Zakład Radiospektroskopii
i Fizyki Węgla
Instytut Fizyki
tematy badawcze
skład zespołu
publikacje
aparatura
Torunskie Sympozja Węglowe
ciekawe miejsca
english version
 
Toruńska grupa węglowa zajmuje się od 30 lat badaniami strukturalnymi oraz własnościami elektronowymi różych form węgla powstających podczas rozkładu substancji organicznych w fazie gazowej, płynnej i stałej. Badania te zostały zapoczątkowane we wczesnych latach 60-tych przez Profesora K. Antonowicza. Obejmują one metody radiospektroskopowe (EPR, NMR, NQR), dyfrakcję i mikroskopię elektronową, dyfrakcję rentgenowską, absorpcję optyczną, spektroskopię Ramana, przewodnictwo elektryczne w funkcji temperatury i częstotliwosci.

Badane materiały węglowe to przede wszystkim: wodorowane węgle amorficzne (a-C:H), polikrystaliczne warstwy diamentowe, fullereny, fulleryty i ich pochodne, węgle szkłopodobne, włókna oraz nanorurki węglowe, węgle pirolityczne, grafity, interkalaty grafitowe otrzymywane na bazie węgli pirolitycznych.


 

Tematy badawcze

Otrzymywanie warstw diamentowych CVD

Badania własności strukturalnych i elektronowych nanorurek węglowych

Badanie warstw amorficznego węgla wodorowanego /a-C:H/

Anizotropia czynnika g  w różnych materiałach węglowych

Elektronowe własności fullerenów

Interkalaty grafitowe z CrO3

Otrzymywanie warstw diamentowych domieszkowanych borem

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania sgraffit architektonicznych
 


Skład zespołu


 
Telefon: #(48 56) 611-
Prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch
3225
Prof. dr Kazimierz Antonowicz
  
dr Janusz Szatkowski
3252
dr Jaromir Patyk
3250
dr Sławomir Kulesza
3260
mgr Waldemar Marciniak
3201
mgr Paweł Szroeder
3250
mgr Lidia Nowak
3312
mgr Sylwester Jagielski
3312
mgr Khalid Benzhour
3312
mgr Zbigniew Nowak
3312
mgr Adam Dąbkowki
3260
mgr Marcin Ptaszyk
3292
Zbigniew Polakowski
3212

[tematy badawcze]  [skład zespołu]    [publikacje]  [Toruńskie Sympozja Węglowe]
[Instytut Fizyki]    [ciekawe miejsca]    [aparatura]    [english version]