Pracownia Komputerowa 3
Unix & Internet
Pracownia Komputerowa 3 swoim programem obejmuje zagadnienia związane z systemem Unix oraz siecią Internet.

1. Wstęp:
2. Użytkownik, hasło, sesja, dzielone zasoby(NFS).
3. Pliki, urządzenia, użytkownik/grupy, ...
4. Edytory: emacs, vi, joe.
5. Powłoka X11, OpenWindows, Motif.
6. Polecenia, interpretery poleceń.
7. Przegląd ważniejszych poleceń.
8. Procesy.
9. Pisanie skryptów.
10. Komunikacja, Internet.
11. Uruchamianie programów: C, C++, Fortran.


Sławomir Zelek
Czerwiec 1998