Problem wolnej woli w filozofii |
1. Wola i mózgi | 2. Decyzje | 3. Ja w mózgu | 4. Moralność | 5. Miłość | 6. Szczęście.
B10, 13/05/2020

B11. Neurokognitywne teorie świadomości | Neurokognitywne teorie świadomości w PDF

1. Definiowanie świadomości | 2. Jak opisać świadomy umysł? | 3. Globalna Przestrzeń Robocza | 4. Teorie świadomości | 5. Neuronalne korelaty świadomości | 6. Nietypowe stany świadomości: hipnoza, NDE, stany mistyczne ... | 7. Samoświadomość. 8. Mózg - odbiornikiem świadomości?
B11, 20/05/2020
Referaty na temat świadomości | Różne zewnętrzne linki | Sen |

B12. Neuropsychologia – mózg zaburzony. | Neuropsychologia–mózg zaburzony, w PDF

1. Choroby mózgu | 2. Zaburzenia osobowości | 3. Agnozje, afazje, aleksje i inne a | 4. Mechanizmy molekularne | 5. Substancje psychoaktywne | 6. Sen i jego zaburzenia | 7. Psychoterapia i medytacja | 8. Kompromisy ewolucyjne | 9. Perspektywy kognitywistyki |
B12, 27/05/2020

Dowiązania zewnętrzne: kod cerebralny Wiliama Calvina | Walter Freeman | Modele mózgu M. Arbiba | Lektury W. Calvina | Biografie antropologów, biologów, lingwistów ...


Reszty ciekawych zagadnień niestety w ramach tego wstępnego wykładu nie zdążymy omówić ...Cykl 6 wykładów związanych z kognitywistyką.

Inne wykłady.