Regionalne Kółko Fizyczne – Inowrocław I

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, ul. 3 Maja

 

 

 

 

Kolejne zajęcia odbędą się w

 

sobotę 27 marca 2010 r. o godz. 10.15

 

Spotkania prowadzi dr inż. Karol Strzałkowski, a ich tytuł brzmi:

 

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie

 

Kryształy półprzewodnikowe odgrywają ogromną rolę we współczesnym świecie. Nasza cywilizacja nie istniałaby bez rozwoju fizyki ciała stałego i związanych z nią odkryć, zwłaszcza w dziedzinie fizyki półprzewodników. Bez wynalezienia tranzystora w 1947 roku w laboratoriach Bella nie byłoby komputerów osobistych czy internetu. Spektakularnym osiągnięciem współczesnej technologii materiałów półprzewodnikowych są mikroprocesory, będące sercem PC-ta. W jednym układzie scalonym („chipie”) znajduje się nawet kilkaset milionów tranzystorów, czyli jeden tranzystora ma rozmiary rzędu kilkudziesięciu nanometrów. Przy tak dużej miniaturyzacji mówimy o nanotechnologii.

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się ogromny postęp w nanotechnologii. W stosunkowo krótkim czasie nauczono się otrzymywać nanometrowe warstwy materiałów półprzewodnikowych, nanodruty – struktury jednowymiarowe oraz kropki kwantowe. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję w pierwszej kolejności zapoznać się z metodami otrzymywania kryształów oraz podstawowymi pojęciami z dziedziny fizyki półprzewodników. Z kolei omówione zostaną wykorzystywane w życiu codziennym urządzenia optoelektroniczne, które wykorzystują różne efekty oddziaływania światła z półprzewodnikami, w tym detektory, czujniki, lasery oraz diody elektroluminescencyjne. W końcu przedstawione będą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii materiałów półprzewodnikowych oraz możliwości ich przyszłych zastosowań w życiu codziennym.

 

Zajęcia trwać będą po 2-3 godziny lekcyjne. Terminy kolejnych spotkań będą sukcesywnie ustalane z uczestnikami RKF i ogłaszane na tej stronie. Wszelkie inne informacje będą także umieszczane w tym miejscu. Adres dla korespondencji uczestników tego kółka z prowadzącym to:

 

rkf.strzalkowski@fizyka.umk.pl

 

Inne informacje oraz materiały dla uczestników.

 

Przypominamy – udział w zajęciach RKF jest bezpłatny.

 

Przypominamy także o wypełnieniu i oddaniu prowadzącemu deklaracji uczestnictwa w zajęciach RKF (Microsoft Office Word, OpenOffice).