Włodzisław Duch, Uniwersystet Mikołaja Kopernika
Notatki do wykładów.

Referaty po angielsku i po polsku

Semestr jesienno-zimowy 2018/2019

 1. Wstęp do kognitywistyki, część I: Natura umysłów.
 2. Academia Copernicana: Artificial Intelligence and the future of scientific thinking, 15 hours (in English, presentation in Moodle).
 3. PhD Seminar, KIS Seminar, Engineering Seminar

Semestr wiosenny 2019

 1. Wstęp do kognitywistyki, część II: Mózg, umysł i zachowanie.
 2. Sztuczna Inteligencja i systemy ekspertowe - wykład kursowy IS S1
 3. PhD Seminar, KIS Seminar, Engineering Seminar

Wykłady prowadzone w przeszłości

 1. Sieci neuronowe - wykład dla IS, S2.
 2. Przetwarzanie informacji przez mózgi - wykład monograficzny (prowadzony w 2012).
 3. Modelowanie Funkcji Mózgu - wykład monograficzny, 2008.
 4. Neuropsychologia komputerowa, SWPS 2007, zastąpiony został wykładem ogólnym "Jak działa mózg i skąd się bierze umysł".
 5. Starsza wersja wykładu Wstęp do kognitywistyki, Natura umysłów (cz. I, sem. zimowy) - wykład monograficzny/ogólny.
 6. Krótki wykład (10 godzin): Jak działa mózg?.

 7. Sztuczna Inteligencja i systemy ekspertowe - wykład monograficzny 2012.
 8. Inteligencja obliczeniowa - wykład monograficzny.
 9. Inteligencja Obliczeniowa-Sieci neuronowe - wykład monograficzny (2012).
 10. Jak działa mózg, wykł. semestralny, 2008/2009.
 11. Starsza wersja wykładu Mózg, umysł i zachowanie (cz. II, sem. letni)

 12. Krótki wykład (6 godzin) z demonstracjami "Świat Bytów Wirtualnych": Program (PDF), prezentacja część 1 (PPT) oraz część 2 (PPT) (2005).

 13. Krótkie wykłady wstępne o komputerach i oprogramowaniu, Centrum Kształcenia Komputerowego.
 14. Wykłady wstępne o komputerach i oprogramowaniu, Studium Podyplomowe.

Od września 2012 pełniłem funkcję prorektora ds. badań naukowych i informatyzacji, a od kwietnia 2014 do grudnia 2015 pełniłem funkcję wiceministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadziłem wówczas wykład ze wstępu do kognitywistyki w piątki wieczorem (g. 18:00).

Po angielsku:

3 presentations "Multi-level explanations in neuroscience: from genes to subjective experiences", at the 58th Cracow School of Theoretical Physics. Zakopane, Poland, 15-23.06.2018.
I. Brain and Machine Learning inspirations. | II. Neurodynamics. Brain simulations at different levels. | III. Fingerprints of mental activity. Neurodynamics on real brain networks.

Lectures notes in English, lectures given at the School of Computer Engineering, Nanyang Technological University, Singapore (2003-2011).