Algorytmy II (2017/18)

Lista zadań laboratoryjnych i egzaminacyjnych


Literatura uzupełniająca

1. Problem skoczka szachowego: reguła Warnsdorffa

2. Problem n hetmanów: algorytm wielomianowy

3. Hashing tutorial (Virginia Tech)

4. Proste funkcje haszujące dla łańcuchów

5. F-cje haszujące D. Knuth, vol III

6. Problem spełnialności formuł logicznych SAT

7. Przeszukiwanie grafu w głąb  DFS

8. Niektóre zastosowania DFS

9. Problem komiwojazera: metoda "brnach and bound"