• misiek@fizyka.umk.pl

Optyka kwantowa 2 (ćwiczenia)
Kurs zawiera następujące tematy:
1) wprowadzenie do fizyki pojedynczego fotonu.
2) kodowanie informacji kwantowej w stanie polaryzacyjnym fotonu.
3) protokoły przesyłania informacji kwantowej zakodowanej w polaryzacji oraz ich praktyczne implementacje (dystrybucja klucza kryptograficznego).
4) kodowanie w modzie przestrzennym pojedynczego fotonu.
5) metody wytwarzania wysokowymiarowch stanów splątanych.
6) praktyczne implementacje protokołów przetwarzania informacji kwantowej zakodowanej w modzie przestrzennym fotonu.
7) parametryczny podział częstości - opis procesu oraz metod doświadczalnych.
Większość zagadnień zostaje poruszona zarówno na wykładzie jak i na ćwiczeniach. gdzie przeliczane są wybrane przykłady.

Sposób zaliczenia ćwiczeń
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności (na minimum 10 z 15 zajęć) oraz oddawania prac domowych w określonym terminie.

Za każde poprawnie rozwiązane zadanie. oddane w terminie. przyznawane są 3 pkt. W przypadku oddania poprawnego rozwiązania zadania z opóźnieniem tygodniowym lub dwotygodniowym. maksymalnie można uzyskać odpowiednio 2 lub 1 pkt. W przypadku oddania błędnego rozwiązania. w zależności od popełnionych błędów. możliwe jest przyznanie od razu mniejszej liczby punktów lub przekazanie wskazówki. ułatwiającej rozwiązanie zadania w późniejszym terminie.
Wyniki poszczególnych zadań umieszczane są w systemie USOS w zakładce dla studentów >> sprawdziany .
UWAGA! Aby uzyskać zaliczenie ćwiczeń należy oddać poprawne rozwiązania wszystkich zadań.

Sposób oceniania
W zależności od liczby zadań do oddania. wyliczana jest średnia liczba punktów otrzymana za pojedyncze zadanie. Ocena jest wystawiana zgodnie z następującym schematem:

[2.75. 3]bardzo dobry (5)
[2.5. 2.75)dobry + (4.5)
[2.25. 2.5)dobry (4)
[2.0.2.25)dostateczny + (3.5)
[1.5.2.0)dostateczny (3)
[0.1.5)niedostateczny (2)

Materiały do pobrania