O mnie

zaworski.jpg

Urodziłem się 25 maja 1983 roku w Toruniu. W 2001 r. ukończyłem z wyróżnieniem IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. W 2006 r. ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kontynuuję naukę w Studium Doktoranckim przy Instytucie Fizyki UMK. W tym samym roku rozpocząłem współpracę z firmą APATOR S.A. Obszar moich zainteresowań naukowych to zagadnienia związane z pomiarem mediów, w szczególności ultradźwiękowym pomiarem przepływu cieczy.