O mnie ...

 

 

 

 

 

 

Marcin Paprocki

Zatrudnienie

  2011 r. – 2013 r. Stanowisko asystenta na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu

Wykształcenie

  2006 r. – 2011 r. Studia doktoranckie na UMK w Toruniu, wydział FAIiS

  2001 r. – 2006 r. Studia magisterskie na UMK w Toruniu, wydział FAIiS na kierunku Fizyka Techniczna, specjalność Miernictwo i Sterowanie Komputerowe
Magister inżynier

  1997 r. – 2001 r. VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Umiejętności

• wiedza w zakresie sterowania i automatyzacji maszyn, urządzeń
  i procesów technologicznych,
• wiedza w zakresie sterowania układów CNC maszyn,
• wiedza i doświadczenie w zakresie zastosowań elementów
  sztucznej inteligencji (sieci neuronowe) w układach sterowania
  maszyn,
• wiedza i doświadczenie w zakresie budowy, konfiguracji
  i zastosowań elektrycznych układów napędowych jako elementów
  wykonawczych maszyn i urządzeń technologicznych,
• zaawansowana znajomość obsługi i programowania
  (IEC 61131-3) układów PLC (Allen-Bradley, Omron),
• doświadczenie w konfiguracji i obsłudze magistral
  przemysłowych m. in. CAN (CANopen, DeviceNet, Profibus),
  Ethernet (Powerlink, EtherCAT),
• zaawanasowana znajomość ANSI C (x86, ARM, Microblaze)
  oraz asemblera mikrokontrolerów (8051),
• doświadczenie w konfiguracji i administracji systemem
  operacyjnymi (Windows, Linux),
• doświadczenie w konfiguracji i administracji systemem
  operacyjnym czasu rzeczywistego RTAI Linux oraz w tworzeniu
  aplikacji przeznaczonych pod ten system,
• zaawansowana znajomość obsługi aplikacji MATLAB, LabVIEW,
• doświadczenie w programowaniu układów programowalnych
  FPGA (Xilinx),
• znajomość języka opisu sprzętu VHDL,
• podstawa wiedza z zakresu mechaniki i konstrukcji maszyn.
• Prawo jazdy kat. B.

Osiągnięcia Zawodowe

  2004 r. – 2006 r. Opracowane projekty:

• Miniobrabiarka   - projekt konstrukcyjny oraz budowa wieloosiowej maszyny numerycznej
Prezentacja na:

-   V Forum Gospodarczym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Niemiecko-Polskim Forum Gospodarczym,

-     Festiwalu „Nauki i Sztuki” UMK 2006

• Bramownica   – projekt konstrukcyjny oraz budowa urządzenia wykonany na zlecenie MZD w Toruniu

Zainteresowania

elektronika, szachy, puzzle, muzyka, ambitne kino

Pełnione Funkcje

 2001 r. – 2006 r. Starosta Fizyki Technicznej

 2004 r. – 2006 r. Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Studentów Fizyki Technicznej

do góry