Udział w grantach:

2012

Grantu UMK nr 1140-F
„Optymalizacja parametrów serwonapędów oraz implementacja i testowanie algorytmów minimalizacji błędów odtwarzania trajektorii ruchu w układach sterowania maszyn CNC”

2011

Grantu UMK nr 409-F
„Zmniejszanie błędów odzwierciedlenia zadanej trajektorii ruchu w układach sterowania numerycznego maszyn poprzez modyfikacje położenia zadanego”

do góry

 

Nagrody i wyróżnienia:

Laureat stypendium „Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów II edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII działania 8.2 poddziałania 8.2.2 'Regionalne Strategie Innowacji‚ 2008

Laureat stypendium „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR”, Stypendia Marszałka 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, 2008

do góry