Sterowanie adaptacyjne maszyn wieloosiowych
z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji


Projekt
"Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów IV edycja" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego