Sterowanie adaptacyjne maszyn wieloosiowych
z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji


Projekt „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego