Jak działa mózg?

Jak działa mózg?
UMK - logo

    Włodzisław Duch  

duch

Katedra Informatyki Stosowanej,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Grudziądzka 5, 87-100 Toruń.

WWW: https://www.is.umk.pl/~duch

 • Dlaczego tak?

  1. Socjobiologia.
  2. Geny i inteligencja.

 • Jak? Najprostsze teorie.

  1. Dwa mózgi w jednym.
  2. Trzy mózgi człowieka (teoria MacLeana).
  3. Inne proste podziały.
  4. Płeć, mózg i hormony.
  5. Biochemia: równowaga hamowania i pobudzania.

 • Mózg i umysł: rozwój.

  1. Geny i mózgi: złożoność informacji genetycznej.
  2. Mózgi z grubsza.
  3. Ewolucja mózgów, porównanie.
  4. Rozwój mózgu i umysłu.
  5. Przyszła ewolucja mózgu.

 • Modularna budowa mózgu, zmysły i ruch.

  1. Podstawy anatomii mózgu
  2. Metody badania aktywności mózgu.
  3. Kora nowa i lokalizacja niektórych funkcji psychicznych.
  4. Analiza danych zmysłowych.
  5. Kontrola ruchu.

 • Modularna budowa mózgu i wielka integracja.

  1. Móżdżek i pień mózgu
  2. Wzgórze i uwaga
  3. Układ limbiczny i emocje
  4. Wyższe czynności psychiczne.
  5. Pamięć

 • Teoria selekcji grup neuronów Edelmana.

 • Mózg i świadomość.

 • Teatr umysłu.


 • Nie zrobimy


 • Neuropsychologia – mózg z klocków.

 • Neurony i system nerwowy - podejście mikroskopowe.

 • Neurochemia umysłu.

 • Kod cerebralny.