Regionalne Kółko Fizyczne – Inowrocław II

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. Marii Konopnickiej 15

 

 

 

 

Kolejne zajęcia odbędą się w

 

sobotę 24 kwietnia 2010 r. o godz. 10.15

 

Spotkania prowadzi mgr Robert Frankowski, a ich tytuł brzmi:

 

Układy programowalne

 

Celem zajęć jest zapoznanie słuchacza z budową, zasadą działania oraz metodyką projektowania podstawowych układów i systemów logicznych w strukturach programowalnych. Na wstępie przedstawione zostaną fundamentalne informacje odnośnie budowy i zasady działania bramek logicznych oraz podstawowych operacji arytmetycznych i logicznych na liczbach dwójkowych. W kolejnym kroku uczestnicy dowiedzą się co to są układy programowalne (UP), w jaki sposób działają i jaki jest ich podział. Przeprowadzony zostanie również proces porównania UP z mikrokontrolerem.

Podczas realizacji projektu uczestnicy korzystać będą z środowiska programistycznego ISE WebPACK firmy XILINX w którym to nauczą się posługiwać językiem VHDL oraz realizować projekt w sposób strukturalny i funkcjonalny. Alternatywnym sposobem realizacji projektu będzie wgląd w strukturę układu programowalnego FPGA  za pomocą narzędzia fpga_editor. Każdy ze słuchaczy nabędzie praktycznej wiedzy odnośnie przeprowadzenia procesu syntezy, optymalizacji i implementacji. Planuje się realizację projektów o charakterze kombinacyjnym i sekwencyjnym. W trakcie prowadzonych zajęć uczniowie samodzielnie będą realizować powierzone im projekty i implementować je w strukturze układu programowalnego.

 

Zajęcia trwać będą po 2-3 godziny lekcyjne. Terminy kolejnych spotkań będą sukcesywnie ustalane z uczestnikami RKF i ogłaszane na tej stronie. Wszelkie inne informacje będą także umieszczane w tym miejscu. Adres dla korespondencji uczestników tego kółka z prowadzącym to:

 

rkf.frankowski@fizyka.umk.pl

 

Inne informacje oraz materiały dla uczestników.

 

Przypominamy – udział w zajęciach RKF jest bezpłatny.

 

Przypominamy także o wypełnieniu i oddaniu prowadzącemu deklaracji uczestnictwa w zajęciach RKF (Microsoft Office Word, OpenOffice).