Kontakt

 

Koordynator RKF:

dr hab. Jan Iwaniszewski

Instytut Fizyki, UMK

ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

tel.: (+56) 611 3347

fax: (+56) 622 5397

e-mail:    rkf@fizyka.umk.pl

internet: www.fizyka.umk.pl/rkf