Regionalne Kółko Fizyczne - Włocławek

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, ul. Bechiego 1

 

 

 

 

Następne zajęcia odbędą się w

 

soboty 10 i 17 kwietnia 2010 r. o godz. 10.15

 

Spotkania prowadzi dr Dariusz Chaberski, a ich tytuł brzmi:

 

Systemy mikroprocesorowe

 

Na zajęciach przedstawiona zostanie budowa i działanie systemów mikroprocesorowych oraz dokonany zostanie podział tych systemów na komputery osobiste, kontrolne i pomiarowe. We wstępie przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące sposobu przechowywani informacji w postaci dwójkowej oraz podstawowe działania arytmetyczne oraz logiczne na liczbach dwójkowych (jeżeli ten wstęp okaże się zbyteczny, co zostanie ustalone na pierwszym spotkaniu, zostanie wówczas pominięty w całości lub w części znanej uczniom). W dalszej części zostanie przedstawiony podział mikroprocesorów według architektury, listy instrukcji oraz wykazane zostaną różnice pomiędzy mikroprocesorem a mikrokontrolerem. Stosunkowo szczegółowo zostanie zaprezentowana architektura mikrokontrolerów rodziny AVR oraz mikroprocesorów rodziny x86. Przedstawiony zostanie sposób działania, wykorzystania oraz podłączania urządzeń peryferyjnych (przetworniki A/C, liczniki, czasomierze, kontrolery przerwań, kontrolery bezpośredniego dostępu do pamięci) w obu rodzajach systemów.

            Z użyciem środowiska programistycznego AVR-Studio uczestnicy kursy będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami programowania mikrokontrolerów rodziny AVR zarówno w języku Asembler jak i w języku C. W trakcie zajęć laboratoryjnych dotyczących mikrokontrolerów uczniowie będą rozbudowywać dostarczone, działające kody źródłowe po ich wcześniejszym omówieniu.

            Komputer osobisty klasy PC posłuży jako przykład systemu zbudowanego z wykorzystaniem procesora o architekturze Von Neumana. Przedstawione zostaną przykłady ilustrujące działanie procesora rodziny x86 w trybie rzeczywistym oraz chronionym. W tej części kursu omówione zostaną również podstawowe moduły znajdujące się w CHIPSETach płyt głównych.

 

Zajęcia trwać będą po 2-3 godziny lekcyjne. Terminy kolejnych spotkań będą sukcesywnie ustalane z uczestnikami RKF i ogłaszane na tej stronie. Wszelkie inne informacje będą także umieszczane w tym miejscu. Adres dla korespondencji uczestników tego kółka z prowadzącym to:

 

rkf.chaberski@fizyka.umk.pl

 

Inne informacje oraz materiały dla uczestników.

 

Przypominamy – udział w zajęciach RKF jest bezpłatny.

 

Przypominamy także o wypełnieniu i oddaniu prowadzącemu deklaracji uczestnictwa w zajęciach RKF (Microsoft Office Word, OpenOffice).