Biblioteka Katedry Metod Komputerowych, stan z dnia: 10.12.2013

I. Książki otrzymane w darze od fundacji Humboldta

II. Pozostałe książki Biblioteka Katedry Informatyki Stosowanej, stan z dnia: 25.02.2011Kindle Books - osobna lista książek bez nośników materialnych, powinna być bez numerów:


Zamówione:


==============================================

VI. Księga ubytków

Pozycje ponumerowane od 1 do 14 zostały przekazane do Biblioteki Instytutu Fizyki we wrześniu 2013

 1. S. Yoshida, S.Sakaki, H. Kobayashi Electronic Processes in Catalysis Kodansha, Tokyo, 1994, pp. 284 ISBN 3-527-29265-9, cena 401,60 KMK inw. 330/96 (dar)
 2. Gabor A Samorjai Introduction to surface chemistry and catalysis. Cena 164,60 zł, KMK inw. 345/96 (dar)
 3. Jeanne L. McHale. Molecular spectroscopy, ISBN 0-13-229063-4, Prentice Hall, 1998, cena: 162 zł, KMK inw. 432/98
 4. John G. Verkade. Pictorial approach to molecular bonding and vibrations, ISBN 0-387-94811-2, Springer Verlag, 1996, cena: 216 zł, KMK inw. 433/98
 5. Gary Attard, Colin Barnes. Surfaces, ISBN 0-19-855686-1, Oxford University Press, 1998, cena: 39 zł, KMK inw. 434/98
 6. Michael Bowker. Basis and applications of heterogeneous catalysis, ISBN 0-19-855958-5, Oxford University Press, 1998, cena: 39 zł, KMK inw. 435/98
 7. Ellis D. E. (Ed.). Density functional theory of molecules, clusters and solids. Kluwer, Dordrecht, 1994, ISBN 0-7923-3083-8, cena 690 zł KMK inw. 436/98
 8. Seinfeld J. H, Pandis S. N, Atmospheric chemistry and physics. From air pollutions to climate changes, ISBN 0-471-17816-0, J. Wiley and Sons, 1998; cena 380 zł, KMK inw. 437/98
 9. Hermann Haken, Hans Christoph Wolf, Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej. PWN, Warszawa, 1998, ISBN 83-01-12630-2, cena 44,-, KMK inw. nr 570/2001
 10. Roman F. Nalewajski Podstawy i metody chemii kwantowej. Wykłady. WN PWN, Warszawa 2001, cena 32.40 ISBN 83-01-13536-0 KIS inw. 663,664/2003
 11. Lindenberg, Propagators in Quantum Chemistry, cena 318,27 zł, KIS inw. 694/2004
 12. Arne Haaland, Molecules and Models. The molecular structure of main group element compounds, Oxford University Press, 2008, cena 169 zl KIS inw. 829/2008
 13. C. F. Matta, R. J. Boyd, The Quantum Theory of Atoms in Molecules, ISBN 978-3-527-30748-7 Wiley-VCH 2007, cena 703 zł. KIS inw. 876/2009
 14. C. Trindle, D. Shillady, Electronic structure modelling CRC Press, Cena 280 zł, KIS inw. 879/2009