Grafika Komputerowa 2D

Wykład z ćwiczeniami dla studentów  kierunku Informatyka Stosowana

Rok akad. 2016/17, semestr wiosenny

 

Program zajęć


Materiały pomocnicze

Materiały do ćwiczeń

Nowe materiały (Wstęp do grafiki komp.)


Test zaliczeniowy