Sympozjum Młodych Naukowców Wydzialu Fizyki UW 2018

Beata Zjawin has a talk and a poster at Sympozjum Młodych Naukowców Wydzialu Fizyki UW, Warsaw, Poland.