Regionalne Kółko Fizyczne – Golub-Dobrzyń

 

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, ul. PTTK 28

 

 

 

 

Kolejne zajęcia odbędą się

 

24 kwietnia 2010 r.

 

Prowadzi je dr Marcin Hajduk, a ich tytuł brzmi:

 

Światło - nasz przewodnik po (Wszech)świecie

 

 

Zajęcia trwają po 2-3 godziny lekcyjne. Terminy kolejnych spotkań będą sukcesywnie ustalane z uczestnikami RKF i ogłaszane na tej stronie. Adres dla korespondencji uczestników tego kółka z prowadzącym to:

 

rkf.hajduk@fizyka.umk.pl

 

Przypominamy – udział w zajęciach RKF jest bezpłatny.

 

Przypominamy także o wypełnieniu i oddaniu prowadzącemu deklaracji uczestnictwa w zajęciach RKF (Microsoft Office Word, OpenOffice).