Włodzisław Duch, krótki życiorys

To jest stary, dość szczegółowy życiorys z 2012 roku, do prezentacji kandydata na prorektora. Do prezentacji prelegenta przed referatem proszę używać tego krótkiego życiorysu.

Włodzisław Duch jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 2003 roku pracował również na Wydziale Inżynierii Komputerowej (School of Computer Engineering), Uniwersytetu Technologiczego Nanyang (Nanyang Technological University) w Singapurze, ostatnio jako Nanyang Visiting Professor (2010-2012).

Urodził się w 1954 roku w Kwidzynie, ukończył studia fizyki teoretycznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w 1977 r, gdzie obronił doktorat z chemii kwantowej 3 lata później i habilitował się z matematyki stosowanej w roku 1987. Po doktoracie pracował na Uniwersytecie Południowej Kalifornii (University of Southern California) w Los Angeles (1980-82). Później pracował między innymi w Instytucie Astrofizyki Max-Plancka w Monachium (1984-2001, w sumie ok. 5 lat), Uniwersytetach Tokyo, Rikkyo, Meiji i w Instytucie Technologicznym Kyushu (Kyushu Institute of Technology) w Japonii, na Uniwersytecie Florydy (Gainsville, USA), Uniwersytecie Alberty w Edmonton w Kanadzie, a także w kilku innych instytucjach w Europie.

Tytuł profesora otrzymał w 1997 roku z rąk prezydenta Kwaśniewskiego, który jako redaktor naczelny pisma ITD w 1984 roku wręczał mu nagrodę Grand Prix za artykuł popularny w konkursie "Śladami Infelda". Od 1990 roku kierował Katedrą Metod Komputerowych, która w 2002 roku zmieniła nazwę na Katedrę Informatyki Stosowanej, wraz ze zmianą nazwy całego wydziału.

Włodzisław Duch jest/był członkiem rad wydawniczych 16 międzynarodowych czasopism naukowych. Jest też współzałożycielem i redaktorem naukowym czasopisma Kognitywistyka i Media w Edukacji i przewodniczącym Rady Naukowej pisma Avant. Opublikował ponad 450 artykułów naukowych, popularno-naukowych, jest autorem 5 książek, współredagował 21. Brał udział w prawie 500 konferencjach, wygłaszał plenarne referaty, tutoriale, był chairmanem dużych miedzynarodowych konferencji, wygłosił ponad 80 zaproszonych referatów w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie i ponad 100 w Polsce w instytucjach zajmujących się akustyką, astrofizyką, badaniami nad mózgiem, biocybernetyką, biofizyką, chemią, farmakologią, filozofią, fizyką, fizyką medyczną, informatyką, kognitywistyką, matematyką stosowaną, medycyną, psychologią, pedagogiką, psychiatrią, naukami technicznymi, socjologią a nawet teologią .

Przez dwie kadencje (6 lat) piastował stanowisko prezesa Europejskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (European Neural Networks Society, 2006-2008-2011), jest czynnym członkiem komitetu technicznego IEEE CIS, oraz był ekspertem programów naukowych FP5-FP7 Unii Europejskiej. Był członkiem Komitetów PAN: Fizyki; Informatyki (Automatyki, Robotyki, Sieci Neuronowych i Logiki Rozmytej). Od 2007 roku jest członkiem Komitetu Neurobiologii, od 2019 Polskiej Akademii Umiejętności (Sekcja Układów Złożonych PAU), od 2020 Komitetu Informatyki PAN. Jego firma DuchSoft stworzyła w latach 1998-2004) program komputerowy GhostMiner do data mining, którego sprzedażą w kategorii "business intelligence" zajmowała się firma Fujitsu.

W ostatnich latach jego zainteresowania naukowe związane są głównie z kognitywistyką, próbuje stworzyć informatykę neurokognitywną, nową dziedzinę nauki tworząc algorytmy inspirowane sposobem funkcjonowania mózgu na wielu poziomach, architektury kognitywne, neurodynamiczne modele chorób psychicznych integrujące poziom genetyczny, molekularny i behawioralny, oraz modele pozwalające na wizualizację zdarzeń mentalnych, odpowiedź na fundamentalne pytania dotyczące natury ludzkiej. Jego dotychczasowe badania dotyczyły inteligencji obliczeniowej (computational intelligence), czyli metod pozwalających na zrozumienie struktur danych, ogólną teorią inteligencji komputerowej opartą na składaniu transformacji oraz meta-uczeniu, które automatycznie znajduje najlepsze modele dla danego zbioru danych. Wcześniej zajmował się fizyką komputerową, fizyką molekularną i mechaniką kwantową.

Wśród jego głównych zasług dla UMK (do roku 2012) warto wymienić:

W latach 2012-14 pełnił funkcję Prorektora ds. Badań Naukowych i Informatyzacji UMK, a od kwietnia 2014 do grudnia 2015 wiceministra (podsekretarza stanu) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednocześnie założył Laboratorium Neurokognitywne w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, które szybko rozrosło się do kilkunastu pracowni, w tym BabyLab.

Mając szerokie doświadczenie w wielu dziedzinach nauki oraz zrozumienie różnych kultur, Włodzisław Duch stara się łączyć różne społeczności naukowe. Wiele informacji na temat jego działalności, prace naukowe i notatki do różnych wykładów, znaleźć można na stronach WWW dostępnych po napisaniu „W. Duch” w Google lub innych internetowych wyszukiwarkach. Inne wersje: krótkie CV do prezentacji, jeden paragraph+slajdy, krótki biogram, short CV in English.

Inne zdjęcia do prezentacji, kanał YouTube.

Wlodzislaw Duch