Włodzisław Duch, Uniwersystet Mikołaja Kopernika
Notatki do wykładów.

Referaty po angielsku i po polsku

Semestr jesienno-zimowy 2017/2018

 1. Wstęp do kognitywistyki, część I: Natura umysłów.
 2. Sztuczna Inteligencja i systemy ekspertowe - wykład kursowy IS S1

Semestr wiosenny 2018

 1. Wstęp do kognitywistyki, część II: Mózg, umysł i zachowanie.
 2. Sieci neuronowe - wykład dla IS, S2.

Wykłady prowadzone w przeszłości

 1. Przetwarzanie informacji przez mózgi - wykład monograficzny (prowadzony w 2012).
 2. Modelowanie Funkcji Mózgu - wykład monograficzny, 2008.
 3. Neuropsychologia komputerowa, SWPS 2007, zastąpiony został wykładem ogólnym "Jak działa mózg i skąd się bierze umysł".
 4. Starsza wersja wykładu Wstęp do kognitywistyki, Natura umysłów (cz. I, sem. zimowy) - wykład monograficzny/ogólny.
 5. Krótki wykład (10 godzin): Jak działa mózg?.

 6. Sztuczna Inteligencja i systemy ekspertowe - wykład monograficzny 2012.
 7. Inteligencja obliczeniowa - wykład monograficzny.
 8. Inteligencja Obliczeniowa-Sieci neuronowe - wykład monograficzny (2012).
 9. Jak działa mózg, wykł. semestralny, 2008/2009.
 10. Starsza wersja wykładu Mózg, umysł i zachowanie (cz. II, sem. letni)

 11. Krótki wykład (6 godzin) z demonstracjami "Świat Bytów Wirtualnych": Program (PDF), prezentacja część 1 (PPT) oraz część 2 (PPT) (2005).

 12. Krótkie wykłady wstępne o komputerach i oprogramowaniu, Centrum Kształcenia Komputerowego.
 13. Wykłady wstępne o komputerach i oprogramowaniu, Studium Podyplomowe.

Od września 2012 pełniłem funkcję prorektora ds. badań naukowych i informatyzacji, a od kwietnia 2014 do grudnia 2015 pełniłem funkcję wiceministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadziłem wówczas wykład ze wstępu do kognitywistyki w piątki wieczorem (g. 18:00).

Po angielsku:

3 presentations "Multi-level explanations in neuroscience: from genes to subjective experiences", at the 58th Cracow School of Theoretical Physics. Zakopane, Poland, 15-23.06.2018.
I. Brain and Machine Learning inspirations. | II. Neurodynamics. Brain simulations at different levels. | III. Fingerprints of mental activity. Neurodynamics on real brain networks.

Lectures notes in English, lectures given at the School of Computer Engineering, Nanyang Technological University, Singapore (2003-2011).