Regionalne Kółka
Fizyczne

Wznawiamy zajęcia po przerwie międzysemestralnej!

W stosunku do I semestru roku szkolnego 2009/10 zmieniliśmy lokalizację kilku miejsc, w których prowadzone są zajęcia RKF. Sprawdź, gdzie teraz jest najdogodniejsze dla Ciebie miejsce, by spotkać się z nami.

W Chełmnie i Nadrożu rozpoczynamy juz w piątek 12 lutego. Sprawdź, kiedy odbędą się pierwsze zajęcia w Twoim rejonie województwa.

Bardzo ułatwi nam stronę organizacyjną naszych działań, jeśli już na pierwsze zajęcia przyniesiesz wypełnioną i podpisaną przez rodziców (dotyczy tych, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia) deklarację uczestnictwa w zajęciach RKF w II semestrze roku 2009/10, którą można pobrać w formacie Microsoft Office Word lub w formacie OpenOffice.


W roku szkolnym 2009/10 nasze Regionalne Kółka Fizyczne są jednym z zadan projektu pod nazwą „Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest Partnerem odpowiedzialnym za część merytoryczną tego projektu.