Sławomir Zelek

Katedra Informatyki Stosowanej

Adres

Katedra Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul.Grudziądzka 5, 87--100 Toruń, Polska
tel: +485621065
fax: +485621543
e-mail: zelek'at'fizyka.umk.pl
www: http://www.fizyka.umk.pl/~zelek
plan zajęć: plan

Zainteresowania

Spektroskopia cząsteczek, Pole siłowe w przybliżeniu anharmonicznym.

Życiorys

Wersja postscriptowa

Projekt

Zastosowanie technik wielociałowych do opisu oscylacji molekularnych.

Plan

Obliczenia dla cząsteczek trójatomowych zawierających atomy Cl i F oraz S, O, Si i Ge

Publikacje

  1. J. Wasilewski, S. Zelek and M. Wierzbowska Int. J. Quantum chem. 60, 1027-1036 (1996)
    Modifications of Virtual Orbitals in the Limited CI Calculations for Electron-Rich Molecules
  2. S. Zelek, J. Wasilewski, J. Heldt Computers & chemistry 24, 263-274 (2000)
    Density Functional Study of the S0 (X1Ag) and T1 (a3Au) States of the Glyoxal Molecule

Seminariun ZTUW

Mathematica i jej zastosowania we fizyce

Prowadzone zajęcia

Kurs T - System skladu publikacji LATEX
Kurs S - Systemy symboliczne: Mathematica
Pracownia Komputerowa 3 - Unix & Internet
Pracownia Komputerowa 2 - Programowanie Metod Numerycznych
Pracownia Komputerowa 1 - Podstawy Użytkowania Komputerów
ZPS - Zasady Programowanie Strukturalnego - Pascal


Wyniki

Sławomir Zelek
Marzec 2010