Regionalne Kółko Fizyczne – Brodnica

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej, ul. Lidzbarska 14

 

 

 

Kolejne zajęcia odbędą się w

 

piątki 12, 19 i 26 marca 2010 r. o godz. 15.30

 

Spotkania prowadzi dr Janusz Szatkowski, a ich tytuł brzmi:

 

Fizyka węgla

 

Zajęcia trwać będą po 2-3 godziny lekcyjne. Terminy kolejnych spotkań będą sukcesywnie ustalane z uczestnikami RKF i ogłaszane na tej stronie. Wszelkie inne informacje będą także umieszczane w tym miejscu. Adres dla korespondencji uczestników tego kółka z prowadzącym to:

 

rkf.szatkowski@fizyka.umk.pl

 

Przypominamy – udział w zajęciach RKF jest bezpłatny.

 

Przypominamy także o wypełnieniu i oddaniu prowadzącemu deklaracji uczestnictwa w zajęciach RKF (Microsoft Office Word, OpenOffice).