W Duch 

Włodzisław Duch

Kliknij na zdjęcie po lewej stronie

Fotografia paszportowa

Galeria zdjęć naszej Katedry


  
English
Polski
 
 
 
 
 
Google
Wszędzie tylko u nas
 
Mozaika zdjęć 

Kontakty

Osobiste i Uczelniane

linki WWW

Przyjemności

Bibliometria

Minione

icon

Adres: Katedra Informatyki Stosowanej, Instytut Nauk Technicznych,   Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejUniwersytet Mikołaja Kopernika,  ul. Grudziądzka 5,  87-100 Toruń;
oraz Laboratorium NeuroKognitywne i BabyLab , Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  ul. Wileńska 4,  87-100 Toruń.

Telefon: +48-56-611-3267 (KIS) lub +48-56-611-3310 (centrala); Kalendarz
WWW: http://www.is.umk.pl/~duch/ (wystarczy poszukać "Wlodek Duch", np. w Google) | e-mail: wduchiconumk.pl.

Jestem teraz głównie w Toruniu, oprócz krótkich wyjazdów na konferencje. Godziny konsultacji: poniedziałki, 13:30-15:00 lub inne po emailowym uzgodnieniu.
Dostaję wiele listów z pytaniami i uwagami, które się często powtarzają. Nie mam niestety czasu na indywidualne odpowiedzi, staram się więc odpowiadać na blogu wduch.wordpress.com, w miarę możliwości czasowych.

icon Zostałem wybrany do Komitetu Neurobiologii PAN (2020-23).
Dyskusja w Polsacie (18.01.2020), Wszystko co Najważniejsze | ostatnie wywiady | artykuły na temat polityki naukowej.

Ostatnie/najbliższe miesiące (do 3/2020): (szczegóły są tutaj): 11.11-14: Artificial Intelligence: Art or Science? SISSA, Trieste, Itally. AI for better brains | 11.22: Interdyscyplinarność jako wyzwanie dla badań naukoznawczych. Komitet Naukoznawstwa PAN | 12.06-09: The 7th IEEE Symposium on Computational Intelligence for Human-like Intelligence, Xiamen, China. Symposium Co-Chair, with Jacek Mańdziuk, Janusz Starzyk and Marcin Woźniak | 03.16-16: Tydzień Mózgu 2020, Bydgoszcz: Przegląd Interwencji i Podejść Edukacyjnych Korzystających z Osiągnięć Neuronauki | 03.19-19: Tydzień Mózgu 2020, Toruń: Sztuczna Inteligencja i przyszłość cywilizacji | 03.23-26: 12th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, Phuket, Thailand. Keynote: Artificial Intelligence and Neurocognitive Technologies for Human Augmentation.

Artykuły w recenzjach.

Pokaż/schowaj nowości

Pokaż/schowaj: wywiady, wykłady, referaty, wideo

icon Osobiste: Plany i konferencje | Życiorys (CV) i w PDF | krótkie CV | najkrótsze CV | Neurotree | Flipboard | Blog | notka w Wiki | w Nauka Polska.
icon Wykłady: plan tygodniowy | notatki do wykładów, w HTML lub PPT | referaty po angielsku i po polsku | sfilmowane referaty z Google.
icon Nauka: publikacje (tematy) i | publikacje (latami) | lista w Google Scholar | publikacje po polsku | zainteresowania badawcze(resume) | tematy prac mgr/dr | współpracownicy
icon Projekty: projekty DuchLabs | system GhostMiner | inne programy | | archiwum publikacji KIS UMK | Projekty studenckie

Strony WWW do kilku książek i czasopism

Avant
 Nieco przyjemności

Strona powstała 26.06.1995; ostatnie zmiany 29.05.2020,
lub w/g kalendarza bizantyjskiego 7529, hebrajskiego 5780, chińskiego 4716, koreańskiego 4353, buddyjskiego 2563, islamu 1441, majów szczęśliwie zakończony w 2012, plus według innych kalendarzy.

od 1.01.2001   
nowe ClusterMap od 23.11.2015