XIII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków

Beata Zjawin has a talk at XIII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, Poland