Włodzisław Duch: te zdjęcia można używać do ogłaszania moich prezentacji, trzeba na nie kliknąć.
Włodzisław Duch: these photos can be used to announce my talks


WD-21.jpg WD-bib 2201-WD-selfi-02.jpg WD-20-07.jpg 2007-roze-01.jpg big 2105-W-zachod2.jpg big
23-PPRAI.jpg WD-Oficjalne Zhang-D2-182 Zhang-D1-067 Yuelu-042 2007-W-lilie.jpg
Panel-03-WD 210628-WD-kwiaty.jpg 2202-podgrywanie.jpg 2104-W-TMS.jpg 1405-Mlyny-04.jpg WD-20m 2207.JPG


More photos, W. Duch