Języki programowania (laboratorium)

 2016/17


Lista zadań nr 1

Stos, kolejka, kolejka 2-stronna (realizacja w tablicy)

Stos i kolejka - realizacja za pomocą struktur ze wskaźnikami

Kolejka priorytetowa - realizacja za pomocą struktur ze wskaźnikami

Stos - realizacja za pomocą dynamicznie alokowanej tablicy