SPIS TREŚCI

1. Historia rozwoju fizyki cząstek elementarnych

2. Początki fizyki cząstek elemenatrnych:
3. Oddziaływanie elementarne i cząstki pośredniczące:
4. Klasyfikacja cząstek elementarnych. Prawa zachowania:
5. Ścieżka ośmiokrotna

6. Kwarki:
7. Model Weinberga - Salama oddziaływań słabych:
8. Wielka Unifikacja

9. Supersymetria


Prezentacja multimedialna przygotowana na podstawie pracy magistergiej napisanej przez Martę Juszczyńską, pod opieką prof. dr hab. Jacka Karwowskiego
Autor: Marta Juszczyńska


Zakład dydaktyki fizyki