• misiek@fizyka.umk.pl

Obecnie pracuję w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Toruniu (KL FAMO) w grupie dr. Piotra Kolenderskiego, pod okiem którego prowadzę badania w ramach swojego doktoratu.

W swojej pracy zajmuję się głównie budową i charakteryzacją źródła pojedynczych fotonów, które oparte jest o proces spontanicznego parametrycznego podziału częstości (SPDC).

Nasza grupa współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi z całego świata, m.in. z naukowcami z Politechniki w Mediolanie czy z Raman Research Institute, znajdującym się w Banglore w Indiach. Jeżeli szukasz swojego zaczepienia w naszym Instytucie zapraszamy do kontaktu. Na pewno nie pożałujesz. :)