Podstawy Informatyki

Zajęcia dla kierunków
Grafika, Malarstwo, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

 

Program zajęć (kierunek artystyczny)

Program zajęć (kierunek Konserwacja)