Matematyka dyskretna (świczenia)

 


Punktacja i oceny po kol. dodatkowym  (20.06.2017)

Termin kolokwium poprawkowego -- 29 czerwca (czwartek), godz. 13:00-16:00, sala 29