English version

Grzegorz Kowzan
Zakład Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Pokój: 0.11 COK, 0.24 COK
Tel: 56 611 2473 lub 2471

Zainteresowania naukowe

Publikacje

Google Scholar
ResearcherID

Dydaktyka

Python
LaTeX
Podstawy programowania