Grafika Komputerowa 2D

Wykład z ćwiczeniami dla studentów  kierunku Informatyka Stosowana

Rok akad. 2017/18, semestr wiosenny

 

Program zajęć


Materiały pomocnicze

Materiały do ćwiczeń

Nowe materiały (Wstęp do grafiki komp.)

Zaawansowane filtry: medianowy, macierzowy-wariantowy

Analiza Fourierowska: pliki i zadania

Analiza Fourierowska - dekonwolucja: pliki i zadania

Resampling: pliki

PostScript i PDF: pliki


Test zaliczeniowy