Idea Regionalnych Kółek Fizyki

 

            Regionalne Kółka Fizyki to propozycja zajęć pozalekcyjnych z fizyki dla uczniów regionu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i obszarów przyległych. Zasadniczym celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży fizyką i dziedzinami pokrewnymi, obalenie silnie zakorzenionego w społeczeństwie strachu przed fizyką i przekonania o tym, że jest ona niedostępna dla przeciętnego ucznia, ukazanie piękna jej logiki i siły przewidywania jej praw, wskazanie na możliwość wyjaśnienia istoty skomplikowanych na pierwszy rzut oka zjawisk fizycznych w przystępny sposób, przedstawienie najnowszych osiągnięć badawczych fizyki światowej (w tym także uzyskiwanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) i ich związku z zagadnieniami fizyki nauczanej w szkole, wreszcie zachęcenia do studiowania nauk fizycznych ze wskazaniem możliwości przyszłych karier zawodowych.

 

Zajęcia są bezpłatne, a adresowane są do wszystkich uczniów szkół średnich, nie tylko tych, którzy zamierzają zdawać fizykę na maturze albo studiować fizykę lub dziedziny pokrewne. Mogą w nich brać udział także zdolniejsi uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych. Nie jest wymagane specjalne przygotowanie uczniów – wystarczy program gimnazjalny fizyki i matematyki. Najistotniejsze jest by uczeń chciał brać aktywny udział w zajęciach, by chciał rozwiązywać formułowane problemy, by chciał szukać odpowiedzi na stawiane pytania.

 

            Spotkania odbywają się w cyklach semestralnych obejmujących wybrany blok tematyczny. Poszczególne bloki nie są ze sobą związane, a więc nowi uczestnicy mogą dołączać do istniejącej grupy co pół roku. Program spotkań obejmuje trzy elementy: omówienie teoretyczne tematu (wykład), analizę i rozwiązywanie problemów teoretycznych (w tym zadania rachunkowe), oraz przeprowadzenie doświadczeń (demonstracje prowadzącego ilustrujące temat i eksperymenty wykonywane samodzielnie przez uczniów). Uczestnicy otrzymują także zadania rachunkowe lub eksperymentalne do wykonania w domu. Istotą jest by uczniowie wykonywali jak najwięcej zadań samodzielnie.

 

            Zajęcia prowadzą pracownicy i doktoranci Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK. Każdy blok ma charakter autorski i prowadzony jest przez jedną osobę. Spotkania obejmują łącznie 20 godzin, a odbywają się zasadniczo co 1-2 tygodnie, 7-10 razy w semestrze. Dokładny harmonogram spotkań ustalany jest przez prowadzącego zajęcia w taki sposób, by umożliwić udział w nich wszystkim chętnym (dojazdy z rożnych miejscowości). Poza terminem zajęć uczniowie mogą kontaktować się z prowadzącym zajęcia przez internet, np. w celu przesłania rozwiązań zadań rachunkowych.

 

Zajęcia odbywają się w różnych szkołach województwa kujawsko-pomorskiego wybranych w taki sposób, by umożliwić udział w RKF-ach możliwie dużej liczbie uczniów. Rozpoczynaliśmy w roku 2007 od dwu miast – Grudziądza i Włocławka. W I semestrze roku 2009/10 nasze Kółka prowadzone były w ośmiu miejscowościach województwa – w wybranych szkołach oraz pomieszczeniach UMK. W II semestrze zmieniliśmy kilka lokalizacji Kółek – prowadzone one są teraz w dziewięciu miejscowościach:

 

·        Brodnica - I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej, ul. Lidzbarska 14

·        Bydgoszcz - VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Staszica 4

·        Chełmno - Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pallotynów Collegium Culmense, ul. Słowackiego 1,

·        Golub-Dobrzyń - Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, ul. PTTK 28

·        Grudziądz - II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, ul Marcinkowskiego 10 kółko zawieszone

·        Inowrocław - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, ul. 3 Maja

·        Inowrocław - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. Marii Konopnickiej 15

·        Nadróż k. Rypina - Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej

·        Nakło - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego, ul. Gimnazjalna 3

·        Toruń - Instytut Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5

·        Włocławek - III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. Bechiego 1

 

Zapraszamy wszystkich chętnych, nie tylko uczniów szkół, w których odbywają się nasze spotkania.