Współpraca z firmą MAKOMP

W ramach realizowanej pracy doktorskiej nawiązano współpracę z przedsiębiorstwem MAKOMP (podpisana umowa). W ramach umowy zobowiązano się do:

• Opracowanie układu sterowania numerycznego maszyn wieloosiowych bazującego na komputerze PC z systemem czasu rzeczywistego. Układ będzie wyposażony w programowy moduł komunikacyjny zgodny ze standardem transmisji szeregowej Ethernet Powerlink.

• Opracowanie i implementacja algorytmu minimalizacji błędów nadążania w wieloosiowych maszynach CNC poprzez zastosowanie sterowania predykcyjnego z neuronowym modelem obiektu regulacji. Algorytm zostanie zaimplementowany jako część oprogramowania sterownika maszyn wieloosiowych.

• Współpraca w zakresie testowania, badania i wdrożenia opracowywanego sterownika.

Projektowany system sterowania maszyn wieloosiowych, pokrywa się z wytycznymi określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r. W szczególności z celem strategicznym: Kujawsko-Pomorskie regionem wysokiej innowacyjności gospodarki. Podczas komercjalizacji proponowanego systemu sterowania maszyn wieloosiowych spełnione będą cele operacyjne z RSI WKP (1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2).

do góry