O mnie ...

 

 

 

 

 

 

Marcin Paprocki

Wykształcenie

 2006 r. – 2010 r. Studia doktoranckie na UMK w Toruniu, wydział FAIiS

 2001 r. – 2006 r. Studia magisterskie na UMK w Toruniu, wydział FAIiS
na kierunku Fizyka Techniczna, specjalność Miernictwo
i Sterowanie Komputerowe
Magister inżynier

 1997 r. – 2001 r. VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

Umiejętności

Bardzo dobra znajomość aplikacji programistycznych dla układów programowalnych FPGA (pakiet ISE oraz EDK firmy Xilinx) oraz mikrokontrolerów. Zaawansowana znajomość pakietu Protel DXP. Zaawansowana znajomość aplikacji AutoCAD.
Prawo jazdy kat. B.

Osiągnięcia Zawodowe

 2004 r. – 2006 r. Opracowane projekty:

·         Miniobrabiarka  - projekt konstrukcyjny oraz budowa wieloosiowej maszyny numerycznej
Prezentacja na:

-  V Forum Gospodarczym Województwa Kujawsko -
 Pomorskiego oraz Niemiecko-Polskim Forum
 Gospodarczym,

-   Festiwalu „Nauki i Sztuki” UMK 2006

·         Bramownica – projekt konstrukcyjny oraz budowa urządzenia wykonany na zlecenie MZD w Toruniu

Zainteresowania

elektronika, szachy, puzzle, muzyka, ambitne kino

Pełnione Funkcje

 2001 r. – 2006 r. Starosta Fizyki Technicznej

 2004 r. – 2006 r. Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Studentów Fizyki Technicznej

do góry