Prof. zw. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz
Kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki  gk   gk
Instytutu Fizyki WFAiIS UMK w Toruniu           Strona prywatna
"Ekspert UE" (FPV-FPVII)Zagadnienia badawcze | Dydaktyka | Przebieg pracy naukowej | Publikacje | Monografie | Konferencje | Wykłady
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej | Instytut Fizyki | Zakład Dydaktyki Fizyki |  
Dydaktyka fizyki i organizacja szkolnictwa

Techniki Pozytonowe

Do positrons measure atomic diameters?  13th EPS Bern     37th EGAS Dublin   
Kolokwium  UMK 06/01/06  IEAA-NFRI Meeting, Korea 2012

Dydaktyka 


Relacje nauka-wiara: konflikt czy współistnienie
Materiały dla studentów
Dydaktyka fizyki - materiały
Wykłady prof. Karwasza
Programy zajęć:
 1. Matematyka elementarna - funkcje i ich wykresy (I)
 2. Metody badań strukturalnych - wykład monograficzny (V FT)
 3. Seminarium specjalistyczne (IV IS)
 4. Dydaktyka fizyki
 5. Dydaktyka fizyki - studia podyplomowe
 6. Budowa i podstawowe własno¶ci materiałów

Publikacje wg. działów

Publikacje - dokument do wydruku

 1. (Niezbyt krótka) historia o cz±stkach elementarnych,
  G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 5/2015 2015, 9, 16
 2. Multimedia online w dydaktyce fizyki
  K. Służewski, G. Karwasz, Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015, 355-374
 3. Fizyka i zabawki - wyj¶ć poza fenomenologię.O żyroskopach, systemie słonecznym i momencie pędu
  K. Służewski, G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 3/2014, 25-32.
 4. Jeszcze raz o soku z kapusty, czyli kolory w chemii, biologii i na wychowaniu plastycznym,
  G. Karwasz, M. Gago¶, Foton, 120, 2013, 64 - 70.
 5. Nauczanie fizyki – trudno¶ci matematyczne czy nieumiejętno¶ć komunikacji?
  G. Karwasz, KiMwE, 1/2013,  107 - 114,
 6. Ziemia pod pierzynk±, czyli o naturalnym efekcie cieplarnianym,
  G. Karwasz, K. Służewski, Foton, 121/2013, 37 - 49.
 7. Ciepło, ciepło, coraz zimniej, czyli o dodatkowym (?) efekcie cieplarnianym,
  G. Karwasz, K. Służewski, Foton, 122/2013, 16 - 26.
 8. O umiejętno¶ciach, wiedzy i kompetencjach w nauczaniu fizyki,
  G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 1/2013, 27-34.
 9. „Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym” Ogólnokrajowe Seminarium PTF
  G.Karwasz, Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 240-242.
 10. Fizyka - trudno¶ci matematyczne czy nieumiejętno¶ć komunikacji?
  G. Karwasz, A. Kamińska, Język - media - komunikacja, II Międzynarodowa Konferencja, UMK, Toruń, 4-5.05.2009, Materiały Konferencji, 2009.
 11. Mikser z magnesem (na deser)
  K.Gołębiowski, W.Peeters, G.Karwasz, Foton, 104/2009, 2009, 54-56.
 12. Nauczanie fizyki w szkole ¶redniej – Projekt TiPSS
  G.Karwasz, A.Karbowski, K.Służewski, K.Gołębiowski, K.Rochowicz, M.Sadowska, M.Juszczyńska, P.Miszta, Foton, 105/2009, 2009, 60-61.
 13. Wystawa z optyki "Od Witelona do tomografu optycznego"
  G.Karwasz, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 3/2009, 2009, 20-25.
 14. Nauczanie fizyki na odległo¶ć - próby i sukcesy
  A. Kamińska, G. Karwasz, Kształcenie na odległo¶ć w praktyce edukacyjnej, Wyd. Adam Maszałek, 2009.
 15. Jak współcze¶nie stosować zasadę pogl±dowo¶ci - dwugłos interdyscyplinarny
  J. Kruk, G. Karwasz, Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza So¶nickiego, A.Maszałek, 2009.
 16. Upowszechnianie pozytywnych praktyk dydaktycznych opartych na skuteczno¶ci autorskich przedsięwzięć pedagogicznych
  G. Karwasz, A. Kamińska, Materiały - I Wojewódzka Konferencja „Współczesne tendencje w kształceniu - Efektywno¶ć nauczania a współczesne teorie i rozważania nauk pedagogicznych” Toruń, 8.06.2009.
 17. Kopernik, Doppler, Michelson and cosmology,
  A. Karbowski, G. Karwasz, GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic, 2008, 491.
 18. Nauczanie elektromagnetyzmu – projekt MOSEM,
  A. Karbowski, G. Karwasz, Materiały Konferencjne - Konferencja PSNPP 2008 - "Przedmioty przyrodnicze a Technologia Informacyjna i Komunikacyjna", 2008, 10.
 19. Trygonometria akustyczna cz. 1,
  G. Karwasz, G. Osiński, Matematyka w szkole 28, 2007.
 20. Trygonometria akustyczna cz. 2,
  G. Karwasz, G. Osiński, Matematyka w szkole 29, 2007.
 21. Czarodziejski flet,
  E. Rajch, G. Karwasz, Fizyka w szkole, 1/2006, 2006.
 22. Na stypie u króla Midasa,
  G. Karwasz, Foton, 92, 2006, 16.
 23. Droga do fizyki współczesnej,
  G. Karwasz, Foton, 92, 2006, 28.
 24. Soczewki grubasy, "Fat lenses",
  G. Karwasz. M. Brozis, Foton 86 (Jesien 2004), in Polish.
 25. Szampańska muzyka, "Sparkling music",
  E.Rajch, G. Karwasz, Foton 85 (Lato 2004), str. 40.
 26. Do¶wiadczenie (Coulomba) pod choinkę, "(Coulomb) experiment under Christmas tree",
  A. Okoniewska, G. Karwasz, Foton 83 (Zima 2003), str. 55, in Polish.
 27. ¬ródła elektryczno¶ci, "Electricity sources",
  A. Okoniewska, G. Karwasz, Fizyka w szkole (Physics in School), No.5. (2003) str.12, in Polish.
 28. Do¶wiadczenie Hertza (na deser), "Herztz's experiment (for desser)",
  A. Krzysztofowicz, G. Karwasz, Foton, 80 (Wiosna 2003), str.66, in Polish.
 29. Fizyka i zabawki - obrazki z wystawy,
  G.Karwasz, Postępy Fizyki 51 (2000), Zeszyt Dodatkowy 97.
 1. Constructivic paths in teaching physics: from interactive experiments to step-by-step textbooks
  G. Karwasz, K. Służewski, A. Kamińska, PEC, 64, 2015, 6-23. (czasopismo Problems of Education in the 21st Century)
 2. Discovering Electromagnetic Induction: Interactive Multimedia Path
  A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz, M. Juszczynska, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini, Int. Work. on Multimedia in Physics Teaching and Learning, 14th Edition , Europhys. Conf. Abstract Booklet, 2009, 48.
 3. Experimental modern Physics: why we need new Mathematics?
  G. Karwasz, Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de ŁódĽ; Série: Recherches sur les Déformations, LVII (2008), 2009, 89-86.
 4. Interactive Path to Understanding the Concept of Energy
  K.Rochowicz, G.Karwasz, M.Sadowska, K.Służewski, CD „GIREP-EPEC & PHEC 2009 International Conference: Physics Community and Cooperation, Leicester, UK, 2009, in print.
  Zobacz abstrakt 
 5. Energy – historical, interactive and pedagogical path
  G. Karwasz, A. Karbowski, J. Turło, J. Kruk, Girep 2008, Nicosia, Cyprus – jeszcze nie wydane
 6. Building curricula - what to do and what not to do? Examples on electromagnetism from recent Polish textbooks vs Mosem project
  A. Karbowski, G. Karwasz, W. Peteers, Girep 2008, Nicosia, Cyprus – jeszcze nie wydane
 7. Introduction of history and philosophy of science elements for curriculum development
  J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, K. Przegiętka, 7th IOSTE Syposium for Central and Eastern Europe Proceedings, 2009, pp. 165-171
 8. Building curricula - what to do and what not to do? Examples on electromagnetism from recent Polish textbooks vs Mosem project,
  A. Karbowski, G. Karwasz, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 52.
 9. Energy - an Intuitive and Interactive Educational Path,
  G. Karwasz, A. Karbowski, G. Dr±żkowska, J. Kruk, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 98.
 10. High-tech kit - The set of activities from the MOSEM project as an example of appropriate use of real and virtual multimedia in physics teaching and learning,
  T. Greczyło, F. Bouquert, E. Dębowska, V. Engstrom, G. Ireson, A. Karbowski, G. Karwasz, M. Michelini, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 55.
 11. MOSEM - Teaching Electromagnetism via Minds-on Experiments,
  A. Karbowski, M. Michelini, L. Santi, W. Peters, J. Trna, V. Angstrom, G. Karwasz, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 125.
 12. MOSEM: Teaching minds-on experiments on electromagnetosm in secondary schools,
  G. Karwasz, A. Karbowski, M. Michelini, R. Viola, W. Peeters, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 142.
 13. On the Track of Modern Physics,
  G. Karwasz , A. Karbowski, G. Osiński, T. Wróblewski, A. Kamińska, H. Nowakowska, GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic, 2008, 140.
 14. Supercomet – superconductivity made easy,
  V. Engstrøm, , M. Michelini. W. Peeters, A. Karbowski, G. Karwasz, GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic, 2008, 143.
 15. Schools coming to Science Centres,
  J. Kruk, G. Karwasz, GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic, 2008, 144.
 16. GeoMag™ Paradoxes,
  S. Defrancesco, F. Logiurato, G. Karwasz, The Physics Teacher, 2007.
 17. On positron scattering on He (and Ar) at low energies
  G. P. Karwasz, Eur. Phys. J. D, Atom. Molec. Opt. Phys. 37 (2006) 153
 18. On the track on Modern Physics,
  G. Karwasz, Foton, Special Issue, 2006, 4.
 19. Kings Midas' funeral feast,
  G. Karwasz, Foton, Special Issue, 2006, 50
 20. Making Acoustics Virtual
  G. P. Karwasz, E. Rajch, L. Gratton, W. Niedzicki, P. Karwasz, International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications, 21-25.07.2004, Orlando (Fl), USA, Proceedings, Vol.I "Applications of Information and Comunication Technologies in Education and Training", ed. by F. Malpica, F. Welsch, A. Tremante, M. Chang, Yen-Teh Hsia, International Institute of Informatics and Systematics, Orlando, USA, p. 329.
 1. Influence of Solvent Polarizability on the Keto-Enol Equilibrium in 4-[5-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzene-1,3-diol
  A. Matwijczuk, A. Górecki, D. Kamiński, B. My¶liwa-Kurdziel, L. Fiedor, A. Niewiadomy, G. Karwasz, M. Gago¶, J. Fluoresc., 25, 2015, 1867, 1874.
 2. Positron scattering on molecular hydrogen: Analysis of experimental and theoretical uncertainties
  K. Fedus, J. Franz, G. Karwasz, Phys. Rev. A, 91, 062701 (2015)
 3. Cross Sections for Electron Collisions with Methane
  M.-Y. Song, J.-S. Yoon, H. Cho, Y. Itikawa, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. Tennyson, J. Phys. Chem. Ref. Data, 44, 2015, 023101
 4. Modified effective-range theory for low energy e- - N2 scattering
  Z. Idziaszek, G. Karwasz, Eur. Phys. J. D, 51, 2009, 347-355.
 5. Energy scale determination and partitioning in positron total cross sections measurements
  G.Karwasz, R.S.Brusa, XV Int’l Work. Low Energy Positron and Positronium Physics and XVI Int’l Symp. Electron Molecule Collisions and Swarms (POSMOL 2009), York University, Toronto, 2009, 63.
 6. Modified effective range theory for electron and positron scattering on nitrogen and carbon dioxide
  Z. Idziaszek, P. Miszta, G. Karwasz, Journal of Physics: Conference Series, 194 (2009) 052010.
 7. Shape resonances for electron scattering on N2 and CO2 in modified effective range theory
  Z. Idziaszek, G. Karwasz, 41st EGAS Conference, Gdańsk, Europhysics Conference Abstracts, 2009, 108.
 8. Modified effective range analysis of low energy electron and positron scattering on CO2
  Z. Idziaszek, G. P. Karwasz, R. S. Brusa, Journal of Physics, Conference Series 115 (2008) 012002.
 9. Total cross sections for positron scattering on benzene – angular resolution corrections,
  G. P. Karwasz, A. Karbowski, Z. Idziaszek, R. S. Brusa, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 266/3, 2008, 471-477.
 10. Total Modified effective range analysis of low energy electron and positron scattering on CO2,
  Z. Idziaszek, G. P. Karwasz, R. S. Brusa, Journal of Physics, Conference Series 115 (2008) 012002.
 11. Ab initio and DFT calculations of proton affinities of volatile organic compounds
  T. Wróblewski , L. Ziemczonek , A.M. Alhasan and Grzegorz P. Karwasz, European Journal Physics D, w druku, 2007, w druku.
 12. Positron scattering on benzene and cyclohexane: experiment and modified effective range theory,
  G. P. Karwasz, R. S. Brusa, Z. Idziaszek, A. Karbowski, European Journal Physics D, w druku, 2007, w druku.
 13. Applicability of modified effective-range theory to positron-atom and positron-molecule scattering,
   Z. Idziaszek, G. Karwasz, Phys. Rev. A 73, 064701 (2006)
 14. Total cross sections for positron scattering in argon, nitrogen, and hydrogen below 20 eV,
   G.P. Karwasz, D. Pliszka, R.S. Brusa, Nucl. Instr. Meth. B, 247 (2006) 68
 15. Chemical reactions in clusters of trifluoroacetic acid (CF3COOH) triggered by electrons at sub-excitation energy (<2 eV),
  J. Langer, I. Martin, G. Karwasz, E. Illenberger, Int. J. Mass Spectr. 249 (2006) 477
 16. Reactions in nanofilms of trifluoroacetic acid (CF3COOH) driven by low energy electrons,
  M. Orzol, T. Sedlacko, R. Balog, J. Langer, G. P. Karwasz, E. Illenberger, A. Lafosse, M. Bertin, A. Domaracka, R. Azria, Int. J. Mass Spectr., 254, 2006, 63.
 17. Electron Scattering on Triatomic Molecules - the Need for Data,
  G. P. Karwasz, T. Wróblewski, R. S. Brusa, E. Illenberger, Jap. J. Applied Phys., 45, 2006, 8192.
 18. Positron scattering on atoms and molecules in the limit of low energy,
  G. P. Karwasz, R. S. Brusa, D. Pliszka, Z. Idziaszek, H. Nowakowska,  Acta Phys. Pol., 110, 2006, 605-614.
 19. No- erratum to positron helium resonances,
  G. P. Karwasz , R. S. Brusa, D. Pliszka, Nucl. Instr. Methods B, 251, 2006, 520.
 20. Proton affinities of simple organic compounds,
  T. Wróblewski, L. Ziemczonek, K. Szerement, G. P. Karwasz, Czech. J. Phys. B, 56, 2006, B1110.
 21. Modelling electron-induced processes in "condensed" formic-acid: resonant states of (HCOOH)2- at low energies,
  F. Gianturco, R.R. Lucchese, E. Illenberger, I. Martin, T. Skalicky, J. Langer, G.P. Karwasz, Eur. J. Phys. D 35 (2005) 417.
 22. Positrons - an alternative probe to electron scattering,
  G.P. Karwasz, Eur. Phys. J. D 35 (2005) 267
 23. Low energy electron driven reactions in single formic acid molecules (HCOOH) and their homogenous clusters,
  I. Martin, T. Skalicky, J. Langer, H. Abdoul- Carime, G. Karwasz, E. Illenberger, M. Stano and S. Matejcik, Phys. Chem. Chem. Phys. 7 (2005) 2212.
 24. Positron scattering in helium: virtual - positronium resonances,
  G.P. Karwasz, D. Pliszka, A. Zecca, R.S. Brusa, Nucl. Instr. Meth. B 250 (2005) 666.
 25. Low Energy Cross Sections for Positron Interactions with Cyclic Hydrocarbons ,
  G.P. Karwasz, D. Pliszka, R.S. Brusa, C. Perazzolli, A. Zecca, Acta Phys. Pol. 107 (2005) 666.
 26. Total cross sections for positron scattering on benzene and nitrogen,
  G. P Karwasz, D Pliszka, A Zecca, R S Brusa, J. Phys. B, 38 (2005) 1-13.
 27. Proton transfer reactions for ionized water clusters,
  T. Wróblewski, L. Ziemczonek, G. P. Karwasz, Czechoslovak Journal of Physics 54 (2004), Suppl. C, C747.
 28. Semiempirical analysis of electron scattering cross sections in N2O and CO2,
  T. Wróblewski, G. P. Karwasz, H. Nowakowska, J. Mechlińska-Drewko, V. T. Novakovic, Z. Lj. Petrovic, Czechoslovak Journal of Physics, 54 (2004), Suppl. C, C742.
 29. Dissociation Energies of Protonated Water Clusters,
  T. Wróblewski, L. Ziemczonek, E. Gazda and G. P. Karwasz, Radiation in Physics and Chemistry Journal, 68 (2003) 313-318
 30. A novel set-up for positron scattering in gases,
  A. Zecca, R.S. Brusa, M. Bettonte, E. Rajch, S. Mariazzi and G.P. Karwasz, Radiation in Physics and Chemistry Journal, 68 (2003) 319-22
 31. Electron scattering on N2O - from cross sections to diffusion coefficients,
  J. Mechlińska-Drewko, T. Wróblewski, Z. Lj. Petrović, V. Novaković and G. P. Karwasz, Radiation in Physics and Chemistry Journal, 68 (2003) 205.
 32. Low-energy electron collisions in nitrogen oxides: a comparative study,
  A. Zecca, G. P. Karwasz, R. S. Brusa and T. Wróblewski, Int. J.Mass Spectr. 223-224 (2003) 205.
 33. Experimental and theoretical study of protonated water clusters,
  Wróblewski T, Mechlińska-Drewko J., Gazda E., Karwasz G.P., Molecular Physics Reports 36 (2002) 140.
 34. Total cross sections for positron scattering on argon and krypton at intermediate and high energies,
  G. P. Karwasz, M. Barozzi, R.S. Brusa, A. Zecca, Nuclear Instruments and Methods in Physical Research B 192 (2002) 157.
 35. Influence of resonant scattering on electron-swarm parameters in NO,
  L. Josić, T. Wróblewski, Z. Lj. Petrović, J. Mechlińska- Drewko and G.P. Karwasz, Chem.Phys. Lett. 350 (2001) 318.
 36. Swarm experiment on ionised water clusters,
  T. Wróblewski, E. Gazda, J. Mechlińska-Drewko and G. P.Karwasz, Intern. J. Mass Spectrom., 207 (2001) 97.
 37. A very low-energy apparatus for positron scattering on atoms and molecules,
  G.Karwasz, R.S. Brusa, M.Barozzi and A.Zecca, Nuclear Instr. and Methods in Physics B 171 (2000) 178.
 38. Electron scattering by Ne, Ar and Kr at intermediate and high energies,
  0.5-10 keV, A.Zecca, G.P.Karwasz and R.S.Brusa, J. Phys. B. 33 (2000) 843.
 39. Intermediate-energy total cross sections for electron scattering on WF6,
  G.P. Karwasz, R.S.Brusa, L.Del Longo and A. Zecca, Phys.Rev.A 61 (2000) 024701.
 1. Positron-annihilation and photoluminescence studies of nanostructured ZrO2,
  J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, R. S. Brusa, G. Karwasz, Nukleonika 2010, 55 (1), 85-89.
 2. Positron Annihilation study of nanostructured ZrO2
  J. D. Fidelus, S. Mariazzi, R. S. Brusa, A. Karbowski, G. Karwasz, 38th Polish Seminar of Positron Annihilation, Book of Abstracts, 2009, 25.
 3. Depth profiling of defects in He implanted SiO2,
  S. Mariazzi , L. Toniutti , R. S. Brusa, M. Duarte Naia, A. Karbowski , G. P. Karwasz, Acta Phys. Pol. A, 113 (2008), 2008, 1447-1453.
 4. Genetic Algorithms for Positron Lifetime Data,
  A. Karbowski, J.J. Fisz, G.P. Karwasz, J. Kansy, R.S. Brusa,Acta Phys. Pol. A, 113 (2008), 2008, 1365-1372.
 5. Calibration of a 2D-CDB spectrometer using a reference 133 Ba source
  Macchi C., Karwasz G. P., Somoza A., Brusa R. S., Radiation physics and chemistry, v. 76, 2007, 304-307 (Afiliowane w Trento).
 6. Characterization of sputtered W-Si-N thin films by a monoenergetic positron beam,
  Mariazzi S., Macchi C., Boscolo Marchi E., Karwasz G. P., Brusa R. S., Radiation physics and chemistry, v. 76, 2007, 209-212 (Afiliowane w Trento).
 7. Innovative dielectrics for semiconductor technology,
  Brusa R. S., Macchi C., Mariazzi S., Karwasz G. P., Scarel G., Fanciulli M., Radiation physics and chemistry, v. 76, 2007, 189-194.
 8. Decoration of buried surfaces in Si detected by positron annihilation spectroscopy
  R.S. Brusa, C. Macchi, S. Mariazzi, G.P. Karwasz, W. Egger, P. Sperr, G. Kögel, Appl. Phys. Lett. 88  Art. No. 011920
 9. Effects of Zr and Nb on d electrons in NiAl alloy studied by coincidence positron annihilation spectroscopy,
  W. Deng, J. T. Guo, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A. Zecca,  Materials Letters, 59, 2006, 3389.
 10. Calibration of a 2D-CDB spectrometer using a reference 133Ba source,
  C. Macchi, G.P. Karwasz, A. Somoza, R.S. Brusa, Rad. Phys. Chem., 76, 2006, 304.
 11. Characterization of sputtered W-Si-N thin films by a monoenergetic positron beam,
  S. Mariazzi, C. Macchi, E. Boscolo Marchi, G.P. Karwasz, R.S. Brusa, Rad. Phys. Chem., 76, 2006, 209.
 12. Innovative dielectrics for semiconductor technology,
  R.S. Brusa, C. Macchi, S. Mariazzi, G.P.Karwasz, G. Scarel, M. Fanciulli, Rad. Phys. Chem., 76, 2006, 189.
 13. Positron annihilation in B-doped and undoped single and polycrystalline Ni3Al alloys,
  Wen Deng, Y.Y. Huang, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A.Zecca, J. Alloys Comp., 421, 2006, 228-231.
 14. Effects of Zr and Nb on d electrons in NiAl alloy studied by coincidence positron annihilation spectroscopy,
  W. Deng, J. T. Guo, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A. Zecca , Materials Letters 59 (2005): 3389
 15. Porosity of low-k materials studied by slow positron beam,
  R.S. Brusa, C. Macchi, S. Mariazzi, G.P. Karwasz, Act. Phys.Pol. A 107 (2005), 702.
 16. Amorphous carbon thin films deposited on Si and PET: Study of interface states,
  S. Mariazzi, C. Macchi, G.P. Karwasz, R.S. Brusa, N. Laidani, R. Bartali, G. Gottardi, M. Anderle, Act. Phys. Pol. A 107 (2005) 842.
 17. Amorphous carbon film growth on Si: Correlation between stress and generation of defects into the substrate,
  R.S. Brusa, C. Macchi, S. Mariazzi, G.P. Karwasz, N. Laidani, R. Bartali, M. Anderle, Appl. Phys. Lett. 86 (2005), Art. No. 221906.
 18. Stress and interfacial defects induced by amorphous carbon film growth on silicon,
  C. Macchi, S. Mariazzi, A. Zecca, G.P. Karwasz, R.S. Brusa, N. Laidani, R. Bartali, G. Gottardi, M. Anderle, Diamond and Related Materials 14 (2005) 1036, Special Issuse "Silicon", Mar-Jul 2005.
 19. Absence of positronium formation in clean buried nanocavities in p-type silicon,
  R.S. Brusa, C. Macchi, S, Mariazzi, G.P. Karwasz, W. Egger, P. Sperr, G. Kogel, Phys. Rev. B 71 (2005), Art. No. 245320.
 20. Structural studies of titanium oxide multilayers,
  G.P. Karwasz, A. Miotello, E. Zomer, R.S. Brusa, B. Ko¶cielska, C. Armellini, A. Kuzmin, Acta Phys. Pol. 107 (2005) 977
 21. The 3d -shell electrons in NiAl-based alloys containing Cr and Co studied by positron annihilation,
  Wen Deng, Y. Y. Huang, R. S. Brusa, G. P. Karwasz, A. Zecca, J. Alloys and Compounds, 386 (2005) 103.
 22. Structural evolution of nanocrystalline Pd-Mg bilayers under deuterium absorption and desortion cycles,
  R. Checchetto, R.S. Brusa, N. Bazzanella, G.P. Karwasz, M. Spagolla, A. Miotello, P. Mangucci, A. Di Cristiforo, Thin Solid Films 469-470 (2004) 350-355.
 23. Depth profiled porosity and micro-structure evolution studied by Positron Annihilation and Raman Spectroscopy in SiOCH Low-k Films,
  C. Macchi, G. Mariotto, G.P. Karwasz, A. Zecca, M. Bettonte, R.S. Brusa, Materials Science in Semiconductor Processing, 7 (2004) 289-294.
 24. Application of positron annihilation techniques for semiconductor studies
  G.P. Karwasz, A. Zecca, R.S. Brusa, D.Pliszka, J. Alloys and Compounds, 382 (2004) 244.
 25. Positron-annihilation monitoring of reduction processes in conducting glasses,
  D. Pliszka, B. Kusz, M. Gazda, K. Trzebiatowski, G. P. Karwasz, R.S. Brusa, A. Zecca, J. Alloys and Compounds, 382 (2004) 257.
 26. Studies of coincidence Doppler broadening of the electron-positron annihilation radiation in the single crystalline Bi2Sr2CaCu2O8 superconductor,
  M. Chakrabarti, A. Sarkar, D. Sanyal, G.P. Karwasz, A. Zecca, Physics Letters A, 321 (2004) 376.
 27. Porosity in SiOCH films depth profiled by positron annihilation spectroscopy,
  R.S. Brusa, M. Spagolla, G.P. Karwasz, A. Zecca, G.Ottaviani, F. Corni, E. Carollo, J. Appl. Phys., 95 (2004) 2348.
 28. Comparative Study of Porosity in Low-k SiOCH Thin Films Obtained at Different Deposition Conditions,
  R. S. Brusa, C. Macchi, S. Mariazzi, M. Spagolla , G.P. Karwasz, A. Zecca, Materials Science Forum, 445-446 (2004) 268.
 29. Defect dynamics in P+ implanted 6H-SiC studied by positron annihilation spectroscopy,
  G. P. Karwasz, R. Rurali, G. Consolati, P. Godignon, Phys.Stat.Sol.(c) 1 (2004) 257.
 30. Structural evolution in Ar+ implanted Si-rich silicon oxide,
  R. S. Brusa, G. P. Karwasz, G. Mariotto, A. Zecca, R. Ferragut, P. Folegati, A. Dupasquier, G. Ottaviani, R. Tonini, J.Appl. Phys., 94 (2003) 7270.
 31. Structural studies of bismuth nanocrystals embeded in SiO2 and GeO2 matrices,
  B. Kusz, D. Pliszka, M. Gazda, K.Trzebiatowski, G.P. Karwasz, A.Zecca, L.Murawski, J.Appl.Phys. 94 (2003) 7270.
 32. Microstructural analysis of carbon films obtained from C60 fullerene ion beams,
  H. Hucka, E.B. Halaca, M. Reinosoa, A.G. Dall’Ase´na, A. Somozad, W. Denge, R.S. Brusae, G.P. Karwasze, A. Zeccae, Applied Surface Science 211 (2003) 379–385.
 33. Study of precipitate in Si-rich SiO2 films,
  R.S. Brusa, W. Deng, G.P.Karwasz, A. Zecca, G. Mariotto, P. Folegati, R. Ferragut, A. Dupasquier, Applied Surface Science 194 (2002) 106.
 34. Doppler-broadening measurements of positron annihilation with high-momentum electrons in pure metals.
  R.S. Brusa, W.Deng, G.P. Karwasz, A.Zecca, Nuclear Instruments and Methods in Physical Research B 194 (2002) 519.
 35. Systematic measurements of Doppler-coincidence spectra for positron annihilation in pure metals and semiconductors,
  W. Deng, D.Pliszka, R.S Brusa, G.P. Karwasz, A.Zecca, Acta Phys.Pol. 101 (2002) 875.
 36. Positron annihilation studies of oxygen precipitation in silicon and of nano-precipitates in Si-rich SiO2 films: role of vacancy-like defects,
  R.S. Brusa, W. Deng, G.P.Karwasz, A.Zecca, Solid State Phenomena 82-84 (2002) 81.
 37. Positron annihilation studies of silicon oxides and oxygen precipitates in silicon
  W. Deng, B. Kusz, D. Pliszka, K. Trzebiatowski, M.Gazda, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A. Zecca, Molecular Physics Reports 36 (2002) 164.
 38. Positrons go into detail,
  A. Zecca, G. Karwasz, Physics World, November 2001, p.21.
 39. Positron study of defects in a-SixC1-x films produced by ion beam deposition method,
  M.Reinoso, R.S. Brusa, A.Somoza, W.Deng, G.P.Karwasz, A.Zecca, E.B.Halac, H.Huck, Appl.Surf.Science 177 (2001) 96.
 40. Positron annihilation study of vacancy-like defects related to oxygen precipitates in Czochralski-type Si,
  R.S.Brusa, W.Deng, G.P.Karwasz, A.Zecca, D.Pliszka, Appl. Phys. Lett. 79 (2001) 1492.
 41. Surfaces of electron-emitting glasses studied by a slow positron beam
  D.Pliszka, M.Gazda, B.Kusz, K.Trzebiatowski, G.P.Karwasz, W. Deng, R.S.Brusa and A.Zecca, Acta Physica Polonica A 99 (2001) 465.
 42. Influence of Mn and Fe on defects in NiAl investigated by positron annihilation,
  W.Deng, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A.Zecca, Mat. Sci. Forum 363-365 (2001) 198-200
 43. Defects measurements in Fe3Al alloys doped with Cr, Mo and Si,
  W.Deng, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A.Zecca, Mat. Sci. Forum 363-365 (2001) 195-197.
 44. Surfaces of SiO2-Bi2O3 glasses studied by a slow positron beam,
  G.P.Karwasz, W. Deng, R.S.Brusa, A.Zecca, M.Gazda, B.Kusz, K.Trzebiatowski and D.Pliszka, Mat. Sci. Forum 363-365 (2001) 466-468
 45. Copper thin films used as transmission remoderators for slow positron beams
  R.S.Brusa, W.Deng, R.Checchetto R, G.P.Karwasz, A.Zecca, Appl Phys.Lett. 76 (2000) 1476.
 46. Formation of vacancy clusters and cavities in He-implanted silicon studied by slow-positron annihilation spectroscopy,
  R.S.Brusa, G.P.Karwasz, N.Tiengo, A.Zecca, F.Corni, R.Tonini, G.Ottaviani, Phys.Rev.B 61 (2000) 10154.
 1. Modified effective-range theory for low energy e- - N2 scattering
  Z. Idziaszek, G. Karwasz, Eur. Phys. J. D, 51, 2009, 347-355.
 2. „Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym” Ogólnokrajowe Seminarium PTF
  G.Karwasz, Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 240-242.
 3. Genetic Algorithms for Positron Lifetime Data,
  A. Karbowski, J.J. Fisz, G.P. Karwasz, J. Kansy, R.S. Brusa,Acta Phys. Pol. A, 113 (2008), 2008, 1365-1372.
 4. Total cross sections for positron scattering on benzene – angular resolution corrections,
  G. P. Karwasz, A. Karbowski, Z. Idziaszek, R. S. Brusa, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 266/3, 2008, 471-477.
 5. On positron scattering on He (and Ar) at low energies
  G. P. Karwasz, Eur. Phys. J. D, Atom. Molec. Opt. Phys. 37 (2006) 153
 6. Applicability of modified effective-range theory to positron-atom and positron-molecule scattering,
   Z. Idziaszek, G. Karwasz, Phys. Rev. A 73, 064701 (2006)
 7. Modelling electron-induced processes in "condensed" formic-acid: resonant states of (HCOOH)2- at low energies,
  F. Gianturco, R.R. Lucchese, E. Illenberger, I. Martin, T. Skalicky, J. Langer, G.P. Karwasz, Eur. J. Phys. D 35 (2005) 417.
 8. Positrons - an alternative probe to electron scattering,
  G.P. Karwasz, Eur. Phys. J. D 35 (2005) 267
 9. Influence of resonant scattering on electron-swarm parameters in NO,
  L. Josić, T. Wróblewski, Z. Lj. Petrović, J. Mechlińska- Drewko and G.P. Karwasz, Chem.Phys. Lett. 350 (2001) 318.
 10. Positrons go into detail,
  A. Zecca, G. Karwasz, Physics World, November 2001, p.21.
 11. Positron annihilation study of vacancy-like defects related to oxygen precipitates in Czochralski-type Si,
  R.S.Brusa, W.Deng, G.P.Karwasz, A.Zecca, D.Pliszka, Appl. Phys. Lett. 79 (2001) 1492.
 12. Swarm experiment on ionised water clusters,
  T. Wróblewski, E. Gazda, J. Mechlińska-Drewko and G. P.Karwasz, Intern. J. Mass Spectrom., 207 (2001) 97.
 13. Fizyka i zabawki - obrazki z wystawy,
  G.Karwasz, Postępy Fizyki 51 (2000), Zeszyt Dodatkowy (Supplementary Issue) 97.
 14. Intermediate-energy total cross sections for electron scattering on WF6,
  G.P. Karwasz, R.S.Brusa, L.Del Longo and A. Zecca, Phys.Rev.A 61 (2000) 024701.

Zagadnienia badawcze

Tematyka

 • Badania rozpraszania elektronów w gazach.
 • Zastosowanie technik anihilacji pozytonów w defektoskopii ciała stałego.
 • Badania procesów klasteryzacji wody i wychwytu dysocjacyjnego w gazach.
 • Dydaktyka fizyki - wystawy dydaktyczne, eksploratoria i multimedia.

Przebieg pracy naukowej

Doktorat:

Całkowite przekroje czynne na rozpraszanie elektronów o ¶rednich energiach w gazach.
Uniwersytet Gdański, 1991.

Habilitacja:

Pomiary całkowitych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów w gazach.
Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, 352 (1997) 1-187.

Ksi±żki i monografie

 1. Scienza e Fede. Un breve manuale
  G.Karwasz, Arcane Editrice, Roma 2019, ISBN 978-88-255-2955-5
 2. Cognitive Didactics: Hyper-Constructivistic Knowledge Building
  G.Karwasz in Virtuality and Education. Future Prospects, Adam Marszałek, Toruń 2018, pp. 9-22, ISBN 978-83-8180-025-9
 3. Fun with Optics – teaching by images
  G.Karwasz, K.Służewski, Entertainment- education In science education, Pedagogical University of Cracow, Kraków 2017, pp. 159-179, ISBN 978-83-8084-056
 4. Mały astronom. Przewodnik dla dzieci
  G.Karwasz, Publicat S.A., Poznań 2016, ISBN 978-83-271-7112-3
 5. Collection of Solved Problems in Physics – online learning source encourages students' active learning
  Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, Snetinova Marie, K. Rochowicz, G. Karwasz, Key Competences in Physics Teaching and Learning, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2016, pp. 288-291, ISBN 978-83-913497-1-7
 6. Comparison of TEM and positron annihilation lifetime spectroscopy on tungsten exposed to mixed D plasmas
  M. Rasiński, A. Kreter, Y. Torikai, G. Karwasz, C. Linsmeier in European Microscopy Congress 2016: Proceedings., Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Lyon 2016, pp. 289-, ISBN 9783527808465
 7. Didattica cognitivista come ricetta in fisica
  G. Karwasz, Le vie della pedagogia. Tra linguaggi, ambiente e tecnologie, Eum edizioni universita di macerata, Universita di macerata 2016, pp. 211-, ISBN 978-88-6056-452-8
 8. How Colours Are Created?
  G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewskiin Paweł Cieśla, Wioleta Kopek-Putała, Anna Paprowska (editor), Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci 2016, Pedagogical University of Cracow, Kraków 2016, pp. 61-, ISBN 978-83-8084-037-9
 9. Reformy szkolne a nauczanie Przyrody
  G. Karwasz, Edukacja przyrodnicza : monografia, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2016, pp. 9-26, ISBN 978-83-8084-040-9
 10. Toruński doświadczalnik z fizyki
  M.Sadowska, A Karbowski, G.Karwasz, K.Służewski, K.Fedus, K.Rochowicz, Materiały Zakładu Dydaktyki Fizyki, WN UMK Toruń 2015
 11. Multimedia online w dydaktyce fizyki
  K. Służewski, G. Karwasz in Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, pp. 355-374, ISBN 978-83-231-3387-2
 12. No student left behind – recepta konstruktywistyczna – implementacje i analizy porównawcze w fizyce
  G. Karwasz, A. Karbowski in Prof. Tomasz Szkudlarek (editor), Różnice - edukacja - inkuzja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, pp. 103-114, ISBN 978-83-7865-354-7
 13. Didactics of Physics with elements of General Didactics and Didactics of Astronomy
  G.Karwasz, A.Karbowski, K.Rochowicz, Zakład Dydaktyki Fizyki UMK, Toruń 2014
 14. Dydaktyka fizyki z elementami dydaktyki ogólnej i dydaktyki astronomii
  G.Karwasz, A.Karbowski, K.Rochowicz,Wydawnictwo Naukowe UMK 2014
 15. Sbirka zadań z fizyki.Zbiór zadań z rozwiązaniami. Mechanika
  Z.Koupilova, D.Mandikova, K.Rochowicz, G.Karwasz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ISBN 978-83-231-3291-2
 16. Earth - a somewhat bigger laboratory for school physics
  K. Służewski, G. Karwasz in Experiments in teaching and learning natural sciences, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2014, pp. 7-16, ISBN 978-83-7271-878-5
 17. Internetowa tożsamość - czyli o kreowaniu własnego ID
  D. Siemieniecka, G. Karwasz in Oblicza internetu, PWSZ, Elbląg 2014, pp. 23-30, ISBN 978-83-62336-37-1
 18. Internetowy świat wideo w nauczaniu fizyki
  K. Służewski, G. Karwasz in Oblicza internetu, PWSZ, Elbląg 2014, pp. 419-426, ISBN 978-83-62336-37-1
 19. Toruński podręcznik do fizyki. IV Fizyka współczesna i Astrofizyka
  G.Karwasz, mgr Magdalena Więcek, Zakład Dydaktyki Fizyki UMK, Toruń 2013
 20. Zbirka zadań z fizyki
  K.Rochowicz, Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, K.Służewski, A.Karbowski, K.Fedus, D.Stolarz, G.Karwasz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013
 21. Czy ktoś to zbadał?
  G. Karwasz in L. Hojnacki i M. Polak (editor), Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła - propozycje ekspertów, Think Global, Warszawa 2013, pp. 9-13, ISBN 978-83-63286-05-7
 22. Electromagnetism - seeing and calculating
  K. Rochowicz, A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz in GIREP - ICPE - MPTL 2010 Proceedings, Universite de Reims, Champagne-Ardenne, Reims 2013, pp. 51-53, ISBN 9781446611395
 23. Inside the didactics of colours - red-cabbage juice as a teaching tool
  G. Karwasz, K. Fedus, K. Służewski, D. Stolarz, A. Krzysztofowicz, M. Gagoś, Color and Colorimetry Multidisciplinary Contributions, 2013, pp. 529-534
 24. Introduzione alla pedagogia cognitiva,
  Bronisław Siemieniecki, a cura di Grzegorz Karwasz, Silvia Crispiani, Piero Crispiani, Roma : Armando, 2012, s. 161-173, ISBN 978-88-6677-024-4.
 25. Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej - wystawy, muzea i centra nauki
  G. Karwasz, J. Kruk, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012, 208 stron, ISBN 978-83-231-2957-8.
 26. Cyberprzestrzeń: powrót z kosmosu na Ziemię - przykład astronomii i fizyki
  K. Rochowicz, G. Karwasz in Bronisław Siemieniecki (editor), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, pp. 563-579, ISBN 978-83-231-2987-5
 27. Teaching science in early childhood - inquiry-based, interactive path on energy
  G. Karwasz in ed. A. Lindell, A-L. Kähkönen, J. Viiri (editor), Physics Alive, Proceedings GIREP-EPEC Conference 2011, JYFL Research Report no.10/2012, University of Jyväskylä, Jyväskylä 2012, pp. 68-73, ISBN ISBN 978-951-39-4980
 28. Edukacja multimedialna w centrach nauki i eksploratoriach
  G. Karwasz, J. Kruk, J. Chojnacka in Technologie edukacyjne w wymiarze praktycznym, Adam Marszałek, Toruń 2011, pp. 9-20, ISBN 978-83-7611-955-7
 29. Toruński poręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa. Mechanika
  G.Karwasz, M.Sadowska, K.Rochowicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, ISBN 978-83-231-2595-2, 2010, 95.
 30. Toruński doświadczalnik z fizyki,
  A.Karbowski, M.Sadowska, G.Karwasz, K.Służewski, Materiały Zakładu Dydaktyki, WN UMK Toruń 2010
 31. Physics is Fun - come so costruisce la Fisica Moderna
  G. Karwasz in Fisica Moderna per la Scuola, Universita degli Studi di Udine, Udine, Włochy 2010, pp. 193-200, ISBN 978-88-97311-02-7
 32. Czy media w dydaktyce są potrzebne?
  G. Karwasz in Media w edukacji, kulturze i zmianie społecznej - odniesienia kognitywne, Adam Marszałek, Toruń 2010, pp. 167-172, ISBN 978-83-7611-566-5
 33. Discovering electromagnetic induction : interactive multimedia path
  A. Karbowski, K. Służewski, M. Sadowska, G. Karwasz, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini in University of Udine. Physics Department (editor), Multimedia in Physics Teaching and Learning 14th edition, 23-25 September 2009, University of Udine. Physics Department, University of Udine (2010), pp.
 34. Toruński podręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa. Mechanika
  G.Karwasz, M.Sadowska, K.Rochowicz, Materiały Zakładu Dydaktyki Fizyki, Toruń 2009
 35. Introduction of history and philosophy of science elements for curriculum development
  J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, K. Przegiętka in (editor), 7th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe : proceedings., 2009, pp. 165- 171
 36. Nauczanie fizyki na odległość - próby i sukcesy
  A. Kamińska, G. Karwaszin Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej, A. Marszałek, Toruń 2009, pp. 233-, ISBN 978-83-7611-366-1
 37. Ciekawe doświadczenia z powietrzem
  J.Turło, G.Karwasz, K.Służewski, A.Karbowski, G.Osiński, K.Przegiętka, E.Dąbkowska, Toruń 2006
 38. Photon and Electron Interaction, with Atoms, Molecules and Ions. Chapter VI.1. Electron Scattering with Molecules. Total.
  G.P.Karwasz, A.Zecca, R.S.Brusa, Landolt-Börstein New Series, Volume I/17, p. 6.1-6.51, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 2003.
 39. One century of experiments on electron - atom and molecule scattering. A critical review of integral cross sections. III. Hydrocarbons and halides
  G.P.Karwasz, A.Zecca, R.S.Brusa, La Rivista del Nuovo Cimento 24 No.4 (2001) 1-101.
 40. One century of experiments on electron - atom and molecule scattering. A critical review of integral cross sections. II. Polyatomic molecules
  G.P.Karwasz, A.Zecca, R.S.Brusa, La Rivista del Nuovo Cimento 24 No.1 2001 1- 118.
 41. One century of experiments on electron - atom and molecule scattering. A critical review of integral cross sections. I. Atoms and diatomic molecules
  A.Zecca, G.P.Karwasz, R.S.Brusa, La Rivista del Nuovo Cimento 19 No.5 1996 1-146.

Publikacje wg. lat

2020

 1. O kuli plazmowej i wyładowaniach w gazach,
  G.Karwasz, A.Karbowski, K.Wejer, Fizyka w szkole 369, 2020, 12 -16.
 2. Positron Scattering and Annihilation In Organic Molecules
  A.Karbowski, G.Karwasz, M.Franz, J.Franz, Acta Phys.Pol.B 51, 2020, 207-212
2019
 1. Binary-encounter dipole model for positron-impact direct ionization
  K. Fedus, G. Karwasz, Phys. Rev. A. 100 (2019), 062702-1-062702-14
 2. Co to jest fizyka? - esej dydaktyczny
  G. Karwasz, Tomasz Wróblewski, Fizyka w Szkole 361, 2019, 21-25
 3. Ile jest stanów skupienia? Od kuli plazmowej do plazmy termojądrowej
  G. Karwasz, Fizyka w Szkole 360 2019, 4-9
 4. Samochód na wodę
  G. Karwasz, Katarzyna Wyborska, A. Karbowski, Anna Kamińska, Tadeusz Bury, Fizyka w Szkole 363 2019, 10-15
 5. Scienza e Fede. Un breve manuale
  G. Karwasz, Aracne Editrice, Roma 2019, ISBN 978-88-255-2955-5
 6. Cross Sections for Electron Collisions with NO, N2O, and NO2
  Mi-Young Song , Jung-Sik Yoon, Hyuck Cho, G. Karwasz, Viatcheslav Kokoouline , Yoshiharu Nakamura, Jonathan Tennyson, J. Phys. Chem. Ref. Data 48 (2019), 043104-1-043104-34
2018

 1. Aristotle's Three Souls in Modern Science: Re-reading De Anima
  G. Karwasz, Cauriensia XIII (2018), 429-458
 2. Atomic and Molecular Data and their Applications
  G. W .F. Drake, Jung-Sik Yoon, Daiji Kato, G. Karwasz, Eur. Phys. J. D 72 (2018), 49-51
 3. Cognitive Didactics: Hyper-Constructivistic Knowledge Building
  G. Karwasz in Virtuality and Education. Future Prospects, Adam Marszałek, Toruń 2018, pp. 9-22, ISBN 978-83-8180-025-9
 4. Dydaktyka, edukacja, styl. Dydaktyka kognitywistyczna jako styl.
  G. Karwasz, Cognitive Science - New Media – Education 3 2018, 23-52.
 5. Oganesson 118: czy to koniec tablicy Mendelejewa?
  G. Karwasz, Fizyka w Szkole 4 2018, 4-7.
2017

 1. Cross Sections for Electron Collisions with Acetylene
  M. Song, J. Yoon, H. Cho, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. R. Hamilton, J. Tennyson, J. Phys. Chem. Ref. Data 46 (2017), 013106/1-013106/19
 2. Aspetti pedagogici e competenze sociali nell’insegnare fisica
  G. Karwasz, Nuova Secondaria Ricerca 6/17 2017, 50-57
 3. Cross Sections for Electron Collisions with NF3
  M. Song, J. Yoon, H. Cho, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. R. Hamilton, J. Tennyson, J. Phys. Chem. Ref. Data 46 (2017), 043104/1-043104/16
 4. Effect of Solvent Polarizability on the Keto/Enol Equilibrium of Selected Bioactive Molecules from the 1,3,4-Thiadiazole Group with a 2,4-Hydroxyphenyl Function
  A. Matwijczuk, D. Karcz, R. Walkowiak, J. Furso, B. Gładyszewska, S. Wybraniec, A. Niewiadomy, G. Karwasz, M. Gagoś, J. Phys. Chem. A 121:7 (2017), 121:7-1402-121:7-1411
 5. Eksperymentalne wariacje na temat prawa Lenza
  A. Karbowski, K. Służewski, K. Fedus, G. Karwasz, Fizyka w Szkole 6 2017, 16-22
 6. Electron impact ionization cross section studies of C2F x (x = 1 - 6) and C3F x (x = 1 - 8) fluorocarbon species
  D. Gupta, H. Choi , M. Song, G. Karwasz, J. Yoon, Eur. Phys. J. D 71 (2017), 81-1-81-10
 7. Electron scattering on molecules: search for semi-empirical indications
  K. Fedus, G. Karwasz, Eur. Phys. J. D 71 (2017), 138-1-138-10
 8. Fun with Optics – teaching by images
  G. Karwasz, K. Służewski in G. Karwasz, M. Nodzyńska (editor), Entertainment-education in science education, Pedagogical University of Cracow, Kraków 2017, pp. 159-179, ISBN ISBN 978-83-8084-056
 9. O (nie) ważkim problemie inaczej
  G. Karwasz, Fizyka w Szkole 1 2017, 1-28-1-31
 10. Positronium Formation in Molecular Gases — from Experiment to Modeling
  A. Karbowski, K. Fedus, G. Karwasz, Acta Phys. Pol. B 48 (2017), 1593-1599
 11. Positronium Formation in Organic Liquids
  A. Karbowski, K. Fedus, K. Służewski, J. Bruzdowska, G. Karwasz,Acta Phys. Pol. A 132 (2017), 1466-1470
 12. Słońce w (magnetycznym) koszyku
  G. Karwasz, Glos Uczelni 3/2017 2017, 24-27
2016

 1. Collection of Solved Problems in Physics – online learning source encourages students' active learning
  Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, Snetinova Marie, K. Rochowicz, G. Karwasz in Ewa Dębowska, Tomasz Greczyło (editor), Key Competences in Physics Teaching and Learning, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2016), pp. 288-291, ISBN 978-83-913497-1-7
 2. Comparison of TEM and positron annihilation lifetime spectroscopy on tungsten exposed to mixed D plasmas
  M. Rasiński, A. Kreter, Y. Torikai, G. Karwasz, C. Linsmeier in European Microscopy Congress 2016: Proceedings., Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Lyon 2016, pp. 289-, ISBN 9783527808465
 3. Didattica cognitivista come ricetta in fisica
  G. Karwasz in Crispiani Piero, Pellegrini Sara (editor), Le vie della pedagogia. Tra linguaggi, ambiente e tecnologie, Eum edizioni universita di macerata, Universita di macerata 2016, pp. 211-, ISBN 978-88-6056-452-8
 4. Do positrons measure atomic and molecular diameters?
  Jan Franz, K. Fedus, G. Karwasz, Eur. Phys. J. D 70:155 (2016), 1-8
 5. Fala z grawitacyjnej otchłani
  G. Karwasz, Fizyka w Szkole 2/2016 2016, 36
 6. How Colours Are Created?
  G. Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski in Paweł Cieśla, Wioleta Kopek-Putała,Proceedings of the 7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences DidSci 2016, Pedagogical University of Cracow, Kraków (2016), pp. 61-, ISBN 978-83-8084-037-9
 7. Hyper-konstruktywizm w nauczaniu fizyki: tożsamość indywidualna i kompetencje społeczne
  G. Karwasz, A. Karbowski, Acta Univ.Nicolai Copernici:P XXXII (2016), 177-202
 8. Il constante progredire della frontiera tra teologia e scienza Parte 2o: Metafisica
  G. Karwasz, SetF 4(1)/2016 (2016), 151-191
 9. Keto-enol tautomerism of 2-(4-fluorophenyl)-5- -(2,4-dihydroxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole. Spectroscopic studies Tautomeria keto-enolowa w 2-(4-fluorofenylo)- -5-(2,4-dihydroksyfenylo)-1,3,4-tiadiazolu. Badania spektroskopowe
  A. Matwijczuk, D. Karcz, R. Walkowiak, A. Matwijczuk, A. Niewiadomy, S. Wybraniec, G. Karwasz, M. Gagoś, Przem. Chem. 95 (10) (2016), 1894-1898
 10. Learning physics. The joy of scientific discovery.
  G. Karwasz, Studium Educationis No. 3 2016, 71-85
 11. Mały astronom. Przewodnik dla dzieci
  G. Karwasz, Publicat S.A., Poznań (2016), ISBN: 978-83-271-7112-3
 12. Reformy szkolne a nauczanie Przyrody
  G. Karwasz in Piotr Bieńka (editor), Edukacja przyrodnicza : monografia, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2016, pp. 9-26, ISBN 978-83-8084-040-9
 13. Skąd się bierze 1/2 we wzorze at2?
  G. Karwasz, Fizyka w Szkole 3/2016 2016, 10
 14. Zadrżała czasoprzestrzeń. Zderzenie czarnych dziur
  G. Karwasz, Urania; Post.Astronomii 2/2016 (2016), 8
2015

 1. Cross Sections for Electron Collisions with Methane
  M.-Y. Song, J.-S. Yoon, H. Cho, Y. Itikawa, G. Karwasz, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. Tennyson, J. Phys. Chem. Ref. Data, 44, 2015, 023101
 2. Hyper-constructivism in teaching physics: Defining social competences
  G. Karwasz, A. Karbowski, GIREP EPEC 2015, Uniwersity of Wroclaw, Wrocław 2015, pp. -
 3. No student left behind – recepta konstruktywistyczna – implementacje i analizy porównawcze w fizyce
  G. Karwasz, A. Karbowski, Różnice - edukacja - inkuzja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, pp. 103-114 , ISBN 978-83-7865-354-7
 4. Toruński doświadczalnik z fizyki,
  M. Sadowska, A. Karbowski, G. Karwasz, K. Służewski, K. Fedus, K. Rochowicz, Materiały Zakładu Dydaktyki Fizyki, WN UMK, Toruń 2015
 5. Popularyzacja, ale jaka?
  G. Karwasz, Głos Uczelni, Maj 2015, 21.​ 
 6. Multimedia online w dydaktyce fizyki
  K. Służewski, G. Karwasz, Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015, 355-374
 7. Constructivic paths in teaching physics: from interactive experiments to step-by-step textbooks
  G. Karwasz, K. Służewski, A. Kamińska, PEC, 64, 2015, 6-23. (czasopismo Problems of Education in the 21st Century)
 8. Positron scattering on molecular hydrogen: Analysis of experimental and theoretical uncertainties
  K. Fedus, J. Franz, G. Karwasz, Phys. Rev. A, 91, 062701 (2015)
 9. Il costante progredire della frontiera tra teologia e scienza: “Fisica”
  G. Karwasz, Scientia et Fides, 3(1)/2015, 61
 10. Influence of Solvent Polarizability on the Keto-Enol Equilibrium in 4-[5-(naphthalen-1-ylmethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]benzene-1,3-diol
  A. Matwijczuk, A. Górecki, D. Kamiński, B. My¶liwa-Kurdziel, L. Fiedor, A. Niewiadomy, G. Karwasz, M. Gago¶, J. Fluoresc., 25, 2015, 1867, 1874.
 11. (Niezbyt krótka) historia o cz±stkach elementarnych,
  G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 5/2015 2015, 9, 16
 12. „UN NUOVO ATENEO È NECESSARIO”, czyli o jako¶ci nauczania
  G. Karwasz, Głos Uczelni, Listopad 2015, 20.​ 
 13. Toward a European Network of Positron Laboratories,
  G. Karwasz, R. S. Brusa, W. Egger, O. V. Ogorodnikova, Nukleonika, 60, 2015, 733, 739


2014

 1. Ramsauer-Townsend minimum in methane – modified effective range analysis
  K. Fedus, G. Karwasz, Eur. Phys. J. D , 68, 2014, 93.
 2. Positron Scattering at Thermal Energies
  K. Fedus, G. Karwasz, Acta Phys. Pol. A, 125/2014, 829-832.
 3. Electron-impact ionization of fluoromethanes - review of experiments and binary-encounter models International Journal of Mass Spectrometry
  Grzegorz P. Karwasz, Paweł Możejko, Mi-Young Song, Int. J. Mass Spectrom, 232-237
 4. Didactics of Physics with elements of General Didactics and Didactics of Astronomy
  G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz, Zakład Dydaktyki Fizyki UMK, Toruń 2014
 5. Dydaktyka fizyki z elementami dydaktyki ogólnej i dydaktyki astronomii
  G. Karwasz, A. Karbowski, K. Rochowicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, UMK w Toruniu 2014
 6. Earth - a somewhat bigger laboratory for school physics
  K. Służewski, G. Karwasz in Experiments in teaching and learning natural sciences, Pedagogical University of Kraków, Kraków 2014, pp. 7-16, ISBN 978-83-7271-878-5
 7. Internetowa tożsamość - czyli o kreowaniu własnego ID
  D. Siemieniecka, G. Karwasz in Oblicza internetu, PWSZ, Elbląg 2014, pp. 23-30, ISBN 978-83-62336-37-1
 8. Internetowy świat wideo w nauczaniu fizyki
  K. Służewski, G. Karwasz in Oblicza internetu, PWSZ, Elbląg 2014, pp. 419-426, ISBN 978-83-62336-37-1
 9. O żyroskopach, systemie słonecznym i momencie pędu : fizyka i zabawki - wyjść poza fenomenologię.
  K. Służewski, G. Karwasz, Fizyka w Szkole 3/2014 2014, 25-32
 10. Sbirka zadań z fizyki. Zbiór zadań z rozwiązaniami. Mechanika
  Z. Koupilova, D. Mandikova, K. Rochowicz, G. Karwasz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ISBN 978-83-231-3291-2
 11. Uniwersytet otwarty
  G. Karwasz, Głos Uczelni, 1/2014, 22 - 23
 12. Architekt wszech¶wiata
  K. Rochowicz, G. Karwasz, Głos Uczelni, 3/4/2014, 21 - 24
 13. Między Scyll± a Charybd±, czyli o Homerze i wulkanach
  G. Karwasz, Geografia w Szkole, 2/2014, 20 - 22
 14. Dymi±ca Ziemia - pytania o wulkanach
  G. Karwasz, Geografia w Szkole, 2/2014, 23 - 24
 15. O wyzwaniach nowej podstawy programowej
  G. Karwasz, Geografia w Szkole, 2/2014, 22
 16. Fizyka i zabawki - wyj¶ć poza fenomenologię.O żyroskopach, systemie słonecznym i momencie pędu
  K. Służewski, G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 3/2014, 25-32.
 17. Reportaż z Narnii, czyli o polskich lekturach szkolnych w XXI wieku
  G. Karwasz, Polonistyka, 5/2014, 26-30.

2013
 1. Photoluminescence and positron annihilation lifetime studies on pellets of ZnO nanocrystals,
  A. Karbowski, K. Fedus, J. Patyk, Ł. Bujak, K. Służewski, G. Karwasz, Nukleonika 58(1), 2013, 189-194.
 2. Analytic approach to modified effective-range theory for electron and positron elastic scattering,
  K. Fedus, G. Karwasz, Z. Idziaszek, Phys. Rev. A., 88/2013, 012704-1 - 012704-12. DOI: 10.1103/PhysRevA.88.012704
 3. Positron and electron scattering on atoms and molecules–modified effective range theory revisited,
  K. Fedus, Z. Idziaszek, G. Karwasz, Eur.Phys. J.-Spec. Top., 222/2013, 2335 - 2344. DOI: 10.1140/epjst/e2013-02014-y
 4. Toruński poręcznik do fizyki. IV Fizyka współczesna i Astrofizyka,
  G. Karwasz, mgr Magdalena Więcek, Zakład Dydaktyki Fizyki UMK, Toruń 2013
 5. Protonated water clusters. Hartee-Fock study of dissociation energies,
  T. Wróblewski , G. Karwasz, Eur.Phys. J.-Spec. Top. 222/2013, 2217 - 2221.
 6. Some Systematics in Electron Scattering Cross Sections,
  G. Karwasz, K. Fedus, FS&T, 63/2013, 338 - 348.
 7. Inside the didactics of colours - red-cabbage juice as a teaching tool,
  G. Karwasz, K. Fedus, K. Służewski, D. Stolarz, A. Krzysztofowicz, M. Gago¶, e-book, 2013, 529 - 534.
 8. Jeszcze raz o soku z kapusty, czyli kolory w chemii, biologii i na wychowaniu plastycznym,
  G. Karwasz, M. Gago¶, Foton, 120, 2013, 64 - 70.
 9. O umiejętno¶ciach, wiedzy i kompetencjach w nauczaniu fizyki,
  G. Karwasz, Fizyka w Szkole, 1/2013, 27-34.
 10. Edukacja, ale jaka?
  G. Karwasz, Forum Akademickie, 1/2013, 44-47.  (wersja rozszerzona)  
 11. Ciepło, ciepło, coraz zimniej, czyli o dodatkowym (?) efekcie cieplarnianym,
  G. Karwasz, K. Służewski, Foton, 122/2013, 16 - 26.
 12. Czy kto¶ to zbadał?
  G. Karwasz, Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła - propozycje ekspertów, 2013, 9 - 13.
 13. Electromagnetism - seeing and calculating,
  K. Rochowicz, A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz, GIREP - ICPE - MPTL 2010 Proceedings Universite de Reims, Champagne-Ardenne, 2013, 51 - 53
 14. Nauczanie fizyki – trudno¶ci matematyczne czy nieumiejętno¶ć komunikacji?
  G. Karwasz, KiMwE, 1/2013,  107 - 114,
 15. Zbirka zadań z fizyki,
  K. Rochowicz, Koupilova Zdenka, Mandikova Dana, K. Służewski, A. Karbowski, K. Fedus, D. Stolarz, G. Karwasz,  Zateriały ZDF, Druk: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2013.
 16. Ziemia pod pierzynk±, czyli o naturalnym efekcie cieplarnianym,
  G. Karwasz, K. Służewski, Foton, 121/2013, 37 - 49.

2012
 1. Combined positron-annihilation and structural studies of hydrothermally grown zirconia,
  J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, E. Werner-Malento, R. S. Brusa, W. Zhou, G. P. Karwasz, Nanomaterials
  and Energy, 1, 2012, 97-105.
 2. O języku, humanistyce i kulturze
  G. Karwasz, Polonistyka, 9/2012, 47-50. (full)
 3. Rubiny, złote szkło i brazylijskie motyle, czyli o kolorach w fizyce, chemii i biologii
  G. Karwasz, Chemia w szkole, 3/2012, 5-13. (full)
 4. Barwa a struktura zwi±zku chemicznego
  M. Gagos, G. Karwasz, Chemia w szkole, 3/2012, 14-25. (full)
 5. Wewnętrzny ogień, czyli o tektonice płyt Ziemii,
  G. Karwasz, J. Chojnacka, Geografia w Szkole, 3/2012, p. 28. (full)
 6. Fizyka współczesna,
  G. Karwasz i M. Więcek, Druk: Wyd. UMK, 2012, 126 stron
 7. Doktoraty dla nauczycieli
  G. Karwasz, Postępy Fizyki 6 (2012), 236-239
 8. Cyberprzestrzeń: powrót z kosmosu na Ziemię - przykład astronomii i fizyki
  K. Rochowicz, G. Karwasz in Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, pp. 563-579, ISBN 978-83-231-2987-5
 9. Hyper-konstruktywizm jako odpowiedź na hyper-inflację informacji: trzy implementacje w fizyce
  G. Karwasz in Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, pp. 365-386, ISBN 978-83-231-2987-5
 10. Nauczanie fizyki - trudności matematyczne czy nieumiejętność komunikacji
  G. Karwasz, KiMwE 1/2012 2012
 11. Tektonika płyt litosfery - konspekt lekcji
  J. Chojnacka, G. Karwasz, Geo. w Szkole 3/2012 2012, 34
 12. Teaching science in early childchood : inquiry-based, interactive path on energy.
  G. Karwasz, Physics alive : proceedings GIREP-EPEC Conference 2011, August 1-5, 2011, Jyväskylä, Finland / eds.: Anssi Lindell, Anna-Leena Kähkönen, University of Jyväskylä, YFL Research Report ; 10/2012, S. 68-73
 13. Idee i realizacje dydaktyki interaktywnej - wystawy, muzea i centra nauki,
  G. Karwasz, J. Kruk, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012, 208 stron, ISBN 978-83-231-2957-8.
 14. Introduzione alla pedagogia cognitiva,
  Bronisław Siemieniecki, a cura di Grzegorz Karwasz, Silvia Crispiani, Piero Crispiani, Roma : Armando, 2012, s. 161-173, ISBN 978-88-6677-024-4.
 15. Some Systematics in Electron-Atom and Electron-Molecule Cross sections
  G. Karwasz, 2012.09. 06, Korea, The 8th International Symposium on Standard Reference Data,
  In conjunction with the Joint IAEA-NFRI Technical Meeting on Data Evaluation
  for Atomic, Molecular and Plasma Material Interaction Processes in Fusion2, s. 65.
 16. Kopernik w krótkiej koszulce, czyli jak zakręcić Ziemi±?
  K. Rochowicz, K. Służewski, G. Karwasz, Łódzka Konferencja Problemy Dydaktyki Fizyki 2011 Działalno¶ć pozalekcyjna, Katedra Modelowania Procesów Nauczania UŁ, Uniwersytet Łódzki, s. 48 - 52.


2011
 1. Spectroscopic Studies of Intramolecular Proton Transfer in 2-(-Fluorophenylamino)-5-(2,4-Dihydroxybenzeno)-1,3,4-Thiadiazole
  M. Gago¶, A. Matwijczuk, D. Kamiński, A. Niwiadomy, R. Kowalski, G.P. Karwasz, Journal of Fluorescence, 2011 January; 21(1): 1–10.
 2. Positron-annihilation, structural and optical studies on properties of nanostructured ZrO2, ZnO, Bi2O3 and ZnO-Bi2O3,
  J. D. Fidelus, A. Karbowski, J. Grabis, A. Jusza, R. Piramidowicz, R. S. Brusa and G. P.Karwasz, Acta Physica Polonica A, 120, 2012, 66-68.
 3. Koniec nauki? Na razie nam nie grozi!
  G. Karwasz, Edukacja filozoficzna 52/2011.
 4. Cyberprzestrzeń: powrót z kosmosu na Ziemię - przykład astronomii i fizyki
  K. Rochowicz, G. Karwasz, KiMwE 2 2011, 75-90
 5. Edukacja multimedialna w centrach nauki i eksploratoriach
  G. Karwasz, J. Kruk, J. Chojnacka Technologie edukacyjne w wymiarze praktycznym, Adam Marszałek, ISBN 978-83-7611-955-7, Toruń 2011, 9-20.
 6. Działalno¶ć Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  G. Karwasz, Problemy dydaktyki fizyki, Oficyna Wydawnica ATUT, ISBN 978-83-7432-732-9, Kro¶nice-Wrocław 2011,  191-198.
 7. Kapłony, Cluny i dobrobyt
  G. Karwasz, Gdyński Kwartalnik O¶wiatowy, GODN, 2(32) - 2011, 8-10.
 8. Dwie bańki i już lato - czyli o rozszerzalno¶ci cieplnej
  G. Karwasz, Foton 113, Lato 2011, 33-35.
 9. Studia nauczycielskie jako dodatkowy etap
  G. Karwasz, Forum Akademickie 7-8/2011, 56-57.
 10. Testing an ORTEC Lifetime System
  A. Karbowski, J. D. Fidelus, G. Karwasz, Materials Science Forum, 666, 2011, 155-159.
 11. Post konstruktywizm a korzenie kulturowe Europy
  G. Karwasz, Acta Univ.Nicolai Copernici:Pedagogika, XXVII zeszyt 401, 2011, 75 - 82.
 12. Teaching science in early childhood - inquiry-based
  G. Karwasz, Abstract Booklet, Physics Alive - GIREP-EPEC 2011 International Conference, August 1-5, 2011, 77.
 13. Pćmy i murkwie, czyli słowo a my¶l
  G. Karwasz, Polonistyka, 10/2011, 2011, 6-10.
 14. Elipsoida Ziemska
  J. Chojnacka, G. Karwasz, Foton, 114, 2011, 32-45.
 15. Król Stanislas i jego Lotaryngia
  G. Karwasz, Geografia w Szkole, 6/2011, 2011, 25-30.
 16. Jakiego kształtu jest "kula" ziemska?
  J. Chojnacka, G. Karwasz, Geografia w Szkole, 6/2011, 2011, 45-51.
 17. Stara, poczciwa maszyna elektrostatyczna
  M. Sadowska, G. Karwasz, Fizyka w szkole, 5/2011, 2011, 40-50.
 18. Między neo-realizmem a hyper-konstruktywizmem – strategie dydaktyczne dla XXI wieku
  G. Karwasz, Prob. Wsp. Edukacji, 14, 2011, 8-30.
 19. Od didaskalocentrycznego do interaktywnego rozumienia metod kształcenia w dydaktyce - przykład fizyki
  G. Karwasz, J.Kruk, Prob. Wsp. Edukacji, 14, 2011, 63-77.

2010
 1. Energy scale determination and energy resolution in positron total cross section measurements
  G. P. Karwasz, R. S. Brusa and D. Pliszka, Journal of Physics: Conference Series, 199 (2010) 012019, 2010.
 2. Positron-annihilition and photoluminescence studies of nanostructured ZrO2
  J. D. Fidelus, A. Karbowski, S. Mariazzi, R. S. Brusa, G. Karwasz, Nukleonika, 55 (1), 2010, 85-89.
 3. Feeding and fishing, czyli o popularyzacji i o rekrutacji (I)
  G. Karwasz, Głos Uczelni, 6 (292), 2010, 12-13.
 4. "Normalna szkoła nienormalna" - Feeding and fishing, czyli o popularyzacji i o rekrutacji (II)
  G. Karwasz, Głos Uczelni, 7/8 (293/294), 2010, 18-19.
 5. W kierunku powszechno¶ci dydaktycznej multimediów
  G. Karwasz, W kręgu edukacji informatycznej i medialnej, Adam Marszałek, 2010, 165-178.
 6. Czy media w dydaktyce s± potrzebne?
  G. Karwasz, Media w edukacji, kulturze i zmianie społecznej - odniesienia kognitywne, Adam Marszałek, 2010, 167-172.
 7. "Kopernik w krótkiej koszulce" czyli jak zakręcić Ziemi±?
  K. Rochowicz, G. Karwasz, Urania - Postępy Astronomii, 3/2010.
 8. Paradossi del Geomag™
  S. Defrancesco, F. Logiurato, G. Karwasz, LA FISICA NELLA SCUOLA, n. 1 gennaio-marzo, 2010, 38-42.
 9. "Fiat Lux!" - czyli zabawy ze ¶wiatłem
  G. Karwasz, Postępy Fizyki, 4/2010, 2010, 154 - 158
 10. Toruński poręcznik do fizyki. Gimnazjum I klasa. Mechanika
  G.Karwasz, M.Sadowska, K.Rochowicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, ISBN 978-83-231-2595-2, 2010, 95.
 11. Toruński do¶wiadczalnik z fizyki
  A. Karbowski, M. Sadowska, G. Karwasz, K. Służewski i inni, Materiały Zakładu Dydaktyki Fizyki, 2010, 125
 12. Discovering Electromagnetic Induction: Interactive Multimedia Path
  A. Karbowski, K. Służewski, M. Sadowska, G. Karwasz, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini, Multimedia in Physics Teaching and Learning 14th edition. 23-25 September 2009 - University of Udine. e-Procedings of selected contributions, Wyd. University of Udine, Physics Department, Interdepartmental Centre for Research in Education CIRD, 2010, CD-ROM.
 13. Interactive Path to Understanding the Concept of Energy
  K.Rochowicz, G.Karwasz, M.Sadowska, K.Służewski, GIREP-EPEC & PHEC 2009 International Conference. Physics Community and Cooperation. e-Procedings., Wyd. University of Leicesters, 2010, CD-ROM.
 14. "Physics is Fun" - come so costruisce la Fisica Moderna
  G.Karwasz, Fisica Moderna per la Scuola, Universita degli Studi di Udine, 2010, 193-200.

2009

 1. Modified effective-range theory for low energy e- - N2 scattering
  Z. Idziaszek, G. Karwasz, Eur. Phys. J. D, 51, 2009, 347-355.
 2. „Komputer w szkolnym laboratorium fizycznym” Ogólnokrajowe Seminarium PTF
  G.Karwasz, Postępy Fizyki, 6/2009, 2009, 240-242.
 3. Discovering Electromagnetic Induction: Interactive Multimedia Path
  A. Karbowski, K. Służewski, G. Karwasz, M. Juszczynska, R. Viola, M. Gervasio, M. Michelini, Int. Work. on Multimedia in Physics Teaching and Learning, 14th Edition , Europhys. Conf. Abstract Booklet, 2009, 48.
 4. Energy scale determination and partitioning in positron total cross sections measurements
  G.Karwasz, R.S.Brusa, XV Int’l Work. Low Energy Positron and Positronium Physics and XVI Int’l Symp. Electron Molecule Collisions and Swarms (POSMOL 2009), York University, Toronto, 2009, 63.
 5. Experimental modern Physics: why we need new Mathematics?
  G. Karwasz, Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de ŁódĽ; Série: Recherches sur les Déformations, LVII (2008), 2009, 89-86.
 6. Interactive Path to Understanding the Concept of Energy
  K.Rochowicz, G.Karwasz, M.Sadowska, K.Służewski, CD „GIREP-EPEC & PHEC 2009 International Conference: Physics Community and Cooperation, Leicester, UK, 2009, in print.
  Zobacz abstrakt
 7. Modified effective range theory for electron and positron scattering on nitrogen and carbon dioxide
  Z. Idziaszek, P. Miszta, G. Karwasz, Journal of Physics: Conference Series, 194 (2009) 052010.
 8. Positron Annihilation study of nanostructured ZrO2
  J. D. Fidelus, S. Mariazzi, R. S. Brusa, A. Karbowski, G. Karwasz, 38th Polish Seminar of Positron Annihilation, Book of Abstracts, 2009, 25.
 9. Shape resonances for electron scattering on N2 and CO2 in modified effective range theory
  Z. Idziaszek, G. Karwasz, 41st EGAS Conference, Gdańsk, Europhysics Conference Abstracts, 2009, 108.
 10. Europejski Projekt FP7 - History and Philosophy in Science Teaching (HIPST)
  J.Turło, G.Karwasz, A.Karbowski, K. Przegiętka, K. Służewski, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 2/2009, 2009, 41-48.
 11. Fizyka - trudno¶ci matematyczne czy nieumiejętno¶ć komunikacji?
  G. Karwasz, A. Kamińska, Język - media - komunikacja, II Międzynarodowa Konferencja, UMK, Toruń, 4-5.05.2009, Materiały Konferencji, 2009.
 12. Mikser z magnesem (na deser)
  K.Gołębiowski, W.Peeters, G.Karwasz, Foton, 104/2009, 2009, 54-56.
 13. Nauczanie fizyki w szkole ¶redniej – Projekt TiPSS
  G.Karwasz, A.Karbowski, K.Służewski, K.Gołębiowski, K.Rochowicz, M.Sadowska, M.Juszczyńska, P.Miszta, Foton, 105/2009, 2009, 60-61.
 14. Wystawa z optyki "Od Witelona do tomografu optycznego"
  G.Karwasz, Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 3/2009, 2009, 20-25.
 15. Nauczanie fizyki na odległo¶ć - próby i sukcesy
  A. Kamińska, G. Karwasz, Kształcenie na odległo¶ć w praktyce edukacyjnej, Wyd. Adam Maszałek, 2009.
 16. Jak współcze¶nie stosować zasadę pogl±dowo¶ci - dwugłos interdyscyplinarny
  J. Kruk, G. Karwasz, Współczesne odniesienia edukacyjne do pedagogiki Kazimierza So¶nickiego, A.Maszałek, 2009.
 17. Upowszechnianie pozytywnych praktyk dydaktycznych opartych na skuteczno¶ci autorskich przedsięwzięć pedagogicznych
  G. Karwasz, A. Kamińska, Materiały - I Wojewódzka Konferencja „Współczesne tendencje w kształceniu - Efektywno¶ć nauczania a współczesne teorie i rozważania nauk pedagogicznych” Toruń, 8.06.2009.
 18. Energy – historical, interactive and pedagogical path
  G. Karwasz, A. Karbowski, J. Turło, J. Kruk, Girep 2008, Nicosia, Cyprus – jeszcze nie wydane
 19. Building curricula - what to do and what not to do? Examples on electromagnetism from recent Polish textbooks vs Mosem project
  A. Karbowski, G. Karwasz, W. Peteers, Girep 2008, Nicosia, Cyprus – jeszcze nie wydane
 20. Introduction of history and philosophy of science elements for curriculum development
  J. Turło, G. Karwasz, K. Służewski, A. Karbowski, K. Przegiętka, 7th IOSTE Syposium for Central and Eastern Europe Proceedings, 2009, pp. 165-171.
   
2008

 1. Modified effective range analysis of low energy electron and positron scattering on CO2
  Z. Idziaszek, G. P. Karwasz, R. S. Brusa, Journal of Physics, Conference Series 115 (2008) 012002.
 2. Depth profiling of defects in He implanted SiO2,
  S. Mariazzi , L. Toniutti , R. S. Brusa, M. Duarte Naia, A. Karbowski , G. P. Karwasz, Acta Phys. Pol. A, 113 (2008), 2008, 1447-1453.
 3. Genetic Algorithms for Positron Lifetime Data,
  A. Karbowski, J.J. Fisz, G.P. Karwasz, J. Kansy, R.S. Brusa,Acta Phys. Pol. A, 113 (2008), 2008, 1365-1372.
 4. Total cross sections for positron scattering on benzene – angular resolution corrections,
  G. P. Karwasz, A. Karbowski, Z. Idziaszek, R. S. Brusa, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 266/3, 2008, 471-477.
 5. Total Modified effective range analysis of low energy electron and positron scattering on CO2,
  Z. Idziaszek, G. P. Karwasz, R. S. Brusa, Journal of Physics, Conference Series 115 (2008) 012002.
 6. Building curricula - what to do and what not to do? Examples on electromagnetism from recent Polish textbooks vs Mosem project,
  A. Karbowski, G. Karwasz, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 52.
 7. Energy - an Intuitive and Interactive Educational Path,
  G. Karwasz, A. Karbowski, G. Dr±żkowska, J. Kruk, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 98.
 8. High-tech kit - The set of activities from the MOSEM project as an example of appropriate use of real and virtual multimedia in physics teaching and learning,
  T. Greczyło, F. Bouquert, E. Dębowska, V. Engstrom, G. Ireson, A. Karbowski, G. Karwasz, M. Michelini, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 55.
 9. Kopernik, Doppler, Michelson and cosmology,
  A. Karbowski, G. Karwasz, GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic, 2008, 491.
 10. MOSEM - Teaching Electromagnetism via Minds-on Experiments,
  A. Karbowski, M. Michelini, L. Santi, W. Peters, J. Trna, V. Angstrom, G. Karwasz, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 125.
 11. MOSEM: Teaching minds-on experiments on electromagnetosm in secondary schools,
  G. Karwasz, A. Karbowski, M. Michelini, R. Viola, W. Peeters, GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Book of abstracts, 2008, 142.
 12. On the Track of Modern Physics,
  G. Karwasz , A. Karbowski, G. Osiński, T. Wróblewski, A. Kamińska, H. Nowakowska, GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic, 2008, 140.
 13. Supercomet – superconductivity made easy,
  V. Engstrøm, , M. Michelini. W. Peeters, A. Karbowski, G. Karwasz, GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic, 2008, 143.
 14. Nauczanie elektromagnetyzmu – projekt MOSEM,
  A. Karbowski, G. Karwasz, Materiały Konferencjne - Konferencja PSNPP 2008 - "Przedmioty przyrodnicze a Technologia Informacyjna i Komunikacyjna", 2008, 10.
 15. Schools coming to Science Centres,
  J. Kruk, G. Karwasz, GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic, 2008, 144.
2007

 1. Ab initio and DFT calculations of proton affinities of volatile organic compounds
  T. Wróblewski , L. Ziemczonek , A.M. Alhasan and Grzegorz P. Karwasz, European Journal Physics D, w druku, 2007, w druku.
 2. Calibration of a 2D-CDB spectrometer using a reference 133 Ba source
  Macchi C., Karwasz G. P., Somoza A., Brusa R. S., Radiation physics and chemistry, v. 76, 2007, 304-307 (Afiliowane w Trento).
 3. Characterization of sputtered W-Si-N thin films by a monoenergetic positron beam,
  Mariazzi S., Macchi C., Boscolo Marchi E., Karwasz G. P., Brusa R. S., Radiation physics and chemistry, v. 76, 2007, 209-212 (Afiliowane w Trento).
 4. GeoMag™ Paradoxes,
  S. Defrancesco, F. Logiurato, G. Karwasz, The Physics Teacher, w druku, 2007, w druku.
 5. Innovative dielectrics for semiconductor technology,
  Brusa R. S., Macchi C., Mariazzi S., Karwasz G. P., Scarel G., Fanciulli M., Radiation physics and chemistry, v. 76, 2007, 189-194.
 6. Positron scattering on benzene and cyclohexane: experiment and modified effective range theory,
  G. P. Karwasz, R. S. Brusa, Z. Idziaszek, A. Karbowski, European Journal Physics D, w druku, 2007, w druku.
 7. Trygonometria akustyczna cz. 1,
  G. Karwasz, G. Osiński, Matematyka w szkole 28, 2007.
 8. Trygonometria akustyczna cz. 2,
  G. Karwasz, G. Osiński, Matematyka w szkole 29, 2007.
2006

 1. On positron scattering on He (and Ar) at low energies
  G. P. Karwasz, Eur. Phys. J. D, Atom. Molec. Opt. Phys. 37 (2006) 153
 2. Applicability of modified effective-range theory to positron-atom and positron-molecule scattering,
   Z. Idziaszek, G. Karwasz, Phys. Rev. A 73, 064701 (2006)
 3. Total cross sections for positron scattering in argon, nitrogen, and hydrogen below 20 eV,
   G.P. Karwasz, D. Pliszka, R.S. Brusa, Nucl. Instr. Meth. B, 247 (2006) 68
 4. Decoration of buried surfaces in Si detected by positron annihilation spectroscopy
  R.S. Brusa, C. Macchi, S. Mariazzi, G.P. Karwasz, W. Egger, P. Sperr, G. Kögel, Appl. Phys. Lett. 88  Art. No. 011920
 5. Chemical reactions in clusters of trifluoroacetic acid (CF3COOH) triggered by electrons at sub-excitation energy (<2 eV),
  J. Langer, I. Martin, G. Karwasz, E. Illenberger, Int. J. Mass Spectr. 249 (2006) 477
 6. Reactions in nanofilms of trifluoroacetic acid (CF3COOH) driven by low energy electrons,
  M. Orzol, T. Sedlacko, R. Balog, J. Langer, G. P. Karwasz, E. Illenberger, A. Lafosse, M. Bertin, A. Domaracka, R. Azria, Int. J. Mass Spectr., 254, 2006, 63.
 7. Effects of Zr and Nb on d electrons in NiAl alloy studied by coincidence positron annihilation spectroscopy, W. Deng, J. T. Guo, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A. Zecca,  Materials Letters, 59, 2006, 3389.
 8. Calibration of a 2D-CDB spectrometer using a reference 133Ba source,
  C. Macchi, G.P. Karwasz, A. Somoza, R.S. Brusa, Rad. Phys. Chem., 76, 2006, 304.
 9. Characterization of sputtered W-Si-N thin films by a monoenergetic positron beam,
  S. Mariazzi, C. Macchi, E. Boscolo Marchi, G.P. Karwasz, R.S. Brusa, Rad. Phys. Chem., 76, 2006, 209.
 10. Innovative dielectrics for semiconductor technology,
  R.S. Brusa, C. Macchi, S. Mariazzi, G.P.Karwasz, G. Scarel, M. Fanciulli, Rad. Phys. Chem., 76, 2006, 189.
 11. Positron annihilation in B-doped and undoped single and polycrystalline Ni3Al alloys,
  Wen Deng, Y.Y. Huang, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A.Zecca, J. Alloys Comp., 421, 2006, 228-231.
 12. Electron Scattering on Triatomic Molecules - the Need for Data,
  G. P. Karwasz, T. Wróblewski, R. S. Brusa, E. Illenberger, Jap. J. Applied Phys., 45, 2006, 8192.
 13. Positron scattering on atoms and molecules in the limit of low energy,
  G. P. Karwasz, R. S. Brusa, D. Pliszka, Z. Idziaszek, H. Nowakowska,  Acta Phys. Pol., 110, 2006, 605-614.
 14. No- erratum to positron helium resonances,
  G. P. Karwasz , R. S. Brusa, D. Pliszka, Nucl. Instr. Methods B, 251, 2006, 520.
 15. Proton affinities of simple organic compounds,
  T. Wróblewski, L. Ziemczonek, K. Szerement, G. P. Karwasz, Czech. J. Phys. B, 56, 2006, B1110.
 16. Czarodziejski flet "Flauto magico",
  E. Rajch, G. Karwasz, Fizyka w szkole, 1/2006, 2006.
 17. Na stypie u króla Midasa,
  G. Karwasz, Foton, 92, 2006, 16.
 18. Droga do fizyki współczesnej,
  G. Karwasz, Foton, 92, 2006, 28.
 19. On the track on Modern Physics,
  G. Karwasz, Foton, Special Issue, 2006, 4.
 20. Kings Midas' funeral feast,
  G. Karwasz, Foton, Special Issue, 2006, 50.
2005
 1. Effects of Zr and Nb on d electrons in NiAl alloy studied by coincidence positron annihilation spectroscopy,
  W. Deng, J. T. Guo, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A. Zecca , Materials Letters 59 (2005): 3389
 2. Porosity of low-k materials studied by slow positron beam,
  R.S. Brusa, C. Macchi, S. Mariazzi, G.P. Karwasz, Act. Phys.Pol. A 107 (2005), 702.
 3. Amorphous carbon thin films deposited on Si and PET: Study of interface states,
  S. Mariazzi, C. Macchi, G.P. Karwasz, R.S. Brusa, N. Laidani, R. Bartali, G. Gottardi, M. Anderle, Act. Phys. Pol. A 107 (2005) 842.
 4. Amorphous carbon film growth on Si: Correlation between stress and generation of defects into the substrate,
  R.S. Brusa, C. Macchi, S. Mariazzi, G.P. Karwasz, N. Laidani, R. Bartali, M. Anderle, Appl. Phys. Lett. 86 (2005), Art. No. 221906.
 5. Stress and interfacial defects induced by amorphous carbon film growth on silicon,
  C. Macchi, S. Mariazzi, A. Zecca, G.P. Karwasz, R.S. Brusa, N. Laidani, R. Bartali, G. Gottardi, M. Anderle, Diamond and Related Materials 14 (2005) 1036, Special Issuse "Silicon", Mar-Jul 2005.
 6. Absence of positronium formation in clean buried nanocavities in p-type silicon,
  R.S. Brusa, C. Macchi, S, Mariazzi, G.P. Karwasz, W. Egger, P. Sperr, G. Kogel, Phys. Rev. B 71 (2005), Art. No. 245320.
 7. Modelling electron-induced processes in "condensed" formic-acid: resonant states of (HCOOH)2- at low energies,
  F. Gianturco, R.R. Lucchese, E. Illenberger, I. Martin, T. Skalicky, J. Langer, G.P. Karwasz, Eur. J. Phys. D 35 (2005) 417.
 8. Positrons - an alternative probe to electron scattering,
  G.P. Karwasz, Eur. Phys. J. D 35 (2005) 267
 9. Low energy electron driven reactions in single formic acid molecules (HCOOH) and their homogenous clusters,
  I. Martin, T. Skalicky, J. Langer, H. Abdoul- Carime, G. Karwasz, E. Illenberger, M. Stano and S. Matejcik, Phys. Chem. Chem. Phys. 7 (2005) 2212.
 10. Structural studies of titanium oxide multilayers,
  G.P. Karwasz, A. Miotello, E. Zomer, R.S. Brusa, B. Ko¶cielska, C. Armellini, A. Kuzmin, Acta Phys. Pol. 107 (2005) 977
 11. Positron scattering in helium: virtual - positronium resonances,
  G.P. Karwasz, D. Pliszka, A. Zecca, R.S. Brusa, Nucl. Instr. Meth. B 250 (2005) 666.
 12. Low Energy Cross Sections for Positron Interactions with Cyclic Hydrocarbons ,
  G.P. Karwasz, D. Pliszka, R.S. Brusa, C. Perazzolli, A. Zecca, Acta Phys. Pol. 107 (2005) 666.
 13. Total cross sections for positron scattering on benzene and nitrogen,
  G. P Karwasz, D Pliszka, A Zecca, R S Brusa, J. Phys. B, 38 (2005) 1-13.
 14. The 3d -shell electrons in NiAl-based alloys containing Cr and Co studied by positron annihilation,
  Wen Deng, Y. Y. Huang, R. S. Brusa, G. P. Karwasz, A. Zecca, J. Alloys and Compounds, 386 (2005) 103.

2004
 1. Structural evolution of nanocrystalline Pd-Mg bilayers under deuterium absorption and desortion cycles,
  R. Checchetto, R.S. Brusa, N. Bazzanella, G.P. Karwasz, M. Spagolla, A. Miotello, P. Mangucci, A. Di Cristiforo, Thin Solid Films 469-470 (2004) 350-355.
 2. Depth profiled porosity and micro-structure evolution studied by Positron Annihilation and Raman Spectroscopy in SiOCH Low-k Films,
  C. Macchi, G. Mariotto, G.P. Karwasz, A. Zecca, M. Bettonte, R.S. Brusa, Materials Science in Semiconductor Processing, 7 (2004) 289-294.
 3. Proton transfer reactions for ionized water clusters,
  T. Wróblewski, L. Ziemczonek, G. P. Karwasz, Czechoslovak Journal of Physics 54 (2004), Suppl. C, C747.
 4. Semiempirical analysis of electron scattering cross sections in N2O and CO2,
  T. Wróblewski, G. P. Karwasz, H. Nowakowska, J. Mechlińska-Drewko, V. T. Novakovic, Z. Lj. Petrovic, Czechoslovak Journal of Physics, 54 (2004), Suppl. C, C742.
 5. Application of positron annihilation techniques for semiconductor studies
  G.P. Karwasz, A. Zecca, R.S. Brusa, D.Pliszka, J. Alloys and Compounds, 382 (2004) 244.
 6. Positron-annihilation monitoring of reduction processes in conducting glasses,
  D. Pliszka, B. Kusz, M. Gazda, K. Trzebiatowski, G. P. Karwasz, R.S. Brusa, A. Zecca, J. Alloys and Compounds, 382 (2004) 257.
 7. Studies of coincidence Doppler broadening of the electron-positron annihilation radiation in the single crystalline Bi2Sr2CaCu2O8 superconductor,
  M. Chakrabarti, A. Sarkar, D. Sanyal, G.P. Karwasz, A. Zecca, Physics Letters A, 321 (2004) 376.
 8. Porosity in SiOCH films depth profiled by positron annihilation spectroscopy,
  R.S. Brusa, M. Spagolla, G.P. Karwasz, A. Zecca, G.Ottaviani, F. Corni, E. Carollo, J. Appl. Phys., 95 (2004) 2348.
 9. Comparative Study of Porosity in Low-k SiOCH Thin Films Obtained at Different Deposition Conditions,
  R. S. Brusa, C. Macchi, S. Mariazzi, M. Spagolla , G.P. Karwasz, A. Zecca, Materials Science Forum, 445-446 (2004) 268.
 10. Defect dynamics in P+ implanted 6H-SiC studied by positron annihilation spectroscopy,
  G. P. Karwasz, R. Rurali, G. Consolati, P. Godignon, Phys.Stat.Sol.(c) 1 (2004) 257.

2003
 1. Structural evolution in Ar+ implanted Si-rich silicon oxide,
  R. S. Brusa, G. P. Karwasz, G. Mariotto, A. Zecca, R. Ferragut, P. Folegati, A. Dupasquier, G. Ottaviani, R. Tonini, J.Appl. Phys., 94 (2003) 7270.
 2. Structural studies of bismuth nanocrystals embeded in SiO2 and GeO2 matrices,
  B. Kusz, D. Pliszka, M. Gazda, K.Trzebiatowski, G.P. Karwasz, A.Zecca, L.Murawski, J.Appl.Phys. 94 (2003) 7270.
 3. Dissociation Energies of Protonated Water Clusters,
  T. Wróblewski, L. Ziemczonek, E. Gazda and G. P. Karwasz, Radiation in Physics and Chemistry Journal, 68 (2003) 313-318
 4. A novel set-up for positron scattering in gases,
  A. Zecca, R.S. Brusa, M. Bettonte, E. Rajch, S. Mariazzi and G.P. Karwasz, Radiation in Physics and Chemistry Journal, 68 (2003) 319-22
 5. Electron scattering on N2O - from cross sections to diffusion coefficients,
  J. Mechlińska-Drewko, T. Wróblewski, Z. Lj. Petrović, V. Novaković and G. P. Karwasz, Radiation in Physics and Chemistry Journal, 68 (2003) 205.
 6. Low-energy electron collisions in nitrogen oxides: a comparative study,
  A. Zecca, G. P. Karwasz, R. S. Brusa and T. Wróblewski, Int. J.Mass Spectr. 223-224 (2003) 205.
 7. Microstructural analysis of carbon films obtained from C60 fullerene ion beams,
  H. Hucka, E.B. Halaca, M. Reinosoa, A.G. Dall’Ase´na, A. Somozad, W. Denge, R.S. Brusae, G.P. Karwasze, A. Zeccae, Applied Surface Science 211 (2003) 379–385.
2002

 1. Study of precipitate in Si-rich SiO2 films,
  R.S. Brusa, W. Deng, G.P.Karwasz, A. Zecca, G. Mariotto, P. Folegati, R. Ferragut, A. Dupasquier, Applied Surface Science 194 (2002) 106.
 2. Doppler-broadening measurements of positron annihilation with high-momentum electrons in pure metals.
  R.S. Brusa, W.Deng, G.P. Karwasz, A.Zecca, Nuclear Instruments and Methods in Physical Research B 194 (2002) 519.
 3. Systematic measurements of Doppler-coincidence spectra for positron annihilation in pure metals and semiconductors,
  W. Deng, D.Pliszka, R.S Brusa, G.P. Karwasz, A.Zecca, Acta Phys.Pol. 101 (2002) 875.
 4. Positron annihilation studies of oxygen precipitation in silicon and of nano-precipitates in Si-rich SiO2 films: role of vacancy-like defects,
  R.S. Brusa, W. Deng, G.P.Karwasz, A.Zecca, Solid State Phenomena 82-84 (2002) 81.
 5. Experimental and theoretical study of protonated water clusters,
  Wróblewski T, Mechlińska-Drewko J., Gazda E., Karwasz G.P., Molecular Physics Reports 36 (2002) 140.
 6. Positron annihilation studies of silicon oxides and oxygen precipitates in silicon
  W. Deng, B. Kusz, D. Pliszka, K. Trzebiatowski, M.Gazda, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A. Zecca, Molecular Physics Reports 36 (2002) 164.
 7. Total cross sections for positron scattering on argon and krypton at intermediate and high energies,
  G. P. Karwasz, M. Barozzi, R.S. Brusa, A. Zecca, Nuclear Instruments and Methods in Physical Research B 192 (2002) 157.
2001
 1. Influence of resonant scattering on electron-swarm parameters in NO,
  L. Josić, T. Wróblewski, Z. Lj. Petrović, J. Mechlińska- Drewko and G.P. Karwasz, Chem.Phys. Lett. 350 (2001) 318.
 2. Positrons go into detail,
  A. Zecca, G. Karwasz, Physics World, November 2001, p.21.
 3. Positron study of defects in a-SixC1-x films produced by ion beam deposition method,
  M.Reinoso, R.S. Brusa, A.Somoza, W.Deng, G.P.Karwasz, A.Zecca, E.B.Halac, H.Huck, Appl.Surf.Science 177 (2001) 96.
 4. Positron annihilation study of vacancy-like defects related to oxygen precipitates in Czochralski-type Si,
  R.S.Brusa, W.Deng, G.P.Karwasz, A.Zecca, D.Pliszka, Appl. Phys. Lett. 79 (2001) 1492.
 5. Surfaces of electron-emitting glasses studied by a slow positron beam
  D.Pliszka, M.Gazda, B.Kusz, K.Trzebiatowski, G.P.Karwasz, W. Deng, R.S.Brusa and A.Zecca, Acta Physica Polonica A 99 (2001) 465.
 6. Influence of Mn and Fe on defects in NiAl investigated by positron annihilation,
  W.Deng, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A.Zecca, Mat. Sci. Forum 363-365 (2001) 198-200
 7. Defects measurements in Fe3Al alloys doped with Cr, Mo and Si,
  W.Deng, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A.Zecca, Mat. Sci. Forum 363-365 (2001) 195-197.
 8. Surfaces of SiO2-Bi2O3 glasses studied by a slow positron beam,
  G.P.Karwasz, W. Deng, R.S.Brusa, A.Zecca, M.Gazda, B.Kusz, K.Trzebiatowski and D.Pliszka, Mat. Sci. Forum 363-365 (2001) 466-468
 9. Swarm experiment on ionised water clusters,
  T. Wróblewski, E. Gazda, J. Mechlińska-Drewko and G. P.Karwasz, Intern. J. Mass Spectrom., 207 (2001) 97.

2000
 1. Fizyka i zabawki - obrazki z wystawy (Physics and Toys - Impressions from the Exhibition),
  G.Karwasz, Postępy Fizyki 51 (2000), Zeszyt Dodatkowy (Supplementary Issue) 97.
 2. Copper thin films used as transmission remoderators for slow positron beams
  R.S.Brusa, W.Deng, R.Checchetto R, G.P.Karwasz, A.Zecca, Appl Phys.Lett. 76 (2000) 1476.
 3. A very low-energy apparatus for positron scattering on atoms and molecules,
  G.Karwasz, R.S. Brusa, M.Barozzi and A.Zecca, Nuclear Instr. and Methods in Physics B 171 (2000) 178.
 4. Electron scattering by Ne, Ar and Kr at intermediate and high energies,
  0.5-10 keV, A.Zecca, G.P.Karwasz and R.S.Brusa, J. Phys. B. 33 (2000) 843.
 5. Formation of vacancy clusters and cavities in He-implanted silicon studied by slow-positron annihilation spectroscopy,
  R.S.Brusa, G.P.Karwasz, N.Tiengo, A.Zecca, F.Corni, R.Tonini, G.Ottaviani, Phys.Rev.B 61 (2000) 10154.
 6. Intermediate-energy total cross sections for electron scattering on WF6,
  G.P. Karwasz, R.S.Brusa, L.Del Longo and A. Zecca, Phys.Rev.A 61 (2000) 024701.
Wybrane starsze publikacje
 1. Total cross sections for electron scattering on chloromethanes: Formulation of the additivity rule,
  Grzegorz P. Karwasz, Roberto S. Brusa, Andrea Piazza, and Antonio Zecca, Phys. Rev. A  59, No 2, 1999, 1341-1347.
 2. Microstructural analysis of hard amorphous carbon films deposited with high-energy ion beams,
  R.S. Brusa, A. Somoza, H. Huck c, N. Tiengo a, G.P. Karwasz a, A. Zecca, Applied Surface Science 150 1999 202–210.
 3. Additivity rule for electron-molecule cross section calculation: A geometrical approach,
  Antonio Zecca, Raffaele Melissa, Roberto S. Brusa, and Grzegorz P. Karwasz, Physics Letters A 257 1999 75–82.
 4. Total cross section measurements for electron scattering on silicon tetrafluoride
  G.P.Karwasz, R.S.Brusa, A.Piazza, A.Zecca, P.Możejko, G.Kasperski, Cz.Szmytkowski, Chemical Physics Letters 284 (1998) 128-134.
 5. Nitrogen effects on the microstructural evolution of carbon films under thermal annealing,
  N. Laidani, L. Guzman, A. Miotello, R.S. Brusa, G.P. Karwasz, A. Zecca, C. Bottani, J. Perrihe, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 122(1997) 553-558.
 6. A high performance electrostatic positron beam,
  R.S. Brusa, G.P. Karwasz, M. Bettonte, A. Zecca, Applied Surface Science 116 (1997) 59-62.
 7. Absolute total cross section measurements for electron scattering on benzene molecules,
  Paweł Możejko, Grzegorz Kasperski, Grzegorz P. Karwasz, Czedaw Szmytkowski, Roberto S. Brusa, Antonio Zecca, Chemical Physics Letters 257 (1996) 309-313.
 8. Total cross sections for electron scattering on NO2, OCS, SO2 at intermediate energies,
  Antonio Zecca, Josk C Nogueira, Grzegorz P Karwasz and Roberto S Brusa, J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys. 28 (1995) 477-486.
 9. On possible absorption effects in elastic scattering of electrons on molecules,
  Grzegorz P Karwasz, Roberto S Brusa and Antonio Zecca,  J.Phys.B:At.Mol.Opt.Phys.28 (1995) L443-L448.
 10. Intermediate-energy total cross sections for electron scattering on GeH4
  Grzegorz P Karwasz, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 28 (1995) 1301-1309
 11. Total cross-section measurements for e-—CO scattering: 80–4000 eV,
  G. Karwasz, R. S. Brusa, A. Gasparoli and A. ZeccaChemical Physics Letters Volume 211, Issue 6 , 27 August 1993, Pages 529-533.
 12. Total-cross-section measurements for electron scattering by NH3, SiH4, and H2S in the intermediate-energy range,
  A.Zecca, G.P.Karwasz, and R.S.Brusa, Phys.Rev. A, Vol. 45, No. 5, 1992, 2777-2783.
 13. SF6 absolute total electron scattering cross section in the 75–4000 eV energy range,
  A. Zecca, G. Karwasz and R. S. Brusa, Chemical Physics Letters, Volume 199, Issue 5 , 13 November 1992, Pages 423-425
 14. Absolute total-cross-section measurements for intermediate-energy electron scattering on CF4, CCiF3, CCl2F2, CCl3F, and CCl4,
  A.Zecca, G.P.Karwasz, and R.S.Brusa, Phys.Rev. A, Vol. 46, No. 7, 1992, 3877-3882.
 15. Absolute total cross sections for electron scattering on CH4 molecules in the 1-4000 eV energy range,
  A.Zecca, G.Karwasz, R.S.Brusa, Cz. Szmytkowski, J. Phys.B: At Mol.Opt.Phys 24, 1991, 2747-2754.
 16. Neutral gas flow velocity profiles in the jet plasmachemical reactor,
  L.Bardos, I.Stepanek, G.Karwasz, Vacuum, Volume 40, Issue 5 , 1990, Pages 449-452.
 17. Total absolute cross section measurements for electron scattering on NH3, OCS and N2O,
  Cz. Szmytkowski, K. Maci±g, G. Karwasz, D. Filipović, J. Phys.B: At Mol.Opt.Phys 22, 1989, 525-530.
 18. Rozpraszanie elektronów na drobinach OCS,
  G. Karwasz, Cz. Szmytkowski, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 388/1986, 73-78.
 19. Absolute total electron-scattering cross sections of N2O and OCS in the low-energy region,
  Cz.Szmytkowski, G.Karwasz, K.Maciag, Chemical Physics Letters, Volume 107, Issues 4-5 , 8 June 1984, Pages 481-484.

Wykłady zaproszone

2005
 1. G.P. Karwasz, Z.Lj. Petrović and J. Mechlińska-Drewko, Electron diffusion coefficients in triatomic gases - measurements and models,
  International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms, EMS-03, Prague, 30.07-02.08.2003, Program and Abstracts, Charles University, Prague, p. 46.
 2. G.P. Karwasz, B.Kusz, R.S. Brusa, A. Zecca, Application of positron annihilation techniques for semiconductor studies,
  E-MRS 2003 Fall Meeting, Warsaw, 15-19.09.2003, Scientific Programme and Book of Abstracts (European Materials Research Society), p. 96.
 3. G. P. Karwasz, Proton and electron affinities of pure and mixed water clusters,
  . Electron and Positron Induced Chemistry, Electron Induced Processing at the Molecular Level, Viterbo, 25-30.06.2005.
 4. G.P. Karwasz, R.S. Brusa, Total cross sections for positron scattering on noble gases and cyclic hydrocarbons,
  XIII Int. Work. On Low Energy Positron and Positronium Physics, Campinas, Brasil, 27-30.07.2005, Book of Abstracts.
2006
 1. Karwasz, T. Wróblewski, R.S. Brusa, Electron scattering on triatomic molecules – the need for data, Proc. 6th Int. Conf. Reactive Plasmas & 23rd Symp. Plasma Processing, 24-27.01.2006,  Matsushima/Sendai, Japan, Ed. by R. Hatakeyama and S. Samukawa, Tohuku University, p. 51
 2. G. P. Karwasz, R.S. Brusa, D. Pliszka, Why positrons, unlike electrons, do not show Ramsauer-Townsend effect?, Electron Induced Processes in Atoms and Molecules,
  EIPAM06 Meeting, Malta, 17-20.09.2006
 3. G. P. Karwasz, R.S. Brusa, T. Wróblewski,  Cross sections for plasma models in semiconductor industries,
  8th Asia-Pacific Conference on Plasma Science and Technology, Cairns, Australia, 2-6. 07. 2006
 4. G. P. Karwasz, R.S. Brusa, D. Pliszka, Positron scattering at low energies,
  36th Polish Seminar on Positron Annihilation, Turawa, 3-7.06.2006
2007
 1. G.P. Karwasz, Z. Idziaszek, R. S. Brusa, Shape resonances in electron scattering,
  EIPAM 07 Electron Induced Processes At the Molecular Level, 25th - 29th of May 2007, Hveragerði, Iceland
2008
 1. G.P. Karwasz, Experimental Modern Physics: why we need new Mathematics,
  Hypercomplex Seminar 2008: Foliation Modelling of Hypercomplex Crystal Geometry vs. Randers-Ingarden Structures and Fractals (26th July 26 – 2nd August, 2008, Będlewo)
 2. G. Karwasz, Metody pracy z uczniem zdolnym: liceum ogólnokształc±ce czy liceum rankingowe? (wykład o socjologii systemu szkolnictwa),
  „Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych ucznia zadaniem współczesnej szkoły”, Konferencja metodyczna, Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Włocławek, 17.04.2008, Materiały Konferencji
 3. G. Karwasz, Porównanie systemów szkolnictwa i nauczania fizyki w Polsce i innych krajach Europy,
  „Technologia informacyjne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, Centralny O¶rodek Doskonalenia Nauczycieli, Sulejówek, 16.10.2008, Materiały konferencji
 4. G. Karwasz, Standardy przetwarzania analogowo- cyfrowego,
  I Seminarium PTF/ UMK „Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym”, UMK Toruń, 3-7.12.2008, Materiały konferencji

Konferencje

2018
 1. Grzegorz Karwasz, A. Karbowski, PEDAGOGICAL ASPECTS WHEN TEACHING PHYSICS
  14th International Scientific On-line Conference "Virtuality and education - future perspectives", Toruń (2018-05-30 - 2018-05-30)
2017
 1. Grzegorz Karwasz, Cross section for Electron Collisions with Environmental Relevant Gas
  International Symposium on Standard Reference Data 2017, Korea (2017-09-13 - 2017-09-15)
 2. Grzegorz Karwasz, „Teaching Science for XXI Century. Tete bien faite” - E. Morin (wykład w j. polskim)
  Improving Teaching Methods for Europe, Toruń (2017-05-25 - 2017-05-25)
2016
 1. Grzegorz Karwasz, Electron scattering on atoms and molecules: search for semi-empirical indications
  The 10th International Conference on Atomic and Molecular Data and Their Applications (ICAMDATA 2016), Gunsan Saemangeum Convention Center (GSCO), Gunsan, Republic of Korea (2016-09-25 - 2016-09-29)
 2. Grzegorz Karwasz, A. Karbowski, A. Kamińska, K. Służewski, How colors are created?
  7th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2016, Kraków (2016-06-29 - 2016-07-01)
 3. Grzegorz Karwasz, K. Fedus Electron Scattering on Molecules: Partial Cross Sections
  Technical Meeting UN International Atomic Energy Agency, Vienna (2016-12-19 - 2016-12-21)
2015
 1. Grzegorz Karwasz, Toward a European Network of Positron Laboratories
  42nd Polish Seminar on Positron Annihilation, Lublin (2015-06-29 - 2015-07-01)
 2. Grzegorz Karwasz, K. Służewski, Multimedia on-line w dydaktyce fizyki
  XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, Toruń (2015-06-06 - 2015-06-10)
2014
 1. Grzegorz Karwasz, D. Siemieniecka, Internetowa tożsamość - czyli o kreowaniu własnego ID
  I Międzynarodowy Kongres Badaczy Internetu, Elbląg (2014-11-20 - 2014-11-21)
 2. Grzegorz Karwasz, A. Karbowski, K. Służewski, Earth: a somewhat bigger laboratory for school physics
  6th International Conference on Research in Didactics of the Sciences, DidSci 2014, Kraków (2014-06-25 - 2014-06-27)
 3. Grzegorz Karwasz, Teaching as cognitive recipe in physics
  The streets of pedagogy between languages environments and technology, Macerata, Itale (2014-11-14 - 2014-11-15)
 4. Grzegorz Karwasz, K. Fedus, A. Karbowski, D. Stolarz, Positron annihilation in benzene, aniline and cyclohexane
  11th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry, Goa (Indie) (2014-11-09 - 2014-11-14)
 5. Grzegorz Karwasz, K. Fedus, M.-Y. Song, Known and unknown in electron-atom and molecule scattering
  Decennial International Atomic Energy Agency Technical Meeting on Atomic, Molacular and Plasma-Material Interaction Data for Fusion Science and Technology , Daejeon, Republic of Korea (2014-12-15 - 2014-12-19)
 6. Grzegorz Karwasz, C2H2 - progress
  3rd Group Meeting on Procedures for Evaluation of Acetylene Molecule Collision Processes, Daejeon (2014-12-14 - 2014-12-14)
 7. Grzegorz Karwasz, M.-Y. Song, J. S. Yoon, H. Cho, Y. Itikawa, V. Kokoouline, Y. Nakamura, J. Tennyson, Cross sections for electron collisions with methane
  9th International Conference on Atomic and Molecular Data and Their Applications, Jena, Germany (2014-09-21 - 2014-09-25)
2013
 1. Grzegorz Karwasz, O bozonie Higgsa - fizyczny tweeter ZDF
  VI Międzynarodowe Seminarium "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym", Instytut Fizyki UMK (2013-12-05 - 2014-01-07)
 2. Grzegorz Karwasz, Fizyka współczesna – interdyscyplinarnie
  II Łódzka Konferencja - Problemy Dydaktyki Fizyki, Łódź (2013-06-13 - 2013-06-15)
 3. Grzegorz Karwasz, K. Fedus, Positron scattering at thermal energies
  41st Polish Seminar on Positron Annihilation, Lublin (2013-09-09 - 2013-09-13)
 4. Grzegorz Karwasz, Kamil Fedus, Zbigniew. Idziaszek, Modified Effective Range Analysis for Positron Scattering on Molecular Hydrogen
  XVII International Workshop on Low-Energy Positron and Positronium Physics and XVIII International Symposium on Electron-Molecule Collisions and Swarms, POSMOL 2013, Kanazawa, Japan (2013-07-19 - 2013-07-21)
 5. Grzegorz Karwasz, Liceum ogólne i kształtujące, czy rankingowe
  VIII Zjazd Pedagogiczny, Gdańsk (2013-09-19 - 2013-09-21)
 6. Grzegorz Karwasz, K. Fedus, K. Służewski, D. Stolarz, A. Krzysztofowicz, M. Gagoś, Inside the didactics of colours - red-cabbage juice as a teaching tool
  IX Conferenza del Colore, Joined Meeting with The Coulor Group (GB), Florence, Italy (2013-09-19 - 2013-09-20)
 7. Grzegorz Karwasz, Kamil Fedus, Zbigniew Idziaszek, Modiffied effective range theory for electron scattering on molecular hydrogen and methane
  XXVIII International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions, Lanzhou, China (2013-07-24 - 2013-07-30)
 8. Grzegorz Karwasz, K. Służewski, A. Kamińska, M. Sadowska, K. Wyborska, Doktoraty dla nauczycieli
  XLII Zjazd Fizyków Polskich, Poznań (2013-09-09 - 2013-09-13)
2012
 1. Grzegorz Karwasz, Hyper-konstruktywizm jako odpowiedź na hyper-inflację informacji
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym” ,Toruń (2012-05-10 - 2012-05-11)
 2. Grzegorz Karwasz, Low energy positron scattering on molecules - now we know much more
  40 Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów, Kazimierz Dolny nad Wisłą (2012-06-13 - 2012-06-14)
 3. Grzegorz Karwasz, Some Systematics in Electron-Atom and Electron-Molecule Cross sections
  Joint IAEA-NFRI Technical Meeting on Data Evaluation for Atomic, Molecular and Plasma Material Interaction Processes,Deajeon, Korea (2012-09-04 - 2012-09-07)
 4. Grzegorz Karwasz, Some Systematics in Electron-Atom and Electron-Molecule Cross sections
  8th International Symposium on Standard Reference Data, Daejeon, Korea (2012-09-06 - 2012-09-06)
 5. Grzegorz Karwasz, K. Fedus, A. Kozłowska, „Fiat Lux” – pokazy
  Kujawsko-Pomorski Piknik Astronomiczny, Przysiek (2012-06-09 - 2012-06-09)
 6. Grzegorz Karwasz, Europejska Przestrzeń Badawcza
  Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, Akademiki Inkubator Przedsiębiorczości, Toruń (2012-05-31 - 2012-05-31)
 7. Grzegorz Karwasz, Konstruowanie astronomii w astrobazach
  Konferencja inauguracyjna „Astrobazy” w Kruszwicy, Kruszwica (2012-05-25 - 2012-05-25)
 8. Grzegorz Karwasz,J. Chojnacka, Interdisciplinary educational paths: Physics for geographers
  The 5th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Kraków (2012-06-27 - 2012-06-29)
 9. Grzegorz Karwasz,Z. Idziaszek, K. Fedus, Modified effective range theory in electron and positron scattering
  VII Warsztaty Fizyki Atomowej i Molekularnej, Jurata (2012-09-10 - 2012-09-14)
2011
 1. Grzegorz Karwasz,Hyper-konstruktywizm jako odpowiedź na hyper-inflację informacji
  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym”, Toruń (2012-05-10 - 2012-05-11)
 2. Grzegorz Karwasz,Low energy positron scattering on molecules - now we know much more
  40 Polskie Seminarium Anihilacji Pozytonów, Kazimierz Dolny nad Wisłą (2012-06-13 - 2012-06-14)
 3. Grzegorz Karwasz,Some Systematics in Electron-Atom and Electron-Molecule Cross sections
  Joint IAEA-NFRI Technical Meeting on Data Evaluation for Atomic, Molecular and Plasma Material Interaction Processes, Deajeon, Korea (2012-09-04 - 2012-09-07)
 4. Grzegorz Karwasz, Some Systematics in Electron-Atom and Electron-Molecule Cross sections
  8th International Symposium on Standard Reference Data, Daejeon, Korea (2012-09-06 - 2012-09-06)
 5. Grzegorz Karwasz,K. Fedus, A. Kozłowska„Fiat Lux” – pokazy
  Kujawsko-Pomorski Piknik Astronomiczny, Przysiek (2012-06-09 - 2012-06-09)
 6. Grzegorz Karwasz,Europejska Przestrzeń Badawcza
  Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, Akademiki Inkubator Przedsiębiorczości, Toruń (2012-05-31 - 2012-05-31)
 7. Grzegorz Karwasz, Konstruowanie astronomii w astrobazach
  Konferencja inauguracyjna „Astrobazy” w Kruszwicy, Kruszwica (2012-05-25 - 2012-05-25)
 8. Grzegorz Karwasz,J. Chojnacka, Interdisciplinary educational paths: Physics for geographers
  The 5th International Conference Research in Didactics of the Sciences, Kraków (2012-06-27 - 2012-06-29)
 9. Grzegorz Karwasz,Z. Idziaszek, K. Fedus,Modified effective range theory in electron and positron scattering
  VII Warsztaty Fizyki Atomowej i Molekularnej, Jurata (2012-09-10 - 2012-09-14)
2010
 1. Grzegorz Karwasz,Działalność Zakładu Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  XIX Jesienna Szkoła Problemy Dydaktyki Fizyki, Krośnice (2010-10-14 - 2010-10-17)

2009
 1. G.Karwasz, A.Karbowski, M.Sadowska, M.Michelini, R.Viola, Electromagnetic induction - multimedia path
  Multimedia in Physics Teaching and Learning, Udine (2009-09-23 - 2009-09-25)
 2. G. Karwasz,Scienza senza frontiere: da Witelo a Copernico, Marie Curia ad oggi
  YOUng _ Future for YOU, Udine (2009-03-10 - 2009-03-12)
 3. Z. Idziaszek, P. Miszta, G. Karwasz,Modified effective range theory for electron scattering in N2
  50th International Conference on Photon, Electron and Ion Collisions, West Michigan University, Kalamazoo (2009-07-22 - 2009-07-28)
 4. G. Karwasz, D. Pliszka, R.S. Brusa,Energy resolution and energy scaling in positron scattering
  Positron and Swarm Seminar,Toronto (2009-07-30 - 2009-08-01)
 5. G.Karwasz, A.Kamińska,Fizyka - trudności matematyczne czy nieumiejętności komunikacji
  Komunikacja - Media - Język - Edukacja,Toruń (2009-05-04 - 2009-05-05)

2008
 1. G. Karwasz , A. Karbowski,  G. Osiński, , T. Wróblewski, A. Kamińska,  H. Nowakowska, Physics research coming into school – DW 4, On the Track of Modern Physics,
  GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic Faculty of Arts and Science, University of Rijeka (2008) p. 140
 2. V. Engstrøm, , M. Michelini. W. Peeters,  A. Karbowski, G. Karwasz, Physics research coming into school – DW 4, Supercomet – superconductivity made easy,
  GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic Faculty of Arts and Science, University of Rijeka (2008) p. 143
 3. J. Kruk, G. Karwasz, Physics research coming into school – DW 4, Schools coming to Science Centers,  
  GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic, Faculty of Arts and Science, University of Rijeka (2008) p. 144
 4. A. Karbowski, G. Karwasz, Kopernik,  Doppler, Michelson and cosmology
  GIREP- EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, Conference Proceedings, ed. by R. Jurdan-Sepic, Faculty of Arts and Science, University of Rijeka (2008) p. 491
 5. C138. High level ab initio and DFT calculations of formation energies for small protonated water clusters, T. Wróblewski, K. Hubisz, J. Antonowicz, G.P. Karwasz, XXIII Symposium on Plasma Physics and Technology, 16 - 19 June 2008, Prague, Book of Abstracts p. 177
 6. L. Ziemczonek, T. Wróblewski, G. P. Karwasz, Mixed Water Clusters with Hydrogen Chloride and Methanol
  XXIII Symposium on Plasma Physics and Technology, 16 - 19 June 2008, Prague, Book of Abstracts p. 332
 7. G. Karwasz, A. Karbowski, G. Dr±żkowska, J. Kruk, Energy - an Intuitive and Interactive Educational Path,
  GIREP 2008 International Conference, "Physics Curriculum Design, Development and Validation" Program and Book of Abstracts, p. 98,
 8. A. Karbowski, M. Michelini, L. Santi, W. Peteers, J. Trna, V. Engstrøm, G. Karwasz, MOSEM – Teaching Electromagnetism via Minds-on Experiments
  GIREP 2008 International Conference, MPTL 13th Workshop, “Physics Curriculum Design, Development and Validation, 18-22.08.2008, Nicosia, Cyprus, Program and Book of Abstract, University of Cyprus, p. 52
 9. A. Karbowski, G. Karwasz, Building curricula - what to do and what not to do? Examples on electromagnetism from recent polish textbooks,
  GIREP 2008 International Conference, MPTL 13th Workshop, “Physics Curriculum Design, Development and Validation, 18-22.08.2008, Nicosia, Cyprus, Program and Book of Abstract, University of Cyprus, p. 55
 10. A. Kamińska, G. Karwasz, Nauczanie fizyki na odległo¶ć – próby i sukcesy,  
  I
  I Międzynarodowa Konferencja nt. "Współczesne kształcenie na odległo¶ć w teorii i praktyce", UMK, Toruń 19-20.05.2008, Streszczenia
 11. A. Marasek, K. Strzałkowski, L. Toniuzzi,  S. Mariazzi, F. Firszt,  G. P. Karwasz, and  R. S. Brusa, Slow-positron beam studies of ZnSe and ZnTe compounds, 
  International Workshop on Positron Studies of Defects (PSD '08 Prague) September 2008, Prague, Book of Abstracts p.45, Charles University Prague
 12. G. Karwasz, Metody pracy z uczniem zdolnym: liceum ogólnokształc±ce czy liceum rankingowe? (wykład o socjologii systemu szkolnictwa),
  „Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych ucznia zadaniem współczesnej szkoły”, Konferencja metodyczna, Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Włocławek, 17.04.2008, Materiały Konferencji

2007
 1. Z. Idziaszek, G.P. Karwasz and R.S. Brusa, Shape Resonances in Modified Effective Range Theory for Electron-Molecule Scattering,  
  XV Int. Symp. Electron- Molecule Collisions and Swarms. 1-4.08.2007, Reading, UK, Programme and Book of Abstracts, The Open University and Queens University Belfast, E-07, p. 59
 2. F.P. Karwasz, A. Karbowski, Z. Idziaszek and R.S. Brusa, Positron Scattering on Cyclohexane and Benzene: Experiment and Modified Effective Range Theory,
  XIV Int. Workshop on Low Energy Positron and Positronium, 1-4.08.2007, Reading, UK, Programme and Book of Abstracts, The Open University and Queens University Belfast, P-06, p. 60
 3. A. Kamińska, G. Karwasz, Laboratoria i wystawy dydaktyczne,
  XXXIX Zjazd Fizyków Polskich, Szczecin, 9-14.09.2007, Pogram i streszczenia, ed. A. Bechter, J. Typek, str. 87
 4. M. Adami, A. Karbowski, G. P. Karwasz, A. Miotello,Titanium dioxide nanostructured layers for photoelectrochemical cells,
  European Materials Research Society E-MRS Fall Meeting 2007, Warszawa, 17-21.09.2007
 5. S. Mariazzi , L. Toniutti , R. S. Brusa,  A. Karbowski , G. P. Karwasz, Depth profiling of defects in He implanted SiO2,
  37th Polish Seminar on Positron Annihilation, L±dek Zdrój, 02.09.-07.09.2007
 6. A. Karbowski, G. P. Karwasz, J. J. Fisz, J. Kansy, R. S. Brusa, Genetic algorithms for positron lifetime data,
  37th Polish Seminar on Positron Annihilation, L±dek Zdrój, 02.09.-07.09.2007
 7. G. Karwasz, G. Osiński, H. Nowakowska, Quantum (and Relativistic) Scattering,
  GIREP - EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, 26-31.08.2007, Opatija, Croazia, Book of Abstracts, Faculty of Arts and Science, University of Rijeka, 2007, p. 136
 8. V. Engstrom, L. Mathelitsch, W. Peeters, F. Esquembre, M. Michelini, G. Karwasz, C. Holotescu, G. Ireson, Teacher Training of Pupil-Active Learning in Superconductivity and Electromagnetism with Interactive Animations, Simulations, Scenarios and Minds-on Simple Experiments,
  GIREP - EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, 26-31.08.2007, Opatija, Croazia, Book of Abstracts, Faculty of Arts and Science, University of Rijeka, 2007, p. 81
 9. G. Karwasz, M. Michelini, L. Santi, D. Cenadelli, M. Zeni, F. Corni, Physics Research in the Classroom,
  GIREP - EPEC Conference “Frontiers of Physics Education”, 26-31.08.2007, Opatija, Croazia, Book of Abstracts, Faculty of Arts and Science, University of Rijeka, 2007, p. 49
 10. R. Jakubowski, G. Karwasz, Physics is Fun,
  Book of Abstracts - 2007 Summer Meeting — Greensboro, July 28-August 1, 2007, NC, http://www.aapt.org/scheduler/SM2007/ (session DL), 2007.

2006
 1. L. Ziemczonek, T. Wróblewski, & G. P. Karwasz, Possible configurations of clusters of H3+ and H2 and their energies,
  Royal Society Discussion Meeting, "Physics, Chemistry, and Astronomy of H3+", Royal Society in London, January 16-17, 2006. 
2005
 1. G. Karwasz, "Do Positrons Measure Molecular Diameters?",
  "Beyond Einstein - Physics for the 21st century", 13th General Conference of the European Physical Society, Bern Switzerland, 11-15 July 2005, BB-10-TUE, Europhysics Conference Abstracts Volume 29D, p. 106
 2. D. Pliszka, H. Nowakowska, E: Rajch, G.P. Karwasz, "Do positrons measure atomic diameters?",
  37th EGAS (European Conference of the European Group for Atomic Systems), Dublin, 3-6.08.2005, Europhysics Conference Abstracts Vol. 29I, p. 235, European Physical Society, Paris, Eds. J. T. Costello, J. Dardis, P. van der Burgt.
 3. L. Ziemczonek, T. Wróblewski, G. P. Karwasz, Proton and electron affinities of pure and mixed water clusters,
  EPIC Electron and Positron Induced Chemistry, EIPAM Electron Induced Processing at the Molecular Level, Viterbo, 25-30.06.2005.
 4. Configurations and electron affinities of water, water-metanol and formic acid cluster,
  L. Ziemczonek, T. Wróblewski, G.P. Karwasz, IV LEEMI (Low-Energy Electron- Molecule Interactions) "Negative Ions, Experiment and Theory", 6-9.10.2005, Smolenice, Slovakia, P17, Book of Abstracts, p. 46, European Science Foundation.
 5. M. Orzol, T. Sedlacko, J. Langer, G. Karwasz, E. Illenberger, Reactions in CF3COOH thin films due to low-energy electron irradiation,
  IV LEEMI (Low-Energy Electron- Molecule Interactions) "Negative Ions, Experiment and Theory", 6-9.10.2005, Smolenice, Slovakia, L32, Book of Abstracts, p. 61, European Science Foundation.
 6. G. Karwasz, E. Rajch, A. Kamińska, L. Gratton, G. Ireson, W. Peeters, V. Engstrøm Hands-on experiments on magnetism and superconductivity,
  3rd International GIREP Seminar “Informal Learning and Public Understanding of Physics", Lubljana, 5-9-.2005
 7. G. Karwasz, T. Wróblewski, E. Rajch, A. Kamińska, H. Nowakowska, A. Niedzicka, Z. Goł±b-Meyer , W. Niedzicki, On the Track of Modern Physics, 
  3rd International GIREP Seminar “Informal Learning and Public Understanding of Physics", Lubljana, 5-9.09.2005, Book of Abstracts, p. 52,
 8. G.P. Karwasz, H. Nowakowska, Quantum scattering, calculated easily,
  Proc. 10th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning (EPS_MPTL10), Berlin 5-7.10.2005
  http://pen.physik.uni-kl.de/w_jodl/MPTL/MPTL10/contributions/karwasz/hn-mptl2.pdf
 9. E. Rajch, W. Bigus,  A. Kamińska,  T. Wróblewski, K. Karwasz, A. Niedzicka, W.  Niedzicki, G.P. Karwasz, Physics and Toys, now in multimedia,
  Proc. 10th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning (EPS_MPTL10), Berlin 5-7.10.2005
  http://pen.physik.uni-kl.de/w_jodl/MPTL/MPTL10/contributions/karwasz/toys-mptl10.pdf