Podstawy Automatyki


Spis ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Charakterystyki czasowe układów liniowych, parametry odpowiedzi skokowej

2. Charakterystyki częstotliwościowe układów liniowych

3. Stabilność układów liniowych

4. Regulacja dwupołożeniowa

5. Układ regulacji z regulatorem typu PID, wyznaczanie uchybu ustalonego,
całkowe wskaźniki jakości

6. Dobór nastaw regulatora typu PID (metoda cyklu granicznego, na podstawie odpowiedzi skokowej)

7. Regulacja kaskadowa, dobór nastaw regulatorów
przy pomocy Simulink Design Optimization

8. Dyskretyzacja układów ciągłych

9. Układ regulacji z regulatorem dyskretnym