Włodzisław Duch, krótki życiorys.

Slajd PowerPoint do życiorysu.

Profesor Włodzisław Duch oprócz kierowania Laboratorium Neurokognitywnego jest też kierownikiem zespołu Neuroinformatics and Artificial Intelligence w University Centre of Excellence Dynamics, Mathematical Analysis and Artificial Intelligence, oraz pracownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował też na Wydziale Inżynierii Komputerowej (School of Computer Engineering), Uniwersytetu Technologiczego Nanyang (Nanyang Technological University) w Singapurze jako Nanyang Visiting Professor i visiting professor (2003-2012). Przez dwie kadencje piastował stanowisko prezesa Europejskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (European Neural Networks Society, 2006-2008-2011), w 2013 roku wybrany do College of Fellows of the International Neural Networks Society. Był wiceministrem odpowiedzialnym za naukę w Polsce (2014-15) i prorektorem ds. badań naukowych i informatyzacji na UMK (2012-14).

Wiele informacji na temat jego działalności, prace naukowe i notatki do różnych wykładów, znaleźć można na stronach WWW dostępnych po napisaniu „Wlodzislaw Duch” w Google lub innych internetowych wyszukiwarkach, jak też na YouTube. Inne krótkie wersje: krótki+dłuższy biogram, short CV in English, Dłuższy życiorys z 2012 roku, związany z wyborami prorektorów UMK.

Inne zdjęcia do prezentacji.

Wlodzislaw Duch