Regionalne Kółko Fizyczne – Bydgoszcz I

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, ul. Staszica 4

 

 

 

 

 

Spotkania prowadził dr Przemysław Miszta, a ich tytuł brzmiał:

 

Świat biomolekuł – symulacje komputerowe

 

1.      Świat składa się z atomów (historia odkrycia atomu, różne modele)

2.      Atomy budują bardziej złożone cząsteczki (przegląd różnorodnych związków chemicznych, budowa prostych modeli)

3.      Rodzaje oddziaływań między atomami i cząsteczkami (oddziaływania elektrostatyczne, rodzaje wiązań chemicznych, tworzenie siatki krystalicznej, teoria przewodnictwa)

4.      Praktyczne badanie oddziaływań (elektrostatyczne, magnetyczne, napięcie powierzchniowe)

5.      żnorodność związków biologicznych w organizmach żywych (białka, wiązanie peptydowe, enzymy, błona komórkowa, lipidy, cukry)

6.      Sposoby opisania ruchu wywołanego oddziaływaniami (równanie Newtona, fizyka statystyczna, fizyka kwantowa)

7.      Modelowanie oddziaływań molekularnych za pomocą Dynamiki Molekularnej (PDB, VMD, NAMD – wprowadzenie do MD, metody krystalografii)

8.      Komputerowe ćwiczenia praktyczne – VMD, budowa prostych związków chemicznych, ściąganie białek z PDB, metody wizualizacji)

9.      Problemy medyczne związane z oddziaływaniem i wadami białek (mutacje punktowe, tworzenie mostków disiarczkowych)

10. Poszukiwanie nowych leków – problemy stojące przed badaczem

11. Komputerowe ćwiczenia praktyczne – AUTODOCK – dokowanie liganda do białka

12. Poszukiwanie struktury III- i IV-rzędowej białek, czyli od nitki do kłębka (sekwencjonowanie genomu, nić aminokwasu, budowa przestrzenna – możliwość wykorzystania okularów 3D – ale to chyba jedynie w Instytucie Fizyki)

13.   Możliwości wykorzystania metod MD do odkrywania i zapobiegania różnym chorobom

 

Zajęcia trwać będą po 2-3 godziny lekcyjne. Terminy kolejnych spotkań będą sukcesywnie ustalane z uczestnikami RKF i ogłaszane na tej stronie. Wszelkie inne informacje będą także umieszczane w tym miejscu. Adres dla korespondencji uczestników tego kółka z prowadzącym to:

 

rkf.miszta@fizyka.umk.pl

 

Przypominamy – udział w zajęciach RKF jest bezpłatny.

 

Przypominamy także o wypełnieniu i oddaniu prowadzącemu deklaracji uczestnictwa w zajęciach RKF (Microsoft Office Word, OpenOffice).