Mathematica i jej zastosowania we fizyce
Notebook Mathematici
Plik a.txt
Plik b.txt
Plik c.csv
Plik d.txt
Plik a1.txt
Plik b1.txt
Pakiet rzut
Pakiet spirograph


Sławomir Zelek
Listopad 2005