Programy Katedry Informatyki Stosowanej

Ogólne systemy analizy danych:

Pakiet GhostMiner, powstały przy współpracy z oddziałem Fujitsu w Polsce, FQS Poland.

Wcześniejsze wersje niektórych modułów tego pakietu.

Programy wykorzystujące metody opracowane w KIS do konkretnych zastosowań:


FSM - Feature Space Mapping


Sieć neuronowa, która będzie częścią profesjonalnego systemu analizy danych o roboczej nazwie GhostMiner rozwijanego aktualnie przez naszą Katedrę w kooperacji z firmą FQS Poland. Tymczasem polecamy lekturę tutorialu poświęconego w dużej mierze narzędziom wymienionym na tej stronie.


IncNet - sieć neuronowa typu RBF


Sieć neuronowa, która będzie częścią profesjonalnego systemu analizy danych o roboczej nazwie GhostMiner rozwijanego aktualnie przez naszą Katedrę w kooperacji z firmą FQS Poland. Tymczasem polecamy lekturę tutorialu poświęconego w dużej mierze narzędziom wymienionym na tej stronie.


SBM - Similarity Based Methods


System analizy danych w oparciu o podobieństwo/bliskość danych, który będzie częścią profesjonalnego systemu analizy danych o roboczej nazwie GhostMiner rozwijanego aktualnie przez naszą Katedrę w kooperacji z firmą FQS Poland. Tymczasem polecamy lekturę tutorialu poświęconego w dużej mierze narzędziom wymienionym na tej stronie.


SSV Tree - drzewo decyzyjne oparte o kryterium separowalności


Drzewo decyzji, które będzie częścią profesjonalnego systemu analizy danych o roboczej nazwie GhostMiner rozwijanego aktualnie przez naszą Katedrę w kooperacji z firmą FQS Poland. Tymczasem polecamy lekturę tutorialu poświęconego w dużej mierze narzędziom wymienionym na tej stronie.


IDSS - Intelligent Decision Support System


System wspomagania decyzji psychometry. Pomaga zinterpretować wyniki testu psychometrycznego dzięki zastosowaniu system sztucznej inteligencji, który przedstawia swoje wnioski w postaci reguł logiki klasycznej.

  • Duch W, Kucharski T, Gomuła J, Adamczak R, Metody uczenia maszynowego w analizie danych psychometrycznych. Zastosowanie do wielowymiarowego kwestionariusza osobowości MMPI-WISKAD (Toruń, Marzec 1999; 650 pp., ISBN 83-231-0986-9)
  • Mamy jeszcze kilka darmowych egzemplarzy tej książki, proszę przesłać dużą ofrankowaną i zaadresowaną na swój adres kopertę, odeślemy ją z książką.


    TestMgr - wspomaganie wykonywania testów


    System wspomagający przeprowadzanie testów psychometrycznych (m.in. przez skanowanie formularzy z odpowiedziami) i ich wstępną interpretację.