KURS S
Systemy Symboliczne:
MATHEMATICA
Program Mathematica jest dość rozbudowanym programem matematycznym służącym do prowadzenia obliczeń symbolicznych i numerycznych. Zawiera w sobie język programowania wykorzystywany do pisania różnych poleceń.
Z uwagi na fakt, że WFAiIS posiada 10 licencji tego programu (wersja 7.0.0) liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Każda osoba, która zgłosi się do grupy powinna zaliczyć zajęcia.
Poniżej przedstawiam proponowany program tego kursu.

1. Wprowadzenie (pdf) (2h):
2. Obliczenia symboliczne (pdf) (4h):
3. Obliczenia numeryczne (pdf) (2h):
4. Listy i macierze (pdf) (4h):
5. Programowanie (pdf) (6h):
6. Grafika (pdf) (6h): 6a. Polecenie Manipulate (pdf)
7. Operacje na zmiennych tekstowych i na plikach (pdf) (2h)
8. Pakiety Mathematici (pdf) (2h):


Sławomir Zelek
Czerwiec 2010