Publikacje

2013

Krystian Erwiński, Marcin Paprocki, Lech M. Grzesiak, Kazimierz Karwowski, Andrzej Wawrzak: Application of Ethernet Powerlink for communication in a Linux RTAI open CNC control system, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 60, no. 2, February 2013 (Digital Object Identifier: 10.1109/TIE.2012.2206348), ISSN:0278-0046

2012

M. Paprocki, K. Erwiński, L.M. Grzesiak: Minimalizacja błędów nadążania w wieloosiowych maszynach CNC poprzez zastosowanie sterowania predykcyjnego z neuronowym modelem obiektu regulacji, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, R. 88, NR 4b, s. 169-174, ISSN 0033-2097

2010

M. Zieliński, K. Erwiński, M. Paprocki: Linux RTAI Real Time Operating System in multiaxle machine control systems, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, t. 10, nr 3 (2010), ss. 39 – 52, ISSN: 1733-8891

L.M. Grzesiak, K. Erwiński, M. Paprocki: Implementacja Sieci Neuronowej MLP FPNN w strukturze układu programowalnego FPGA, Przegląd Elektrotechniczny 2010, R. 86, NR 8, s. 217-223, ISSN: 0033-2097

2009

K. Karwowski, M. Paprocki: The CNC system with stepper motor drives, Prace Instytutu Elektrotechniki, 2009, Z. 240, s. 75-84, ISSN: 0032-6216.

do góry

 

Konferencje

2011

M. Paprocki, K. Erwiński, L.M. Grzesiak: Minimalizacja błędów nadążania w wieloosiowych maszynach CNC poprzez zastosowanie sterowania predykcyjnego z neuronowym modelem obiektu regulacji, X Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2011", 16-18.11.2011 Łódź, ISBN: 978-83-7283-439-3

Krystian Erwiński, Lech Grzesiak, Marcin Paprocki, Kazimierz Karwowski, Andrzej Wawrzak: Otwarty system sterowania maszynami CNC bazujący na komputerze PC z protokołem Ethernet Powerlink, X Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2011", 16-18.11.2011 Łódź, ISBN: 978-83-7283-439-3

2008

K. Karwowski, M. Paprocki: The CNC system with stepper motor drives International XVI Symposium Micromachines and Servosystems, Straszyn 2008, ISBN 978-83-922095-2-2,20082

do góry