Home ] CI Projects ] CP Projects ] Old Projects ]

Projects

 

 

Projects

Computational Intelligence Laboratory Projects
Computational physics and chemistry projects
Old & Other Projects


Sprawozdania roczne (only in Polish!)

2005 Sprawozdanie statutowe za rok 2005 opis (PDF)
2005 Działalność naukowo-badawcza KIS 2005, opis + lista wszystkich prac (PDF)
   
2004 Sprawozdanie statutowe za rok 2004, opis + lista wszystkich prac (PDF)
   
2003 Sprawozdanie statutowe za rok 2003 opis (PDF) + lista wszystkich prac (PDF)
2003 Działalność naukowo-badawcza KIS 2003, opis
   
2002 Sprawozdanie statutowe za rok 2002 opis (PDF) + lista wszystkich prac (PDF)
2002 Działalność naukowo-badawcza KIS 2002, opis + lista wszystkich prac (PDF); 2/2003
   
2001 Działalność naukowo-badawcza KMK 2001, opis + lista wszystkich prac (PDF) 2/2002
   
2000 Sprawozdanie statutowe za rok 2000 (PDF), opis + lista wszystkich prac (html); 8/2001
2000 Działalność naukowo-badawcza KMK 2000 (html), opis + lista wszystkich prac (html); 2/2001
   
1999 Działalność wszelaka do sprawozdania statutowego za 1999/2000 (html)
1999 Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej KMK + lista wszystkich prac (PDF)
   
1998   Sprawozdanie statutowe KMK (PDF)
1998 Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej KMK + lista wszystkich prac
   
1997 Sprawozdanie z działalności statutowej KMK
1997 Sprawozdanie KMK z współpracy zagranicznej
   
1996 Sprawozdanie z działalności statutowej KMK
1996 Sprawozdanie KMK z działalności naukowej (PDF)
   
1995 Sprawozdanie KMK z działalności statutowej (PDF) + lista wszystkich prac (PDF)HomeContentsAddress

Send mail to norbert@is.umk.pl with questions or comments about this web site.
Copyright © 1997-2010, Department of Informatics, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland
Authors: Norbert Jankowski and Wlodzislaw Duch