Korzyści, jakie wynikać będą dla województwa kujawsko-pomorskiego z pracy doktorskiej oraz wdrożenia jej wyników

Jednym z podstawowych czynników warunkujących skuteczne funkcjonowanie oraz rozwój struktur gospodarczych są nowoczesne technologie, które zapewniają wzrost jakości wyrobów i usług, automatyzację i usprawnienie procesu wytwórczych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji.

Maszyny wieloosiowe stanowią kluczowe ogniwo w łańcuchu procesów technologicznych wielu zakładów. Wykorzystywane są w takich dziedzinach przemysłu jak obróbka drewna (przemysł meblarski), tworzyw sztucznych (w zakresie wytwarzania i obróbki), obróbka metali, spawaniu, pakowaniu itp. W wielu przypadkach stanowią podstawę urządzeń manipulacyjnych i przestawczych. O regionalnej popularności wspomnianych powyżej dziedzinach przemysłu może świadczyć fakt organizowanych corocznie targów maszyn i narzędzi  „Metal Tools” oraz obróbki plastycznej „Plast Tools” w Toruniu.

Na dokładność maszyn wieloosiowych znaczący wpływ ma ich konstrukcja mechaniczna oraz zastosowane układy sterowania. O ile wykonanie precyzyjnych układów mechanicznych lub modernizacja istniejących w celu poprawy dokładności jest posunięciem kosztownym i skomplikowanym, to rozwiązaniem prostszym i tańszym jest modyfikacja układów sterowania. Opracowanie własnych układów sterowania maszyn wieloosiowych umożliwi budowę precyzyjnych maszyn wieloosiowych oraz modernizację już istniejących. W naszym regionie istnieje kilka firm zainteresowanych tego typu rozwiązaniami. Firmy dystrybuujące i produkujące układy napędowe (serwonapędy) takie jak: APATOR CONTROL, Zakład Energoelektroniki TWERD oraz producenci i dystrybutorzy maszyn: INTERMASZ, OBRUSN.

Przedsięwzięcie to jest o tyle znaczące jeśli uwzględni się fakt, że większość istniejących układów sterowania maszyn wieloosiowych wykorzystywanych w Polsce to rozwiązania zagraniczne, które są rozwiązaniami drogimi. Uwzględniając potrzebę znacznego obniżenia kosztów oraz podniesienia dokładności maszyn, budowa innowacyjnego systemu sterowania jest uzasadniona. Jeśli podczas projektu systemu wykorzysta się potencjał regionalnych ośrodków naukowych współpracujących z przemysłem, istnieje duża szansa, że powstanie rozwiązanie konkurencyjne cenowo, które także wpłynie na rozwój regionu we wspomnianych wcześniej dziedzinach przemysłu.

Perspektywicznie producenci z regionu mogą skutecznie konkurować w produkcji urządzeń wieloosiowych oraz być dostawcami systemów ich sterowania na rynku europejskim. Przeliczy się to nie tylko na korzyści o charakterze finansowym, ale także pozwoli wykorzystać najnowsze rozwiązania technologii high-tech.

Zastosowanie w projektowanym systemie sterowania maszyn wieloosiowych spełnia określone poniżej postulaty o wdrażaniu nowoczesnych technologii w gospodarce. Propozycja ta pokrywa się z wytycznymi określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r. W szczególności z celem strategicznym: Kujawsko-Pomorskie regionem wysokiej innowacyjności gospodarki. Dodatkowo wpisuję się w określone priorytety rozwoju, takie jak:

1. Rozwój firm w kierunku gospodarki opartej na wiedzy.
2. Efektywny system współpracy gospodarki i nauki w regionie.
3. Proinnowacyjne otoczenie biznesu.

Podczas realizacji proponowany systemu sterowania maszyn wieloosiowych będą realizowane następujące cele operacyjne:

1.2 Procesy restrukturyzacji tradycyjnych dziedzin gospodarki i dostosowanie ich do wymogów współczesności.
1.3 Wspieranie innowacyjności w ważnych gospodarczo obszarach produkcji w branżach:
- narzędziowej,
- elektronicznej,
- meblarskiej,
- przemysłach:
- elektronicznym,
- elektrotechnicznym,
- elektromechanicznym.
1.5 Sprawny system przyciągania inwestorów z sektora high-tech.
2.1 Jednostki naukowo-badawcze realizatorem oczekiwań przedsiębiorstw oraz kreatorem nowych produktów.
2.2 Ścisła współpraca uczelni, sektora B+R z przedsiębiorstwami w obszarze kreowania celów rynkowych

do góry