Opisy koordynowanych przedmiotów (USOS)

 

  1. Analiza matematyczna (0800-16ANM-DZ)
  2. Rudymenty grafiki komputerowej (0800-16WGK-DZ)
  3. Grafika komputerowa 2D (0800-M-GRK2-DY)
  4. Języki formalne i automaty (0800-16JFA-DZ)
  5. Algorytmy kwantowe (0800-M-AKW-DY)
  6. Technologie informacyjne (wstęp do informatyki dla studentów I r Wydz. Sztuk Pięknych - 1401-TINF-1Z-DZ)
  7. Podstawy informatyki (dla kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki - 1402-INF-2Z-DM)
  8. Wprowadzenie do grafiki komputerowej (Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów - 0800-PZK-WGK-PS)
  9. Grafika i animacja komputerowa  (PSPiZK - 0800-PZK-GAK-PS)
  10. Projektowanie stron WWW w programie FrontPage  (PSPiZK - 0800-PZK-FRP-PS)