MENU: [strona główna] [zajecia dydaktyczne]

Kurs komputerowy "O" - Komputerowe projektowanie i analiza obwodów jest kursem obowiązkowym dla kilku specjalności (studenci tych specjalności maja pierszeństwo w naborze do grup) oraz kursem do wyboru dla pozostałych studentów (o ile są miejsca - limit to 15 osób na grupę).
Tematyka kursu dotyczy ogólnie pojętego projektowania obwodów elektrycznych i elektronicznych. Na zajęciach studenci uczą się używać oprogramowania typu CAD do RYSOWANIA schematów, SYMULACJI ich zachowania oraz projektowania OBWODÓW DRUKOWANYCH .

! UWAGA !
Przykłady są tak dobrane, aby KAŻDY student i studentka studiów przyrodniczych dał/dała sobie radę. Nie jest wymagana (choć przydatna) znajomość zagadnień związanych z elektroniką. Jeśli dasz sobie radę na I Pracowni Elektronicznej, to z pewnością dasz sobie radę na kursie O. Celem tego kursu NIE JEST nauczenie uczestników elektroniki, lecz przekazanie wiedzy na temat używania specjalistycznych narzędzi.

Warunki konieczne do zaliczenia
  1. Obecność na zajęciach (nieobecności muszą być usprawiedliwione)
  2. Zaliczenie kolokwium, które zwykle następuje w okolicach 6.-7. zajęć
  3. Oddanie, przedstawienie i uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczenia/projektu wykonywanego samodzielnie na trzech ostatnich zajęciach


Literatura
  1. Z. Zachara, K. Wojtuszkiewicz, PSpice - przykłady praktyczne, Mikom, W-wa 2000
  2. Paul. W. Tuinenga, SPICE-A Guide to Circuit Simulation and Analysis Using PSpice, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey 07632
  3. J. Porębski, P. Kohoroda, Spice - program analizy nieliniowej układów elektronicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa (seria USE)
  4. Jacek Izydorczyk, PSpice - komputerowa symulacja układów elektronicznych, Helion
  5. K. Baranowski, A. Welo, M.Matuszyk, Symulacja układów elektronicznych - PSpice pakiet Design Center, EDU-Mikom, Warszawa

Narzędzia

Na zajęciach wykorzystywany jest pakiet DesignLab firmy Microsim,

Wizytówka PSpice

który można za darmo i legalnie zainstalować na domowym komputerze (udostępniam kopię). Program działa pod wszystkimi wersjami Windows oraz pod WINE pod Linuxem (dla 64-bitowych systemów Windows oraz dla Linuxa program trzeba ręcznie zainstalować i skonfigurować - służę pomocą).(Pracuję nad tym opisem)
masz pytania - pytaj (lukasiak(małpa)fizyka.umk.pl)

MENU: [strona główna] [zajecia dydaktyczne]